tirsdag 5. november 2013

Nr. 711: Jerusalem-trosbekjennelsen!

Nr. 711:

Jerusalem-trosbekjennelsen!

Troen på en triade Gud, et evig brennende helvete, skjærsilden, barnedåp etc. er alle lærer som er ment for å distansere seg fra den sanne kristne troen og at den kristne troen er en 100 % Jødisk tro og lære i sitt utgangspunkt og utforming. At den Katoslek kirka også står 100 % for erstatning-teologi, det burde ikke overraske noen. Nåværende Pave Frantz er etter skriftens vitnesbyrd om vi liker det eller ikke, en mann som med å påstå at han er Kristus stedfortreder på jord – en falsk profet. Jeg personlig er overbevist at Pave embete er en forløpet til den falske profet som vil bli Antikrist fremste medarbeider og samarbeidspartner. Kanskje Pave embete vil «opphøre» og Paven vil bli den falske profet, nå den tid kommer? Her er bilde av den nåværende paven, Pave Frans (født Jorge Mario Bergoglio den 17. desember 1936 i Buenos Aires i Argentina) er Den katolske kirkes overhode siden 13. mars 2013Jerusalem bekjennelsen: Vi tror på én Gud Fader, den allmektige, skaperen av alt synlig og usynlig; og på én Herre, Jesus Kristus, Guds Ord,

Gud av Gud, lys av lys, Liv av liv, enbårne Sønn, den førstefødte av all skapelse; født av Faderen før alle tider, gjennom hvem alle ting ble skapt, som ble kjød for vår frelse og levde blant folket og led og stod opp igjen på den tredje dag, og steg opp til Faderen

Han skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde. Vi tror også på én Hellig Ånd. (sitat slutt).

Biskop Eusebius av Cæsarea (c 262-339). Han presenteres for kirkemøtet i Nikea i 325, en trosbekjennelse fra sin egen kirke, som tidligst hadde vært i Jerusalem og derfor kalles Jerusalem bekjennelsen.

Trodde Jesus på en triade-Gud der han var nr. to i rekken? Aldri, nei!

Joh 20:17 Jesus sier til henne: Rør ikke ved mig! for jeg er ennu ikke faret op til Faderen; men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader, og til min Gud og eders Gud!

Trodde de første kristne på en triade-Gud? Aldri, nei!

1. Kor. 8. 4b. det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Når kom denne læren inn blant de kristne? Ved feilaktige trosbekjennelser og tvang ovenfra av keiser og presteskapet. Treenighetslæren og annen vranglære ble tvunget igjennom for å distansere seg bort i fra den sanne kristne tro som var Jødisk. Derfor er egentlig treenighetslæren en form for erstatningsteologi. http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=erstatningsteologi

Sluttkommentar:

Det er vel og bra med trosbekjennelser, men dessverre. De aller fleste trosbekjennelser fordreier sannheten, den beste og med minst «feil» er Jerusalem bekjennelsen.

Den sier bl.a.: «den førstefødte av all skapelse; født av Faderen før alle tider».

Ja, Jesus er utgått i fra Faderen og har en begynnelse. I motsetning til Gud Fader som er fra før noe ble til.

Det er de som mener at Jesus ikke var «Gud». De blir stemplet som vranglærere, men Jesus sa gang etter gang at Faderen var større enn ham, viste alt. Og den makt han hadde (Jesus), den fikk han av, ja den eneste sanne Gud, Faderen.

Matt. 28. 18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord.

Er det noen trosbekjennelser vi kan vedkjenne oss, så må det bli Jerusalem bekjennelsen framfor noen andre! Alle andre trosbekjennelser er katolske i mindre eller større grad! Mens Jerusalem bekjennelsen, den er kommet ut i fra en levende lokal menighet. Derfor står den seg den dag i dag, det er ingenting som kan måle seg opp imot når Gud gjør noe, hva en levende lokal menighet kan og formår å utrette! Store konsiler og kirkemøter er ingenting opp imot en levende lokal menighet som har Kristus Jesus i sin midte!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-637-alle-trosbekjennelser-at.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten-jordens-stoorste-under http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetsdogmet http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-pave-frans-1-har-hentet-navnet.html http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: