fredag 26. oktober 2018

Nr. 2320: Det er minst på fire områder som min tjeneste har hatt enorm innflytelse!


Nr. 2320:
Det er minst på fire områder som min tjeneste har hatt enorm innflytelse!

Faksmile fra Smyrna Oslos hjemmeside.
Jeg mener at min tjeneste og den forkynnelse som vi har formidlet her gjennom Smyrna Oslo, den Himmelske blogg etc. har hatt og har enorme ringvirkninger.

Der i den åndelige verden står Guds ord fast til evig tid, som er viktigere enn hva som foregår i den naturlige verden.

Salme 119. 89 Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen.

1.     ) Det er trukket en linje i den åndelige verden gjennom den Himmelske blogg at det er uakseptabelt som forkynner og ha et tilsyns-embete og være gjengiftet.

2.) Gjennom vårt arbeid både på blogg og hjemmeside er bibelundervisning og en mulighet for å studere Guds ord fra 1. Mosebok til Johannes Åpenbaring og gå inn i hver bok. Inn i hvert kapitel og vers helt unikt. En kan gjennom vårt arbeid gjøre seg kjent med hele Guds ord, som er helt unikt og gratis.
Også egen undervisningsblogg: http://undervisning.janchristensen.net/

Norges beste undervings sted på nett. 


3.)  Ved vår forkynnelse og undervisning, så blir også nye sannheter belyst ut i fra Guds ord. Jeg tenker på flere sider. Bl.a. Guddommen, evig fortapelse, skilsmisse og gjengifte. Alt Guds ord blir belyst og ikke noe av Guds ord blir holdt tilbake.

4.) Som en både undertone og overtone er vår støtte til Israel og forkynnelse om Israel enormt viktig og riktig. Vi forkynner klart og tydelig at Israel er ikke forkastet av Gud. Men menigheten er kommet inn som en parentes, snart vi evangeliet gå tilbake til Israel og Jødene!
Også egen Israel blogg: http://israel-blogg.janchristensen.net/

Sluttkommentar:

Vil bare si følgende. Det aller viktigste er at du ber, dernest at du støter økenomisk!

Har mange prosjekter på gang, og enda flere i hjerte.

Derfor vil jeg si at når du engasjerer deg, så setter du Gud i bevegelse, hallelujah!

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?
Takk!
Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

Ingen kommentarer: