lørdag 2. november 2013

Nr. 708: Gir Guds ord svar om de falske profeter i tiden, helvete og treenigheten?

Nr. 708:

Gir Guds ord svar om de falske profeter i tiden, helvete og treenigheten?

Evangelist Roger Larsson er nok blant de mange, mange falske profeter i tiden. Han bor i Uppsala og har en nært forhold til den falske profeten Ulf Ekman. Larsson sprang selv rundt med en lykkestein for noen år siden og påsto at hans kraft var gjennom denne stenen så langt jeg vet. Uansett, hold deg langt unna slike forkynnere. At han delte ut en pris til den falske profeten Emanuel Minos i 2012 gjennom sitt fond Evangelistfonden. Viser bare at det er en lenke til andre falske profeter i tiden da Minos også reiser selv til Nordens karismatiske «høyborg» Livets Ord for å gå god for den forføriske og frafalne forkynnelse som kommer der i fra. Her bilde fra Livets Ord som orienterer seg mer og mer imot den katolske Kirka for på den måten å vise at en vil tilbake til den kirka alle har gått ut i fra. Mor til skjøgene og stygghetene på jorden taler Åpenbaringsboka om: 17. 4 Og kvinnen var klædd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler; hun hadde et gullbeger i sin hånd, fullt av styggheter og av hennes horelevnets urenheter, 5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden. Dessverre, hele kristenheten er blitt infisert eller smittet av dette mer eller mindre.Spørsmål:

Hei
Har lest litt på din blogg og dine artikler for øvrig.

Er det en rett forståelse av det du lærer at du både benekter Treenigheten og Helvete (en evig fortapelse)?

Du behøver ikke gjenta noen lange utlegg her via mail, heller henvise med linker til undervisning eller andre steder der du redegjør for dette.

Har du ellers noen kjennskap til evangelist Roger Larssons tjeneste?

Takknemlig for svar

Mvh Svein …………………………

Hei Svein.

Det er riktig det at jeg ikke tror på en total feilaktig lære som både den såkalte treenighetslæren og den såkalte helvetes-læren. Skal gi deg linker som du ber om og utdrag fra noe av hva jeg har skrevet.

Svein du spør videre: «Har du ellers noen kjennskap til evangelist Roger Larssons tjeneste?».Jeg tror at han er en av de mange, mange falske profetene i tiden. Det finnes mange falske profeter i dag som Jesus selv sa.

Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill

Nå er dette et meget omfattende emne. Men jeg kan nevne noen andre falske profeter her i Norge og her i Norden:

«Apostel» Jan Åge Torp, «Apostel» Jan Hanvold, «Apostel» Ulf Ekman, «Apostel» Åge Åleskjær, «Evangelist» Emanuel Minos, «Evangelist» Svein Nordvik og mange, mange andre er blant de falske profeter Jesus nevnte.

Det skal i endetiden blir følgende: 2 Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

Vi lever i en vanskelige og prøvsom tid sier Guds ord: Matt. 24. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.

Det samme sier Apostelen Paulus: 2 Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

I den kategorien finnes nok dessverre Roger Larsson og så alt for mange av dagens forkynnere, som igjen fører andre troende inn i det samme. Jesus selv sa følgende: Lukas 18. 8b. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

Menigheten vil kjøre i «motbakke» i endetiden lærer skriften

Når selv Jesus kaster ut slike kraftfulle påstander, så er ikke Apostelen mindre: Ap.gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig.

Legg merke til hva han sier: «efter min bortgang skal det komme». Det var etter Apostlene var døde at frafallet ville skje i full blomst. Dette ser vi ikke minst i dag. Det er i sannhet en trøblete tid for de sanne troende i dag.

Apostelen Johannes sier også det samme, bare på en annen måte: 1 Joh. b. 4. 1. I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.

Dette var kraftfull tale, men alle bibelens menn og kvinner er inne på det samme at endetiden vil være en villfarelsen tid. Apostelen Peter sier også det samme, men på en annen måte en de andre Apostlene: 2 Pet. 2. 1. Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse. 2 Og mange skal følge dem efter i deres skamløshet, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, 3 og av havesyke skal de med oppdiktede ord utnytte eder til sin vinning. Men dommen over dem er fra gammel tid ikke ørkesløs, og deres fortapelse sover ikke.

Dette ser vi over hele kristenheten i dag, ikke minst blant pinse/karismatikerne som Roger Larsson tilhører. De holder seg til oppdiktede lærere, oppdiktete vekkelser, oppdiktede læresetninger etc. Vi lever i sannhet i denne tiden.

Det er bare å studere hva jeg eller har skrevet og hva som ligger ute på blogg og hjemmeside. Og lurer du på noe? Da er du hjertelig velkommen til å sende inn dine spørsmål til meg og selv om jeg har tatt en pause på bloggen, så prioriterer jeg å svare på spørsmål. Tror det er kun det jeg vil gjøre på bloggen i den nærmeste fremtid, å svare kun på spørsmål som jeg får, Gud velsigne deg og dine.

Her er noen artikler angående falske profeter: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=erfaringen-min-med-norsk-kristenhet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere

Her er noen artikler angående treenigheten: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetsdogmet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-okkulte-treenighetslaren

Her er noen artikler angående hva Guds ord sier om helvete: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Vi-skal-alle-staa-innfor-Guds-domstol http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=en-dag-skal-gud-fader-utrydde-og-utslette-alle-onde

Relaterte artikler: http://www.twft.com/ http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-525-systematisk-bibelundervisning-er.html http://blog.janchristensen.net/2013/10/nr-705-hvor-far-smyrna-oslo-og-vi.html http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min

Ingen kommentarer: