onsdag 16. oktober 2013

Nr. 701: Hva blir neste arbeidsområde for Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen?!

Nr. 701:

Hva blir neste arbeidsområde for Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen?!

Etter jeg skrev i forje innlegg http://blog.janchristensen.net/2013/10/nr-700-vi-er-alle-guds-medarbeidere.html at jeg ville ta en pause med blogg skrivingen, så har jeg fått tilbakemelding og spørsmål om hva som ligger på programmet fremover. Her er kort noe som jeg ønsker å gjøre, men skal vi lykkes, er vi avhengig at du/dere står med. Ingen klarer alt, men med Herrens hjelp kan vi klare og formå så utrolig mye mer – når vi står i sammen! Bilde av Jan Kåre Christensen, bloggens redaktørHar ingen planer å legge ned bloggen, bare slutte å skrive for en tid. Har siden vi åpnet bloggen skrevet ca. 700 innlegg. Det er formidabelt spør du meg i løpet av tre år og når jeg går i full jobb. Hjemmesiden har vi holdt på med i fire år og blogg i tre år, deler vi på dager så har vi/ jeg produsert over fire i uka eller mer enn et innlegg annen hver dag. Slik tempo er umenneskelig og bare av den grunn oppleves det riktig å dempe seg. Men vi kommer tilbake, også med skrivingen.

Bibelkommentarene

Dette var en av hovedhensiktene med å begynne på nette. Jeg har alltid vært opptatt med å disippel-gjøre og trene Guds barn i å bli utrustet og istandsatt til all god gjerning.

2 Tim. 2. 2 og det som du har hørt av mig i mange vidners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre!

Jeg har nå lyst å skrive bibelkommentaren på Johannes evangeliet først, dernest på 1 og 2 Timoteus brev.

Har også en plan videre å gjøre ferdig bibelkommentarer for Apostelgjerningene, Daniels bok og bibelens bøker. Alt står og faller på å ha tid og anledning, inspirasjonen i Hjerte er der, hallelujah!

Har skrevet bibelkommentarene til:

Markus evangeliet http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Evangeliet-etter-Markus

Paulus' brev til galaterne http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Paulus-brev-til-galaterne

Paulus' brev til efeserne http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Paulus-brev-til-efeserne

Paulus' brev til filipperne http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=Bibelkommentarer-over-Filipenser%20brevet

Paulus' brev til kolosserne http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibel-kommentar-kolossener-brevet

Paulus' brev til Titus http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibel-kommentar-brevet-til-titus

Paulus' brev til Filemon http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=Bibelkommentarer-over-brevet-til-Filemon

Hebreerbrevet http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne

Judas brev http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=Bibelkommentarer-Judas-brev

Johannes Åpenbaring http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

Ellers så ligger alle bøkene ute med bibelkommentarer på engelsk. Men det er noe som ligger på hjemmesiden vår som jeg synes er meget stort, det er:

Bibeloversikt over samtlige bøker i bibelen laget av den kjente Danske bibellærer Poul Madsen og jeg har fått lov av hans sønn til å ha dette ute på nett – gratis og tilgjengelig for alle!

Du går bare inn på bibelkommentarer og der kommer det øverst på siden opp trykk på denne og bibeloversikten kommer frem for den og den boken. Værsågod – alt er gratis og fritt tilgjengelig.

Vil videreutvikle også den forkynnelsen vi har på siden vår, men akkurat nå trenger vi å få inn mer midler og eventuelt en ny Web-master da min Web-master nå ikke fungerer slik jeg ønsker det. Og da står ting stiller, uten en god Web-master så kommer en ikke videre på nette.

Har ellers mye på programmet, men vil avvente og se ting noe an. Det er ikke meningen at en skal jobbe seg halvt eller helt i hjel. Har kommet ut med så mye av det som Gud har vist meg, at begynner Guds folk å etterfølge og tro det, så blir det en kjempestor omveltning og en sann vekkelse! Men arbeider med mer tale i både den ene og andre formen. Ønsker også å ha en studering i Guds ord program med et panel der flere kan få ytre seg. Mulighetene er mange, bare vi evner og får nåde til å gå inn i de oppgavene og tjenesten Gud har for oss!

Sluttkommentar:

Be for oss, støtt opp om møtene som vi har. Og vi trenger også økonomisk støtte og hjelp hvis du/dere kjenner for det.

Her om våre møter: http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss

Hvis du vil støtte oss økonomisk:

Har du tro på dette vi driver på med? Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut? Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid. Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med?

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845 http://janchristensen.net/

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min

Ingen kommentarer: