torsdag 31. oktober 2013

Nr. 707: Apostelen, Pastor og Evangelist i Calvary Chapel i Costa Mesa, California, Chuck Smith død. 25. juni 1927 - 3. oktober 2013, fred over hans minne!

Nr. 707:

Apostelen, Pastor og Evangelist i Calvary Chapel i Costa Mesa, California, Chuck Smith død. 25. juni 1927 - 3. oktober 2013, fred over hans minne!

Har prøvd å «avslutte» bloggen min for en periode, men har fått inn en del spørsmål i det siste som jeg har svart og holder på å svare på. Dernest så har det skjedd en del ting som dessverre så få andre har skrevet om og satt fokus på. Bl.a. at Apostelen, Pastor og Evangelisten i Calvary Chapel i Costa Mesa, California, Chuck Smith døde 3. oktober 2013. Bilde av Charles Ward Smith som var hans egentlige navn, Chuck var et klengenavn som ble «hans» navn. Her bilde fra en dåpshandling slik jeg vil huske Chuck Smith, mannen som også var en sann Hyrde og en åndelig Far. Evangelist og bibellærere, Apostel og en sann disippel av Jesus!Fra Wikipedia oversatt fra engelsk til norsk ved hjelp av Google:

Smiths kone, Kay, regissert kvinnenes tjeneste ved Calvary Chapel Costa Mesa i mange år. Smiths fire barn for tiden arbeider eller har arbeidet i departementet. Den 27. desember 2009, i de tidlige morgentimer, Smith fikk et mindre slag i sitt hjem og ble umiddelbart innlagt på sykehus. Han ble så pass bra at han kom tilbake til tjenesten, for en stund.

Chuck Smith annonsert under Nyttårsdagen 2012 tjeneste som han hadde lungekreft. I juni 2013 Smiths leger oppgradert hans lungekreft fra trinn tre til nivå fire. Smith døde i søvne rundt 3:00 natt til 3. oktober 2013, i sitt hjem i Newport Beach, California (sitat slutt).

Mitt møte med Pastor Chuck var først midten av 80-tallet ved en bok, og flere bøker har vi også av ham. Ellers så fikk jeg tak i en del taler av hans systematiske bibelundervisning som gjorde meg storlig begeistret og samtidig ansporet meg til å gjøre det samme.

I dag ligger mange taler ute på nette av ham og du kan laste dem ned på I Phone og høre dem bl.a. gjennom din egen mobiltelefon. Her er mulighetene mange.

Chuck Smith en nestor og sann Apostel er borte

Her hva skrev om Chuck Smith for en tid tilbake:

Chuck Smith er Pastor i Calvary Chapel og et forbilde i å undervise i systematisk fra Guds ord

Apgj 20:27 For jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

”Legg vinn på å kunne framstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som PÅ RETT MÅTE UTDELER SANNHETENS ORD.” (2. Tim 2.15)

Systematisk og helhetlig bibelundervisning er undervurdert!

Helt siden jeg gikk på Smyrna Bibelinstitutt (nå Kraft-skolen) har jeg vært grepet og begeistret over systematisk og helhetlig bibelundervisning. Noe av det første jeg gjorde i min første bibel var å skrive av fra bibeloversikten til Poul Madsen som vi har på vår hjemmeside i min egen bibel der hver bok det som var hoved budskapet førte jeg inn.

Hvordan jeg har lest Guds ord har også påvirket meg og hatt stor innflytelse!

Jeg har alltid lest Guds ord på følgende måte etter jeg ble døpt i Den hellige ånd og Ild. Leste alltid hele bøker og avsnitt i Guds ord. Eller leste bibelen fra perm og til perm. Har lest f. eks. gjennom Det gamle Testamente en gang og det Nye testamente tre ganger. Samuelsbøkene og andre avsnitt i Guds ord har jeg lest oftere enn mange andre plasser i Guds ord. Men det har alltid vært en helhetlig bibellesning og studie jeg har gjort.

Det er ved helhetlig bibelundervisning at jeg fikk se at Gud ikke er treenig men èn, at bibelen lærer utslettelse av de ugudelige og ikke at Gud Fader skal pine menneskene i all evighet!

Sal 119:160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast.

For meg er helhetlig, systematisk og strukturert bibelundervisning er kanskje forkynnelsens største og viktigste mangelvare i dag. For de første kristne og Apostlene var det ikke det. De forkynte HELE GUDS RÅD TIL FRELSE!

Jesus underviste gjennom hele bibelen

Lukas 24. 27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.

Paulus underviste gjennom hele bibelen

Ap.gj. 28. 23 Efterat de da hadde avtalt en dag med ham, kom de i større mengde til ham i hans herberge; han la da ut for dem, idet han vidnet om Guds rike og søkte å overbevise dem om Jesus ut av Mose lov og profetene, fra årle morgen til aften silde (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Det som gjorde Pastor Chuck Smith så spesiell, var den kombinasjonen han hadde mellom den grundige og helhetlig bibelundervisningen. Men samtidig hans engasjement for det ufrelste. Smith brukte mye av sin tid på korstog på strendene i California og han utførte mange dåpshandlinger i Stillehavet. Chuck’s uformelle stil gjorde at hans forkynnelse appellerte til unge “hippier” og det er lite stykke av 1970 tallets Jesus bevegelse som nå har lagt ned vandringsstaven.

Sal 116:15 Kostelig i Herrens øine er hans frommes død.

Pastor Chuck Smith hadde en lang sykdomsperiode før han døde, dette var nok for å rense og istandsette ham for himmelen?! Slik trodde de gamle kristne det. Hadde før kontakt med en gammel profet, Joel Barsjø. Han mente at en lang sykdomsperiode før en døde, var en måte Gud gjorde oss «skikket» for himmelen. Uansett, Pastor Chuck Smith har gitt meg utrolig mye, og av alt det som ligger ute på nette av ham og eller en kan få tak i. Så vil hans undervisning være til velsignelse for mange i lang tid fremover!

Relaterte linker: http://www.twft.com/ http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-525-systematisk-bibelundervisning-er.html http://blog.janchristensen.net/2013/10/nr-705-hvor-far-smyrna-oslo-og-vi.html http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min

Ingen kommentarer: