lørdag 30. november 2013

Nr. 716: Dagens ubibelske forkynnelse og holdninger til de troende har «skylden» for denne hjerterå praksis å tillatte gjengifte mens den første ektefellen lever!

Nr. 716:

Dagens ubibelske forkynnelse og holdninger til de troende har «skylden» for denne hjerterå praksis å tillatte gjengifte mens den første ektefellen lever!

På mange måter er det Emanuel Minos og dagens forkynnere og ledere som hovedskylden ligger på med hensyns til den flom av gjengifte som blir praktisert blant de troende, ikke minst blant de frikirkeligeEmanuel Minos holder frem en stor bibel, men Guds ord holder han ikke frem på en rett måte. Men tolker skriftens ord til både sin og andres undergang.

2 Pet. 3. 16 likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang.

Hei!

Jeg var gift og min tidligere ektefelle har funnet seg en ny, hva sier Guds ord? Han har smelt både meg og den nye kona på tjukken og vi har halvsøsken da.

Anonym

Husk, barn er alltid uskyldige hva voksne mennesker gjør og steller i stand. Så det er veldig viktig faktisk at en mest mulig prøver å skåne barn fra ting, selv om det også kan være vanskelig. .

Den forsmådde her er sviktet. Jeg vet ikke om en alltid kan si den uskyldige og skyldige part, da Guds ord er veldig klar på for troende er det kun to utfall angående skilsmisse og eventuell et nytt forhold. At er nytt forhold er synd uansett mens den første ektefellen lever. Derfor skal vi som troende enten forlike oss eller leve enslig etter et samlivsbrudd, ifølge skriften.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Hvem er da de «skyldige» her? Jeg mener det er tre «skyldige» her.

1.) Ektemannen som gifter seg på nytt stikk i strid med Guds ord mens den første ektefellen lever.

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. 3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

2.) Den personen som gifter seg med en fraskilt er også skyldig og deler da synden med ektemannen som ikke har lov å gifte seg. Og den som gifter seg med en fraskilt, kommer under samme dom og lever i synd ifølge skriften.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

3.) Dagens menighetsledere og forkynnere har også skyld i dette som ikke holder frem hva Guds ord sier og tar del i dette både indirekte og direkte.

Jakob 3. 1. Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!

Avsluttende kommentar:

Selv om din tidligere ektemann har innledet et nytt forhold og fått barn. Så lever han egentlig i et samboerforhold og da i synd ifølge skriften. Han kan gifte seg på nytt tusen ganger, men ifølge den samme skrift, så er dere bundet til hverandre så lenge dere lever. Det er også et lite tips jeg vil komme med. Ikke nevn for din tidligere ektefelle at han er oppatgift, men er blitt samboer. Slik ser jeg det, et nytt ekteskap er det ikke ut i fra Guds ord, men han er egentlig blitt samboer!

Hvorfor praktiserer enn ikke dette i dag?

Det finnes det mange svar og meninger om. Men for meg, og som en Ordets tjenere og Ordets forkynner så kan ikke jeg gi andre råd en hva skriften sier.

Det er selvfølgelig leit at han har fått nye barn med sin samboer, men dette er egentlig «horeunger» dessverre! Vet det er sterke ord, men dette er hva skriften sier. Det er den sønn han fikk med deg som er hans «rette» barn, og som er født i et gyldig ekteskap. De andre ungene er som sagt «horeunger» da han ikke har lov ifølge skriften å innlede et nytt forhold.

Hva skal du gjøre og den som er blitt forsmådd gjøre?

Jeg vet ikke om noe annet råd enn å fortsette med å søke den levende Gud. Gjør godt og rett, og prøve så godt som det lar seg gjøre, å leve rett og rent selv om det er selvfølgelig vanskelig i en slik situasjon. Men det er derfor Gud har gitt oss sin Ånd slik vi skal være i stand til å følge Guds ord.

Esekiel 36. 25 Og jeg vil sprenge rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder. 26 Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte. 27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem.

Din tidligere ektefelle, hans nye samboer og dagens menighetsledere er hjerterå. De har ikke et kjødhjerte, men et stein hjerte.

Derfor så blir slike ting godtatt og allment akseptert, me skriften sier også følgende:

Matt. 24. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. 13 Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

Skriften sier at: «urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste».

Dette foregår blant bekjennende troende, da er det minst dobbelt så ille. Men så sier skriften også: «den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst». Dette får være vår alles trøst og forhåpning, det lønner seg å følge Guds ord når regnskapet skal gjøres opp for våre liv!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: