søndag 3. november 2013

Nr. 709: Noen tanker om psykiske og fysisk sykdom relatert til å tro på Gud og tjene ham!

Nr. 709:

Noen tanker om psykiske og fysisk sykdom relatert til å tro på Gud og tjene ham!

Bilde av Angelo Bronzinos Allegori over Venus' triumf fra rundt 1545. Det er malt som viser at vår indre sinnsstemning kommer også til utrykk gjennom ossHei!

Du skriver om Pastor ……… (navn er utelatt for at vi ikke skal få problemer i ettertid) og andre som er både fysisk og psykisk syke. Mener du at slike ikke kan og skal tjene Gud og kan være kristne? Har jeg misforstått dine innlegg eller? Håper på et snarlig svar.

Med beste hilsen Johannes K

Jeg har hatt konfrontasjoner med flere mennesker på nett som uten tvil har psykiske lidelser som gjør dem ekstra opprømte ved å føle seg tråkka på. Andre kunne tatt det med et smil og oversett, men mennesker med psykiske lidelser vil overreagere. Men jeg har møtt og kommer sikkert til å møte enda flere som er troende med psykiske lidelser.

Hva er psykiske lidelser? Her fra Wikipedia: Psykiske lidelser eller mentale lidelser er et samlebegrep for forskjellige lidelser og sykdommer som i første rekke rammer sinnet og bevisstheten og ikke den fysiske kroppen. Psykiske lidelser omfatter alt fra plager som enkle fobier og lettere depresjoner og angst til alvorlige sykdommer som schizofreni, paranoia og bipolar lidelse (manisk-depressiv lidelse). Psykiske lidelser påvirker blant annet oppførsel og væremåte, tanker (kognisjon) og følelser og kan få store følger for dagliglivet og omgivelsene. Psykiske lidelser kan skyldes arvelige, fysiokjemiske, psykologiske eller sosiale forhold (sitat slutt).

Det er en sammenheng mellom fysisk lidelse og psykisk lidelse.

Det er bl.a. påvist at personer med alvorlige og langvarige psykiske lidelser har ofte en livsstil som innebærer lite fysisk aktivitet. Men slike personer som jeg har nevnt holder egentlig sine psykiske lidelser skjult, det er dette som gjør det så alvorlig. De som skjuler sine lidelser, og som ikke kommer frem og opp i lyset med dem, dessverre finnes det tusenvis av slike i Guds menighet.

Jeg har ingenting imot mennesker med psykiske lidelser, de er vi kalt til å hjelpe, men enkelte ganger må vi også beskytte oss imot syke mennesker. Den siden er nesten aldri tatt opp hverken i profan eller kristne sammenhenger.

Jeg har vært så lenge i kristne sammenhenger, og det er mange «farlige» mennesker der som opptrer som både Apostler, profeter, bibellærer, lovsangs ledere m.m.

Vi må skille mellom de som er klar over sine lidelser og gjør så godt de kan. Og de som holder dette skjult og gjennom sine egne lidelser er «farlige» og manipulerende. Skal ikke gå i dybden her, men bl.a. Judas nevner at vi skal opptre på forskjellige måter over forskjellige mennesker:

Judas brev 22 Og nogen skal I tale til rette fordi de tviler, 23 andre skal I frelse ved å rive dem ut av ilden, andre igjen skal I miskunne eder over med frykt, idet I hater endog den av kjødet smittede kjortel.

Det er i utgangspunktet for en kristen satt til å hjelpe andre, men slike maktmennesker som jeg har nevnt og andre, de må vi «sky som pesten» for å verne oss selv og andre. Dette er viktig at vi følger Guds ord anvisning. Så lenge et sykt menneske ikke er klar over og erkjenner sin lidelse. Da kan vedkommende være farlig både for seg selv og andre!

Hemmeligheten er selverkjennelse og omvendelse!

Jeg tror som sagt at en kan tjene Gud, og være til stor velsignelse også. Bare en er klar over eget ståsted. For å komme videre, er selverkjennelse den avgjørende «nøkkelen»!

Psyken vår påvirker oss i en meget stor utstrekning. Jeg kan ikke i denne artikkelen få alt med meg, for egentlig, sinnet vårt er uutømmelig nesten. Men vil avslutte med hvordan disse menneskene som jeg har nevnt egentlig er farlige og til dels maktmennesker hvis de får lov til å dirigere og kontrollere andre. Skal disse komme ut av det de er inni i, så må det komme en form for erkjennelse. Men for de som er klar over sin psyke. Så anser jeg ikke de som «farlige» eller mennesker som vi skal holde oss borte i fra, men heller hjelpe og behandle som våre medmennesker og medvandrer. Alle har vi til dels en vanskelig psyke, men det er noe helt annet og alvorlige å gå runde med en slik konstant lidelse. Disse tenger både behandling, hjelp og bli satt i frihet.

Joh 8:36 Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.

Sluttkommentar:

Det underlig med mennesker med psykiske lidelser, de trenger faktisk mange ganger ikke bare kjærlighet og forståelse, men en fast hånd. Vi skulle ikke være så redde for å si hva vi mener om hverandre, både positivt og negativt. Jeg tror også at Gud kan og vil bruke mennesker med psykiske lidelser, bare det ikke får kontrollere og dominere vedkommende for mye. Vi leser i skriften:

1 Kor. 1. 26 For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne; 27 men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, 28 og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget, 29 forat intet kjød skal rose sig for Gud.

Det som ingenting er, det utvalgte Gud. Da er det håp for oss alle, hallelujah!

Relaterte linker: http://www.twft.com/ http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-525-systematisk-bibelundervisning-er.html http://blog.janchristensen.net/2013/10/nr-705-hvor-far-smyrna-oslo-og-vi.html http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-671-skelys-skriver-om-meg-i-en-tone.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-668-pastor-bjrn-olav-hansen-skriver.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-665-ps-en-siste-kommentar-angaende.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-661-pastor-og-sakalt-bibellrer-bjrn.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-663-basketak-med-to-personer-som-har.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-645-sjur-jansen-som-driver-et.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-612-hvorfor-vil-ikke-kristen-norge.html

Ingen kommentarer: