onsdag 3. juli 2013

Nr. 651: Hvorfor det har vært nødvendig å advare så klart og konkret imot Pastor Jan Hanvold og Visjon Norge! Bakgrunn for det og en bredere forståelse av det.

Nr. 651:
Hvorfor det har vært nødvendig å advare så klart og konkret imot Pastor Jan Hanvold og Visjon Norge! Bakgrunn for det og en bredere forståelse av det.

Hvorfor det har vært nødvendig å advare så klart og konkret imot Pastor Jan Hanvold og Visjon Norge! Bakgrunn for det og en bredere forståelse av det. Jeg blir angrepet av tungetalene såkalte Jesus venner for å holde frem dette. Da snur en alt på hode, det er ikke noe feil med meg, vær du sikker! Men med Hanvold, Visjon Norge og alle som på en eller annen måte støtter Visjon Norge og det samrøre der! Det er min konklusjon på Hanvold og Visjon Norge, det er en gedigen bløff, forførisk og et pengesluk som beriker Hanvold, og ikke har noe med den levende og sanne Gud å gjøre overhode! Her er Hanvold og hans «kone» Inger som ikke er hans kone etter hva skriften lærer, men hans «synde-partner» etter hva Guds ord sier og taler om. Hanvold og Compagniet hans setter en standard – en negativ – for kristenheten i dag og den kommende generasjon. Derfor er det så viktig at han blir «ryddet» av veien og erklært som en falsk profet som han er.

Gud talte til meg om dette for over 10 år siden.

Første gang Hanvold hadde prøvesendinger var med noen gamle OFK videoer som paradokset er at jeg som fikk disse inn i landet gjennom Jimmy Swaggart der han sendte Dudley Smith som sang. Som dessverre senere ble skilt og gjengift som Jan Hanvold. Da talte Herren til meg at dette var ikke fra ham da Hanvold ikke var hans sendebud, men tok seg til å være det. Herren ville ikke vedkjenne og stå ved ham. Etter jeg har advart imot ham så har jeg opplevd mye godt, men også mye negativt. For å kunne imøtegå de som mener at jeg er negativ, dømmende og kjødelig etc. Så opplever jeg at jeg skal belyse dette i denne artikkelen. Kunne ha skrevet så mye om dette, men ønsker å skrive denne artikkelen i ti punkter eller bolker, her kommer de videre nedover:

1.) En visdom for de fullkomne:

1 Kor. 2. 6 Dog, visdom taler vi blandt de fullkomne, men en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som forgår;

Det burde og skulle vært unødvendig å advart imot Hanvold. Men da dessverre så alt for mange troende ikke er utviklet i sitt åndsliv. Derfor må vi tale på en slik måte at det er to kategorier for troende. De som skjønner dette, og de som ikke gjør det. Apostelen Paulus taler om; dog, visdom taler vi blandt de fullkomne. På mange måter er derfor det jeg skriver myntet på de som sitter fast her i sitt kristenliv. For de som skjønner det har jeg kun et budskap, hold deg så langt unna dem som mulig, men søk du selv Herren.

2.) Hanvold er ekstra enkel å avsløre. Derfor blir det å advare imot ham som å statueres et eksempel.

Hanvold står for herlighetsteologien, bare det i seg selv gjør ham til vranglærer som enn skulle og burde tatt avstand i fra, og ikke samarbeidet med. Men han er skilt og gjengift, og etter hva han også selv sier er han skyld i sine to ekteskapsbrudd. Hvordan kan selv de som har et liberalt syn på skilsmisse og gjengifte der den uskyldige part kan gifte seg på nytt når Hanvold er den «skyldige»? Hørte det siste nye er at han nå hadde giftet seg med feil person ved de to første ekteskapene, derfor var det helt bibelsk å gifte seg på nytt. Hvor stor må løgnen, uredeligheten og frekkheten bli før Guds før reagerer. Dette er dessverre noe som gjør seg mer og mer gjeldende at en unnskylder, bagatelliserer og forsvarer synden og de som begår lovbrudd på det åndelige og moralske planet. Det finnes ingen undskyldning for å ikke advare og ta avstand fra Hanvold der hverken liv eller lære stemmer!

3.) Hanvold er den største blinken, her kan en ikke unngå å bomme hvis en har sine åndelige øyne åpne.

Joh. e. 9. 1. Og da han gikk videre, så han en mann som var født blind. 2 Og hans disipler spurte ham: Rabbi! hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulde fødes blind? 3 Jesus svarte: Hverken han har syndet eller hans foreldre, men det var forat Guds gjerninger skulde åpenbares på ham.

Vi mennesker som troende er født åndelige blinde akkurat som en nyfødt baby. Derfor at nyfrelste ikke reagerer på Hanvold og Visjon Norge er ikke til å undres over. Det er slik når mann er nyfrelst så godtar enn alt bare en bekjenner Jesu navn. Men etterpå som en voksne på det åndelige planet så skal en etter hvert skjønne hva som er hellig og vanhellig, hva som er rent og urent. Og fra Gud eller Satan. Jeg personlig er overbevist om at det er langt flere som ser det samme som meg, men er ikke lydig og villig til å ta avstand fra dette som er en kraftig forførelse sendt i fra Satan.

4.) Hanvold er gjengift – skal vi ikke ta Guds ord som det står skrevet? Eller helliger målet alt?

Guds ord er her meget klart. Også når det gjelder å skikke sitt eget hus som Hanvold ikke har klart.

1 Tim. 5. 7 Og dette skal du byde, forat de kan være ulastelige. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Kunne tatt tusen andre skriftsteder om dette tema og om skilsmisse og gjengifte. Alle ordene taler direkte imot Hanvold. Når han overhode ikke evner, vil eller ønsker å følge Guds ord. Da skjønner jeg ikke hvorfor det er så vanskelig å ta avstand i fra ham? Dette burde og skulle vært den enkleste og letteste sak av verden!

5.) Hanvold vrenger ut av seg alt, som totalt blottlegger ham selv, hvordan kan mann da forsvare eller unnskylde ham?

Det kristne budskapet skal bæres frem med verdighet, troverdighet og intregitet. Hanvold har aldri hatt dette, det oppleves som fordummende, kjødelige og totalt feilslått at han da får støtte og respons. Jeg opplever da at den åndelige dømmekraften og visdommen er totalt fraværende blant de troende. Og de samtidig tar del i noe som ikke er fra Gud men er blitt ført bak lyset.

6.) At Gud gjør «under» gjennom Visjon Norge og Jan Hanvold er ikke noe sikkert at Gud står bak, tvert imot!

Dette er svært vanskelig for mange å forstå. Og det skjønner jeg meget godt. Gud gjør under langt ut over det vi forstår. Og han lar sin sol og sine velsignelser regne, ja også strømme. Ber vi i Jesu navn, og Gud gjør under så er alt det han gjør relatert til Jesus, ikke oss. Derfor skal vi se etter om den personen som forkynner lever og lærer rett så Jesus. Han skal være stor i Guds menighet, ingen andre. Derfor er det en farlig vei for oss troende å gå etter «bønnesvar», uansett hor herlig det er. Men «gå» etter de som lever og lærer rett, her faller Jan Hanvold og Visjon Norge totalt igjennom.

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

7.) Den som samarbeider og stiller opp på Visjon Norge blir delaktig i Hanvolds demoniske og mørke påvirkning lærer skriften.

Her er hva jeg skrev for noen år siden: 2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

Det forundrer meg hvor lite opplyst troende mennesker er om disse ting. At vi står i en relasjon til alle andre troende om vi selv ønsker det eller ikke. Vi er som et legeme og tilhører hverandre. Og når et lem lever ikke i takt med hode – som er Kristus – så smitter det over på alle andre. Når et lem er lydig, så blir konsekvensen at det også påvirker de andre. Dette har ikke noe med noe annet en at vi står i direkte livsforbindelse med hverandre pga at vi har det samme liv og den same Ånd. Og den samme frelser, Herre og Far. Alt dette binder oss i sammen som troende på tross av skiller og uenighet. Dette er et faktum og en realitet. De som er forkynnere og står i et ansvar overfor andre, har dette enda sterkere. Jeg som forkynner har et ekstra stort ansvar, dette gjelder også for alle andre. Når forkynnere stiller opp i sammen med andre forkynnere som lever i synd eller driver med åpenbar vranglære, så blir vi medskyldige. Ja, det er så alvorlig i enkelte tilfeller at Jesus sier at det hadde vært bedre å fått en kvernstein om sin hals og blitt kastet med den rundt halsen og da hadde en bare ødelagt for seg selv. Men her ødelegger en ikke bare for seg selv, men også for andre. Vi fører andre til fortapelse, ut i uføre og inn i villfarelse ved selv å påvirke og forkynne for andre. Det står i Rom. 10. 17 at Troen kommer av forkynnelsen. Det gjelder ikke bare troen, men også vranglæren og vantroen kommer også av forkynnelsen, har du tenkt på det? Eller er du av de som godtar alt og ikke har egne standpunkter og holdninger? Alt er ikke fra Gud hvis det ikke er i samsvar med Guds ord. Det er kun det som stemmer med Guds ord, som vi skal innrette oss etter. Alt annet skal vi sky som “pesten”, det vil føre oss borti fra Kristus og den enfoldige troskapen til ham! (sitat slutt).

8.) La aldri Hanvold be for deg eller være deg til hjelp og støtte, det er livsfarlig for ditt åndelige liv kjære venn.

1 Tim 5:22 Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren!

Vil du holde deg selv ren i denne tiden? Hvis Hanvold legger sine uren hender på deg og han ber, «velsigner» eller du samarbeider med ham blir du dratt inn i samme villfarelse. Sky urene mennesker som pesten, trekk deg unna den og hold deg langt borte fra dem. Skriften lærer at vi skal vende oss bort fra slike, ikke samarbeide med slike.

2 Tim 3:5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

9.) Den som holder seg til en skjøge, blir et med henne. Hanvold lever i synd, derfor kommer en inn i Satans territorium og Herrevelde ved å samarbeide med ham. Samme Ånd som er i ham og hviler over ham, blir du delaktig i.

1 Kor. 6. 16 Eller vet I ikke at den som holder sig til skjøgen, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød.

Hanvold er inne i et åndsforhold der hans egne lyster er i høysete, og dette igjen åpner opp for demoniske åndsmakter i hans liv og alle som står han nær. Det igjen gjør at det han holder på med blir som «polenstøv» med de åndsmaktene han er inntatt og styrt av, «formere rer» seg. Da er det å anbefale å vende seg i fra ham og holde seg til Herren og de som går med ham.

1 Kor 6:17 Men den som holder sig til Herren, er én ånd med ham.

Salme 16. 2 Jeg sier til Herren: Du er min Herre; jeg har intet gode utenfor dig - 3 idet jeg holder mig til de hellige som er i landet, og de herlige i hvem jeg har all min lyst.

10.) Konsekvensene ved å åpne opp for en person som Hanvold er som å stå på taket og sprette opp en dyne og slippe ut alle fjæra og prøve å samle det opp igjen. Det er selvfølgelig umulig. Det er her den aller største faren ligger. Når en uten forbehold og helt uten reservasjoner åpner opp for dette med Hanvold og Visjon Norge.

Bare tenkt på at de får inn 100 Millioner nå hvert år. Det er ikke så mye penger ute å går i kristen Norge, ikke minst blant oss frikirkelige. Her «stjeler» de 100 Millioner som kunne og burde vært brukt helt annerledes, ikke minst å støtte meg og Smyrna Oslo.

Den kommende generasjon ser at «foreldre» generasjon åpner opp for synd, dette vil akselererer og utvikle seg der snart alle typer synd vil bli mer og mer utbredt, akseptert og tillatt. Det kommer, det kommer vær du sikker!

Sluttkommentar:

Dette er nitrist, demonisk og leder Guds menighet ut i den sikre åndelige død!

Det er som om mine ord er stoppet opp. Har bare egentlig et budskap, ha ikke noe med dette å gjøre. Får stoppe her om jeg kunne ha fortsatt så mye, mye lengre!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-510-jan-hanvold-er-selve-prototypen.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-511-det-er-forskjell-pa-demonsik.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-217-emanuel-minos-er-gatt-fra-vre-en.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-vart-land-30-07-2008.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet

Ingen kommentarer: