tirsdag 29. oktober 2013

Nr. 706: Hvorfor faller de fleste kristne forkynnere i ubibelsk lære eller u-moral, eller begge deler?

Nr. 706:

Hvorfor faller de fleste kristne forkynnere i ubibelsk lære eller u-moral, eller begge deler?

Hei og hallo Jan Kåre!

Har et spørsmål til deg, når de aller fleste kristne forkynnere enten faller i ubibelsk lære eller u-moral, eller begge deler, så står du fast år ut og år inn ser det ut som? Har du en forklaring eller mening om dette? Takk for svar.

Randi

Bilde av meg Jan Kåre Christensen, Evangelist og bibellærerAlt er Guds nåde!

Har aldri og kommer sikker aldri til å se på meg selv som en spesiell hellig person mer enn andre. Men ved Guds nåde, så er det sant det du skriver at jeg er blitt bevart i troen. Ikke minst når en ser hvordan andre har falt og sviktet. Hvorfor? Det kan jeg ikke gi er fullgodt svar på, men noen stikkord og tanker om dette kan jeg gi deg Randi og dere andre som leser dette.

1.) Frykten for Herren, det vil komme en lønningsdag eller oppgjørets time.

Jeg har faktisk alltid trodd på Gud, og at det kommer en lønningsdag eller en skal stå til regnskap for det en har gjort her nede på jorden. Guds ord taler om dette flere plasser:

Rom. 14. 10 Men du, hvorfor dømmer du din bror? eller du, hvorfor ringeakter du din bror? vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol.

For oss troende er vi ikke fritatt fra dette, Guds ord taler om Kristi domstol for oss:

2. Kor. 5. 10 For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, forat enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt.

På det grunnlaget har jeg alltid bestrebet meg til å få mest mulig uttelling, der Gud ikke har noe å utsette på meg og mitt liv.

2. Joh. 8 Ta eder i vare at I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeide, men at I kan få full lønn!

Jeg tror så sant jeg ikke viker av fra veien, men holder meg til Guds og Jesu bud, fortsatt. Vil jeg få full lønn, det ansporer meg og tenner noe i meg til å leve mest mulig overgitt Gud Fader og den Herre Jesu Kristi vilje!

2.) Jeg oppdaget veldig fort at standarden for mitt liv måtte kunne være Guds ord, ikke andre mennesker eller andre troende.

Sal 119:105 Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.

Har alltid og kommer fortsatt til å leve etter en ting; Guds ord, og Guds ord alene!

3.) Gleden i Gud og over å trives med å vandre med Herren og leve som en troende er av største betydning.

Neh 8:10 Så sa han til dem: Gå nu og et fete retter og drikk søte drikker og send gaver derav til dem for hvem intet er tillaget, for dagen er helliget vår Herre, og sørg ikke, for glede i Herren er eders styrke!

Jeg har nå vært en troende – personlig kristen i trettitre år – så lenge med så mye motstand – spesielt av de navnkristne hadde jeg aldri klart uten av gleden i Herren var min styrke. Og det å kunne glede seg i frelsen og over hva frelsen innbefatter både i fortid, nåtid og ikke minst fremtid. Det har vært for meg kanskje den største grunn for min standhaftighet i liv og lære gjennom alle de årene jeg har vandret med Herren.

Rom. 8. 18 For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.

Alt det vi går igjennom som troende – mye som meg eller eventuelt lite. Og det er de som har også gitt sitt eget liv og blitt lemlestet, alt uansett er som ingenting å regnes eller måles opp imot hva som ligger foran oss med et kommende bryllup i himmelen. Et tusenårig fredsrike med Jesus på tronen i Jerusalem i Israel og en evighet der Gud fader skal være alt i alle ved sin Ånd og vi skal være Konger i all evighet! Fremtiden for oss troende er slik at den ikke kan bli bedre, bare vi holder ut inntil enden og får del i slutt-frelsen!

4.) Men om jeg ikke vet noe med meg selv som ikke tåler lyset, så er Gud Fader og den Herren Jesus Kristus min og alles endelig dommer eller bedømmer av oss som troende, bare vi holder ut og får del i slutt-frelsen.

1 Kor. 4. 2 For øvrig kreves det av husholdere at de må finnes tro. 3 Men for mig har det lite å si å dømmes av eder eller av en menneskelig domstol; ja, jeg dømmer mig ikke engang selv; 4 for vel vet jeg intet med mig selv, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort; men den som dømmer mig, er Herren. 5 Døm derfor ikke noget før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre frem for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd; og da skal enhver få sin ros av Gud.

Jeg vet ingenting med meg selv som ikke tåler lyset fra Gud, men det som er det aller viktigste for meg og alle andre troende som vil bli funnet verdige den dagen og som vil ha full lønn. Det er som Apostelen Paulus skriver: «det av husholdere at de må finnes tro». Det er derfor jeg taler så sterkt imot gjengifte blant de troende da dette bryter med Jesu bud, treenighetslæren med tre likeverdige Guder er egentlig gammel Egyptisk og hellenistisk Gudelære etc. Slik kunne jeg ha fortsatt. Men det aller viktigste er at jeg selv i hverdagen følger Guds ord tilrettevisninger og lever i Jesu liv og lære der jeg er til enhver tid.

Sluttkommentar:

Randi, du spurte: «Har et spørsmål til deg, når de aller fleste kristne forkynnere enten faller i ubibelsk lære eller u-moral, eller begge deler, så står du fast år ut og år inn ser det ut som? Har du en forklaring eller mening om dette?».

Jeg har ikke det fulle og hele svaret. Men før jeg ble frelst så var jeg veldig målbevisst og ofret alt for å nå min mål og det jeg hadde satt meg som mål, ikke minst innen idrett og fotball. Etter jeg ble frelst så ble veldig mye av dette «overført» til det nye livet med Jesus, ikke minst etter jeg ble døpt i Den hellige ånd og ild. Her tror jeg kristen Norge har utrolig mye å lære av meg, der vil jeg si at jeg er et forbilde for hele kristen Norge. Jeg kunne f.eks. aldri godtatt av meg selv å gifte meg med ei fraskilt dame. Dette er direkte imot Jesu bud, og mange andre eksempler.

Vi synger i en sang: «Sett deg for et hellig mål, Kristus klart bekjenn! Stå i rekken fast som stål og kjemp som Daniels menn. Våg å stå som Daniel, våg alene stå! Gi som han et hellig løfte, fram med Jesus gå!».

La derfor aldri de såkalte troende i Norge hva de tror, mener og aksepterer være rettesnor for våre liv. Det kan og vil ende i villfarelse og katastrofe. Men la Guds ord – og fremfor alt det nye testamente være vår rettesnor for alt hva vi tror, mener og lever etter. Det er det for meg, la det også bli for deg, og vi vil en dag få igjen for hva som vi gjorde for Gud og den Herre Jesus Kristus. Vil en leve som gjengift og fremdeles være «kristen» (noe en ikke er) så er det bare å bli pinsevenn, der godtar de alt innen gjengifte stort sett. Vil en leve som lesbisk eller homoseksuell, men være en troende, da er det bare å bli Lutheraner. Statskirka godtar dette og skal også få liturgi for dette på lengre sikt da 2/3 partene av Biskopene går inn for det. Villfarelsen er stor her i Norge, det er som vi leser hva Apostelen Paulus skriver skulle komme, og som er nå kommet, også til Norge:

2. Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr (les godtagelse av synd og ubibelsk lære).

La Apostelen Paulus ord lyde i våre hjerter, sinn og liv: «For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, forat enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt».

Oppgjørets time kommer for alle mennesker, også de troende, her er ingen fritatt eller unntatt. Vi er alle inkludert og vil måtte så «skolerett» for hvordan vi brukte våre liv som troende. Jeg for min del elsker Jesus, hvordan viser enn det? Jesus selv sa det:

Joh. e. 14. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

Nå skal jeg ikke utlegge hva det vil si å ha mine bud og holde dem hva det innbefatter. Men det er gjennom våre liv og vårt vitnesbyrd som vil vise seg hvem vi elsker og tjener. Jeg for min del med mitt hus vil si som Josva til slutt, og jeg lar det bli avslutnings-ordet her:

Jos 24:15 Men synes I ikke om å tjene Herren, så velg idag hvem I vil tjene, enten de guder eders fedre dyrket på hin side elven, eller amorittenes guder, i hvis land I bor! Men jeg og mitt hus vi vil tjene Herren.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/10/nr-705-hvor-far-smyrna-oslo-og-vi.html http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min

Ingen kommentarer: