mandag 15. juli 2013

Nr. 645: Sjur Jansen som driver et husfellesskap mener jeg ikke er kristen da jeg ikke tror at den eneste sanne Gud døde på korset, men menneske Jesus Kristus!

Nr. 645:
Sjur Jansen som driver et husfellesskap mener jeg ikke er kristen da jeg ikke tror at den eneste sanne Gud døde på korset, men menneske Jesus Kristus!

Sjur Jansen og andre treenighetslære setter seg utenforbi frelsen i ytterste konsekvens ved å tro at det var Gud som døde på korset og ikke menneske Jesus Kristus som døde for våre synder! Det er også ekstra ille hvis en fordømmer andre som er på den rette vei. Å bli stemplet slik at treenighetslærere som bl.a. Sjur Jansen gjør ikke meg personlig noe, men han og likesinnede skal stå til ansvar for dette. Det vil jeg tro er «dårlig butikk!». Sjur Jansen fremstår som narsissistisk i måten han omgår mine spørsmål og sine manglede svar. Sjur Jansen er mannen med store ord og lite innhold!Dette skriver Sjur Jansen om meg bl.a. på sin egen blogg om meg da jeg prøvde å diskutere med ham om treenighetslæren: «Er man mot treenighet med dine argumenter, må man også være mot toenighet. Sagt på en annen måte, da må du tro at det ikke var Gud som ofret seg for vår skyld på korset». http://byggemennesker.blogspot.no/2013/06/pastorproblemet-og-lsningen.html

Hva jeg skrev: Gud ofret seg selv så dypt han kunne gjennom Sønnen. Det er kjærlighet det! Han gav ham for oss alle! 1 Joh. b. 4. 9 Ved dette er Guds kjærlighet åpenbaret iblandt oss at Gud har sendt sin Sønn, den enbårne, til verden, forat vi skal leve ved ham. Joh. e. 3. 16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; Eller var svaret ditt hovmodig og ikke det jeg spurte om! Sjur du fraskriver meg frelsen da jeg ikke tror at Jesus er den eneste sanne Gud. Jesus er Gud, men ikke den eneste sanne Gud. Men det er alt annet som beskriver hvem han er, som forteller og forklarer alle sider ved og rundt ham. Han skal en dag regjere hele jorden i 1000 år, deretter overgir han alt tilbake til sin Far, den eneste sanne Gud. Er det ikke noe Guddommelig over en hvis en skal f.eks. regjere på Guds faders mandat i 1000 år? Han soner synden for meg på Golgata (selv om du fraskriver meg den opplevelsen og troen på det). Det er veldig, veldig mange sider ved Jesus her jeg kan trekke frem.

Jesus har fått all makt av, hvem? Du får lov å mene hva du vil, men ser du ikke at det er en vesensforskjell på Gud Fader og Jesus? Bibelen beskriver oss mennesker også som Gud, englene, ja, enda mer. Men du må se hva som ligger bak ordene, hva det står i sammen med etc. Du unnviker å svare igjen, og igjen på mine spørsmål. Men du «krever» svar av meg hele tiden, ikke noe redelig og god måte å debattere på. Sjur du kommer med dine synspunkter, men jeg synes du blander Gud Fader og Jesus. Alt det Jesus er, er p.g.a. sin Fader. Han sier f.eks. at meg er gitt all makt, Faderen er større enn meg, han vet ikke når han kommer tilbake, det vet kun Faderen. Jeg gjør ingenting uten Faderen viser meg etc. Du har fremdeles ikke svart på mine spørsmål. Bl.a. ser du ikke at det er vesen forskjeller på Gud Fader og Jesus?

Tenk deg slik. At min far er mitt opphav, og jeg er et «resultat» av ham. Slik er det også med Gud Fader og Jesus. Jesus har en begynnelse, og hans gjerning har en ende. Faderen har ingen begynnelse, og hans gjerning og Kongedømme er evig og for altid. Kan du f.eks. forklare dette skriftstedet for meg, prøv i hvert fall på det. 1 Kor. 15. 27 for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt; 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle. Sønnen skal underlegge seg Faderen igjen, hvorfor? Fordi han er utgått i fra ham og har gjort hans vilje i et og alt! Tror bare på èn Gud Faderen, som Apostelen Paulus sier, hallelujah!

Dette var de første kristne trosbekjennelse: så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham. Ser du igjen og igjen unnviker å kommentere og svare på det jeg spør om, men dosere ut hva du selv tror på (noe jeg ikke er ukjent med da jeg har vært med i PB og frie venner i tredve år). Skal prøve en siste gang, om du kan svare. Er det ikke en rangordning? Der Gud, den gamle av dager er øverst. Dernest Sønnen, så englene, så mennesker, så dyr og planter? Hvis du tror på det som Guds ord lærer, hvordan kan du da forklare dette?

1 Kor. 11. 3 Men jeg vil at I skal vite at Kristus er enhver manns hoved, og mannen er kvinnens hoved, og Gud er Kristi hoved.

Du har ikke svart enda på et av mine spørsmål på en klargjørende måte, men plasser meg utenforbi frelsen. Lurer virkelig på hvilken Gud du har med å gjøre, er ikke Gud sannhetens Gud og hans Ånd er sannhetens Ånd? Slik erfarer jeg det, og har et svar på alt det du har kommet med, men har «hoppet» over noe innimellom ellers så hadde det blitt for usammenhengende og for mye på en gang. Du kommer med en hel føljetong av utleggelser som jeg kjenner, og jeg kan da ikke kommentere enhver påstand du kommer med når du ikke svarer meg på noe av hva jeg har spurt deg enda? Litt likhet i svar burde det ha vært, men jeg er ikke frelst i dine øyne selv om jeg tro at Jesus døde for mine synder og det er gjennom blodet og leve et hellig og innvidd liv en blir frelst og bevart, snakk om å være forført og åndelig blind! Det jeg har lest til nå av deg, er at du står for det samme som de aller fleste «kristne» bare du vektlegger at samlingene skal foregå i husmøter, for kos, ikke for å studere hva skriften egentlig sier og mener. Og jeg tror det er null feil i Guds ord slik det var gitt til de hellige i fordums tid, men gjennom oversettelser etc. så er ting ikke blitt oversatt 100 % korrekt og vårt språk er også blitt påvirket i negativ retning. Derfor kan en ikke lese den norske oversettelse og nødvendigvis si at dette er 100 % korrekt, men nå forventer jeg at du svarer meg for første gang til nå i denne debatten! Og er det en rangordning? Da må en være større en den andre, eller så er det ikke en rangordning? Skjønner ikke hvordan de som tror på en triade Gud med tre likestilte Guder, leser og studerer bibelen, de hadde fått stryk i matte i hvertfall! Men en ting har de aller fleste, «frekkhetens og freidighetens nådegave», ikke et ydmyk Jesu sinnelag. Rart at det er slik hvis de har «sannheten». Og du tror på tre Guder, he-he, det vil du ikke redegjøre for, hvorfor? (sitat slutt).

For å ikke ta med alle ting her, så ser vi her at Sjur Jansen drar min frelse i tvil. Det er dette som er sakens viktigste kjerne, er jeg frelst som forkaster treenighetslæren eller ikke?

Det var ikke Gud selv som steg ned og ble menneske, men hans sønn som er utgått i fra ham selv. Her er det en vesentlig forskjell.

Joh 16:28 Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden; jeg forlater verden igjen og går til Faderen.

Det er mange forskjeller på Gud Fader, og veldig mange likheter. Vi kan overfokusere på det jeg kaller for den Guddommelige enheten på bekostningen av ulikhetene mellom Fader og sønn, mellom den eneste sanne Gud Faderen og Jesus, hans egen unike og spesielle sønn som er den eneste som er ham selv lik og har vist oss hvem han selv er.

Det står i Jesaja 44. 6 Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten mig er det ingen Gud.

Det som det står her i den hebraiske grunnteksten er: foruten meg er det ingen Gud som meg. Dette sier Gud Faderen om seg selv. Han er den eneste som er fra evighet. Den eneste sanne Gud. Alle andre er etter ham både i rang og opphav.

Det essensielle er å forstå at ingen kan sidestilles med Gud Fader fullt ut, derfor står det i den hebraiske bibelen som er originalen: «foruten meg er det ingen Gud som meg».

Da vil alt det andre falle på plass, bare vi forstår og erkjenner at Gud Fader er den eneste sanne Gud, ingen andre.

Her en artikkel jeg skrev for noe år siden: Ordet var en Gud eller av guddomsart!

Joh. e. 1. I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud.

Jesus har en begynnelse, det har ikke Faderen.

Salme 90. Salme 90. 2 Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du, Gud.

Ords 8 er biledelig tale om Jesus akkurat som Jesaja 14 og Esekiel 28 er det på Satan. Alfa og Omega er de første og siste bokstavene i det greske alfabetet. Jesus var den første Faderen skapte og som den siste skal han overgi riket til Faderen. Åpenb. 1. 7 Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen!

8 Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige. Dette er Jesus. Han er den allmektige og den suverene på Faderens vegne. Når han har regjert i 1000 år i sammen med alle de hellige, så overgir han Kongemakten til Faderen igjen.

Jesus har gradvis blitt fylt ut som Faderen om han aldri har hatt en negativ tanke, syndig handling eller noe som har vært i oppesesjon og til ergrelse for Faderen.

Faderen ser feil hos sine hellige engler men aldri hos Sønnen. Derfor er han annerledes og fullkommen som kun Faderen er. Han er Gud men allikevel ikke som Faderen. Dette med treenighetslæren var totalt ukjent for de første kristne, de hadde en monoteistisk forståelse av Gud akkurat som jødene. Denne vranglæren med treenighet kom etter hvert som frafallet kom inn og embets kirken utviklet seg.

Da måtte en ha læreenhet, ikke Åndens enhet som skriften taler om. Efes. 4. 3 Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen.

1. Joh. b. 1. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud, om livets ord. 2 Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. 3 Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans Sønn Jesus Kristus. 4 Og vi skriver dette for at vår glede skal være fullkommen.

Det er så uanstrengt over Apostelens undervisning i motsetning til treenighetslæren som en ikke kan forstå. Men en må tro i blind lydighet for ikke å bli stemplet. Hvordan kan en rent matematisk få til at tre Guder en Gud? Derfor bruker en ordet guddom som er et ord som en bruker for alt det er verd, ordet Gud er for vanskelig.

Hva sier Apostelen egentlig? At Jesus var hos Faderen og ble åpenbart som livet, lyset og som Sønn. La deg i dåre lengre, det er kun en Gud, Faderen. Og Sønnen er gått ut i fra ham. Joh. e. 17. 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

I Johannes 1: 1 står det ifølge Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 1978/85: «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» Senere i det samme kapitlet viser apostelen Johannes tydelig at «Ordet» er Jesus. (Johannes 1: 14) Men siden Ordet blir omtalt som Gud, er det noen som trekker den konklusjon at Sønnen og Faderen må være en del av den samme Gud.

Vi må være klar over at denne delen av Bibelen opprinnelig ble skrevet på gresk. Senere ble den greske teksten oversatt til andre språk. Men en rekke bibeloversettere har ikke oversatt de siste ordene i Johannes 1: 1 med «Ordet var Gud». Hvorfor ikke? Ut fra sin kjennskap til bibelgresk har de kommet til at disse ordene skal oversettes på en annen måte. Hvordan har de så valgt å oversette dem? Her er noen eksempler: «Ordet var av guddomsart.» (Det nye testamente i ny oversettelse av Lyder Brun, Oslo) «Ordet var en gud.» (The New Testament in an Improved Version, London) «Ordet var et guddommelig vesen.» (La Bible du Centenaire, Paris) Ifølge disse oversettelsene er ikke Ordet Gud selv.1 I stedet blir Ordet omtalt som «en gud», på grunn av sin høye stilling blant Herrens Gud skapninger. Ordet «gud» betyr her «en som er mektig». Og det taler fremfor alt om kvalitet ordet Gud her. Jesus er den eneste som har samme liv, lys og egenskaper fullt ut som Faderen. Jeg har prøvd å i møte gått alle vanskelige skriftsteder og summen av Guds ord er sannhet. Hva er summen av Guds ord? Det er 1000 skriftsteder som taler om èn Gud og 3-4 skriftsteder som taler for treenigheten.

Valget er ditt hva og hvem du vil følge!

Tenk på dette eksemplet: En skolelærer forklarer et emne for elevene sine. Etterpå er elevene uenige om hvordan de skal forstå forklaringen. Hvordan kan de finne ut av saken? De kan spørre læreren om å få flere opplysninger. Når de får flere fakta, blir det sikkert lettere for dem å forstå emnet. På lignende måte kan du forstå hva det som står i Johannes 1: 1, betyr, ved å gå til Johannes’ evangelium for å få flere opplysninger om Jesu stilling. Det at du får flere fakta, vil gjøre det lettere for deg å trekke riktig konklusjon.

Tenk for eksempel på det Johannes skriver videre i kapittel 1, i vers 18: «Ingen har noen gang sett [den allmektige] Gud.» Men mennesker har jo sett Jesus, Sønnen. Johannes sier: «Ordet [Jesus] ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet.» (Johannes 1: 14, NO) Hvordan kunne da Sønnen være en del av Den Allmektige Gud? Johannes sier også at Ordet var «hos Gud». Men hvordan kan en person være hos noen og samtidig være den personen? Og i Johannes 17: 3 skiller Jesus klart mellom seg selv og sin himmelske Far. Han omtaler sin Far som «den eneste sanne Gud». I slutten av sitt evangelium sammenfatter Johannes dessuten sin beretning om de tegnene Jesus gjorde, ved å si: «Disse er blitt nedskrevet for at dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds Sønn.» (Johannes 20: 31) Legg merke til at Jesus blir omtalt som Guds Sønn, ikke som Gud. Disse tilleggsopplysningene som Johannes’ evangelium kommer med, viser hvordan Johannes 1: 1 skal forstås. Jesus, Ordet, er «en gud» i den forstand at han har en høy stilling, men han er ikke den samme som Den Allmektige Gud.

Tenk igjen på eksemplet med læreren og elevene. Tenk deg at noen fortsatt er usikre etter at de har hørt på den tilleggsforklaringen læreren har kommet med. Hva kan de gjøre da? De kan vende seg til en annen lærer for å få flere opplysninger om det samme emnet. Hvis den andre læreren utdyper og bekrefter den forklaringen den første har kommet med, er nok de fleste elevene ikke lenger i villrede. Hvis du ikke er sikker på hva bibelskribenten Johannes egentlig sa om forholdet mellom Jesus og Den Allmektige Gud, kan du gjøre noe lignende. Du kan vende deg til en annen bibelskribent for å få flere opplysninger. Tenk for eksempel på det som Matteus skrev. Han siterte Jesus, som sa i forbindelse med slutten på den nåværende verdensordning: «Om den dag og time vet ingen, verken himlenes engler eller Sønnen, men bare Faderen.» (Matteus 24: 36) Hvordan bekrefter disse ordene at Jesus ikke er Den Allmektige Gud?

Jesus sa at Faderen vet mer enn Sønnen. Men hvis Jesus var en del av Den Allmektige Gud, ville han ha visst akkurat det samme som sin Far. Sønnen og Faderen kan altså ikke være likestilt. Men noen sier kanskje: «Jesus hadde to naturer. Her snakker han i egenskap av menneske.» Men hvis det var tilfellet, hva da med den hellige ånd? Hvis den er en del av den samme Gud som Faderen, hvorfor sa ikke da Jesus at den vet det som Faderen vet?

Når en går inn i dette emne og sammenligner alle skriftsteder opp imot hverandre så får treenighets tilhengerne store problemer.

Det er egentlig kun et skriftsted som taler direkte om treenigheten og det er ikke med i den opprinnelige grunnteksten, det er et senere tillegg. Nå må den falske, ubibelske og demoniske treenighetslæren stå for fall eller er den som katten som har ni liv? Selvfølgelig ikke, Guds ord og sannheten setter fri sier Jesus.

Joh. e. 8. 32 Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Her kommer det ene skriftstedet som taler om treenighet i klartekst:

Teologer har poengtert flere steder i NT for å støtte under deres syn at Gud er tredelt, tre personer. Faderen, sønnen og den hellige ånd-som er sammen i en gud. Dette dogmet er ikke spesielt fremhevet i bibelen uten i noen senere tekster annet enn i Johannes første brev kapittel 5 vers 7-8 Gjennom den latinske middelalder trodde man at teksten sa: Det er tre som er vitner i himmelen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Aha her har vi det, dogmet om treenigheten. Men dette er funnet kun i de latinske manuskripter. Overhodet ikke i de greske manuskriptene i NT.

Da det nye testamentet av de greske manuskriptene ble offentliggjort i 1516, en skriftlærd som het Erasmus inkluderte ikke disse versene til stor ståhei av sine teologiske motstandere som fastholdt at han hadde på en ondskapsfull måte fjernet treenigheten fra bibelen. Erasmus svarte at han kunne ikke finne denne delen i noen av de greske manuskriptene han kjente til. Og her fortsetter historien. Han utfordret sine motstandere til å fremskaffe et gresk manuskript med treenigheten. Hvis de greide det ville han inkludere det i det neste opplaget av NT. Som svar produserte hans motstandere et manuskript eller i det minste de fikk et produsert. Noen kopierte Johannes første brev fra gresk og la til disse versene, og presenterte dem til Erasmus. Som den hederlige mannen han var inkluderte han disse versene i neste opplag. Det var denne versjonen som ble grunnlaget for King James versjon som ble viktig i den historiske bibelen på engelsk. Disse versene er fremdeles i King James versjon men ikke i nyere og mer pålitelige oversettelser.

Dette er årsaken til at en eldre generasjon lesere av den engelske bibelen antok at bibelen lærte dogmet om treenigheten selv om dette ikke er funnet i noen greske manuskripter i mer enn tusen år. Så hva er mest pålitelig? De greske manuskriptene eller de mye senere latinske?

La nå dette være klinkende klart, jeg holder meg til det opprinnelige greske manuskriptet. Da må en forkaste både treenighetslæren og Jesus alene læren og tro på kun èn Gud, Faderen og at han har kun en enbåren Sønn, Jesus Kristus! (sitat slutt).

Jesus måtte være et menneske som oss for å dø for menneskeslekten.

1 Tim. 2. 5 For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6 han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid.

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 2. 6 Om dette er det en som har vitnet et sted: Hva er et menneske, siden du kommer det i hu, en menneskesønn, siden du tar deg av ham?

Det er et paradoks at vi mennesker er stilt lavere enn englene men allikevel var det et menneske Guds Sønn ble. Skulle ikke han da heller bli en engel og redde 1\3 av dem som falt og ble med Satan? Nei, det er et menneske og oss Gud tar seg av. De englene som har falt har ingen mulighet til gjenopprettelse.

7 En kort tid har du stilt ham lavere enn engler. Men du har kronet ham med herlighet og ære, Selv Jesus ved å bli menneske var lavere stilt lavere en englene. Englene kan se tom Faderens åsyn og være i hans nærhet uten å forgå. Vi mennesker kan ikke det.

8 alt har du lagt under hans føtter. Når det står: «lagt alt under ham», da er ingen ting unntatt; alt skulle underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham. Men i og med Jesus så ”satset” Gud Faderen alt på ham. Skulle det bli frelse, forløsning og vi mennesker kunne ha med Gud å gjøre. Var alt knuttet til om Jesus besto testen og Faderen ville anerkjenne det!

9 Men vi ser at Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, er kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. Jesus holdt ut å være menneske og fullførte sin gjerning. Men det var på den mest bitre måten. Han ble ikke spart for noe, selv døden fikk ham i sitt favntak. 10 For Gud som er alle tings grunn og opphav, ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la høvdingen som leder dem til frelsen, nå fullendelsen gjennom lidelser for Guds sønn. Dette er et slikt stort paradoks at vi må ta evigheten til hjelp for å forstå og komme til bunns i dette. At Gud selv kunne tillatte og vedkjenne seg at frelsen måtte og skulle gå igjennom fornedrelse, lidelse og død.

1 14 Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen, Jesus ble menneske og ikke en engel. Uten at han hadde blitt som en av oss så hadde ikke han vært i stand til å frelse og fri oss ut fra synd, trelldom og døden som er vår siste fiende som Jesus også beseiret. 1. Kor. 15.54 Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er opp slukt, seieren vunnet

15 og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv. Alle som har gått forut både de som levde da og vi som lever i dag er frelsen inkludert. Om vi skal se døden og ikke får oppleve opprykkelsen er frelsen akkurat like stor, herlig og sikker.

16 Det er jo ikke engler han tar seg av; men han tar seg av Abrahams ætt. Her har vi det igjen, det er ikke englene som er Guds siktemål men oss mennesker. Og velsignelsen ligger innfor rekkevidde kun gjennom å få del i samme tro som Abraham hadde og da blir vi også en del av hans ætt. Gal. 3. 14 Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om. 17 Derfor måtte han i ett og alt bli sine brødre lik, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest i tjenesten for Gud og sone folkets synder. Gjennom at Jesus ikke forble å kun være hos Gud og være som ham i hans likhet. Men ble et menneske og kjente alt som oss. Så bla han vår fullkomne øversteprest.

18 Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes. Jesus sto kampen og lidelsen ut, og han har fullt ut forståelse av å være menneske. Men han står ikke på avstand og mener vi kan og skal klare kampen alene. Han vil hjelpe og komme oss til unnsetning ved sin Ånd som vil styrke, veilede, trøste og komplettere oss! (sitat slutt).

Jesus ble og var deg og meg lik, derfor ser vi igjen og igjen at det var ikke en Gud som døde på korset, men et menneske. Og det var et menneske som ble oppreist, ikke en Gud. Derfor står det at det var Gud Faders veldige kraft – den hellige Ånd – som reiste Jesus opp fra de døde. På den måten viste Gud Fader at Jesu offer var fullkomment og at han – Jesus Kristus – var Gud egen Sønn.

Her kommer none skriftsteder som forteller oss dette:

Rom. 1. 4 som efter hellighets ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved opstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre,

Efes. 1. 20 som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen.

Jesus var 100 % menneske og 0 % den eneste sanne Gud, det er kun og alene Gud Fader som er. Det var derfor, at han var menneske og ikke Gud at han kunne sone menneskeslektens synd som Hebreerbrevet 1. 16 sier: «Det er jo ikke engler han tar seg av; men han tar seg av Abrahams ætt». Her ligger hemmeligheten til hele frelsen. Hvis en da tror på at Jesus var og ble et menneske, er man ikke frelst etter hva treenighetslærene hevder. De snur det hele på hode, at det var Gud og ikke et menneske som døde på korset. Hva ba Jesus på korset?

Mark 15:34 Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst: Elo'i! Elo'i! lama sabaktani? det er utlagt: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?

Matt 27:46 Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst og sa: Eli! Eli! lama sabaktani? det er: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?

En Gud kan ikke forlate en Gud, men et menneske kan bli forlatt av Gud. Snur vi dette på hode så mister vi frelsen. Med andre ord, treenighetslærene setter seg selv i ytterste konsekvens utenforbi frelsen!

Sluttkommentar:

Sjur Jansen og andre treenighetslære er utrolig hovmodige når de kan trekke andres frelse i tvil men de selv er i ferd med å sette seg selv utenforbi med å tro og belære andre at det var Gud og ikke et menneske som døde på korset. Skriften sier klart at Faderen lagde et legeme for ham og han måtte bli av vår ætt – et menneske – som deg og meg for å dø for oss som et fullkomment menneske. Som er lyteløst og fullkomment offer. Dette tror jeg på, og jeg er sikker på at det er dette som vil holde for min og andres frelse. Ikke at Gud døde, men at menneske Jesus Kristus døde. Og Gud viste og godgjorde dette ved at han reiste Jesus opp fra de døde for at han skulle bli til vår rettferdiggjørelse!

Rom. 4. 22 Derfor blev det også regnet ham til rettferdighet. 23 Men ikke bare for hans skyld er det skrevet at det blev tilregnet ham, 24 men også for vår skyld, som det vil bli tilregnet, vi som tror på ham som opvakte Jesus, vår Herre, fra de døde, 25 han som blev gitt for våre overtredelser og opreist til vår rettferdiggjørelse.

Jesus ble oppreist av Gud Fader til vår rettferdiggjørelse, som det fullkomne menneske han var!

Jeg tror at det vil finnes Jesus only mennesker, treenighetslære i himmelen. Men begge åndelige retningene tar feil, derfor studer Guds ord fremfor alt. Og les på bloggene og hjemmesiden vår, anbefales!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-582-evangelist-og-sanger-ivar-helge.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-hvordan-kunne-det-ga-sa-grnt.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-482-leder-for-evangelisenteret-i.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-351-jan-age-torp-jan-hanvold-harald.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-327-dumt-klovnesnakk-av-vebjrn.html blog.janchristensen.net/2012/01/nr-308-sanger-og-evangelist-arvid.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-287-ikke-alle-som-sier-herre-og-far.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-267-evangelisenterets-fremste-sanger.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html

Ingen kommentarer: