tirsdag 16. juli 2013

Nr. 636: Rune Edvardsen fører menneskene bak lyse med å si at menneskene var primitive, uvitne og ensporet før! Før levde de rent, i dag er menneskene opptatt med fornøyelse, det som er storslått og synd i alle fasonger!

Nr. 636:

Rune Edvardsen fører menneskene bak lyse med å si at menneskene var primitive, uvitne og ensporet før! Før levde de rent, i dag er menneskene opptatt med fornøyelse, det som er storslått og synd i alle fasonger!

Det har i den senere tid blitt klart for meg at det dessverre er veldig vanskelig å advare imot den utglidningen som det er i kristenheten. Jeg kunne ha skrevet flere bøker om dette emne, kunne tenkt med å ha skrevet to bøker om den Pinse Karismatiske bevegelse. En på 1000 sider om deres manglende moral, ubibelske lære og annet. Og en på 1000 sider om falske profetier, dobbeltmoral etc. Men jeg tror dessverre ikke det blir en stor forandring, det eneste som kan og vil forandre mennesker er Guds eget ord, har du tro på dette vi holder på med? Du kan støtte oss kjære venn, se her:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Runde Edvardsen, egentlig en meget trist historie dette da han er blitt opplært og har sett sin far Aril gjennom mange år være en mester i manipulere, forføre og vi kan trygt si at han var en falsk profet etter hva skriften lærer.http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=aril-edvardsen-en-falsk-profet

Rune Edvardsen blir intervjuet i KS, her er et lite utdrag:

«Hvitboka» ville aldri ha blitt skrevet idag. Den var kort og godt en tabbe. Det sier Rune Edvardsen i boka om hans liv som ble lansert i helgen. Denne uken leder han stevne nummer 50 i Sarons Dal.

«Hvitboka» var en bok som ble utgitt av noen pinseledere til Pinsebevegelsens predikantkonferanse midt på1970-tallet. Den var full av anklager mot Aril Edvardsen.

Godt forhold til Pinsebevegelsen

- Senere, etter at jeg begynte å jobbe i Sarons Dal, ble pappa invitert til Oslo til en oppgjørets time. Da ville han at jeg skulle være med. Der traff jeg mange av de involverte partene fra konflikten den gangen. Nå var det riktignok blitt en helt annen atmosfære: Brodden var borte, og de fleste angret vel på det meste de hadde gjort i konflikten. Heldigvis er jeg ikke opptatt av å ta vare på konflikter.

Primitivt.

Rune mener at striden bar preg av at den skjedde i en annen tid. Da var samfunnet mer ensporet og primitivt. Det var liten toleranse for de menneskene som var litt annerledes, og det var større uvitenhet på så mange områder. Vi lever i et atskillig mer opp- lyst og utviklet samfunn i dag, med betraktelig større åpenhet for ulike metoder og måter å tenke på. Den konflikten ville derfor aldri ha funnet sted i dag. Striden med Pinsebevegelsen er begravd historie for meg. Det er ikke én som vedkjenner seg «hvitboka» i dag. Den var kort og godt en tabbe, konkluderer Rune Edvardsen. (sitat slutt).

Rune Edvardsen lever i en boble som dessverre de aller fleste andre troende også gjør. Vi er i ferd med å gå inn i en tid som minner om tiden før Romerriket gikk nedom og hjem!

Edvardsen sier at boka ikke ville bli skrevet om igjen og ingen vedkjenner seg den boka.

Jeg vedkjenner med da den boka som en meget nyttig og sann bok, og den påpekte mange sider ved Edvardsen usunne og ubibelske teologi og lære. Og hvorfor vil det ikke bli skrevet slike ting i dag? Fordi alt for mange enten er blitt bragt til taushet og de som talte imot ting før har «omvendt» og blitt like frafalne som de som ble advart imot før.

Videre sier Edvardsen: Da var samfunnet mer ensporet og primitivt. Det var liten toleranse for de menneskene som var litt annerledes, og det var større uvitenhet på så mange områder. Vi lever i et atskillig mer opp- lyst og utviklet samfunn i dag, med betraktelig større åpenhet for ulike metoder og måter å tenke på. (sitat slutt).

Alt dette stemmer ikke, samfunnet, spesielt blant de kristne er det på full fart bakover i det meste. Det pågår mer og mer synd, spesielt blant de troende har det vær et formidabelt frafall på alle områder. Den åndelige tilstanden har aldri vært så dårlig som i dag, det er Babylon i menigheten.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22. 10 Og han sa til meg: «Sett ikke segl for de profetiske ord i denne boken! For tiden er nær. Gud gir ikke sine åpenbaringer for at vi skal klare oss selv og lure på det meste. Alt skal være i lyset og vi skal kunne drøfte det med både leg og lærd. At tiden var nær da, vitner om at den må være enda nærmere i dag. Kunnskapen skal bli stor i endetiden, dette gjelder ikke minst på det åndelige område. Disse bibelkommentarene jeg her skriver blir skrevet av en mann som går i full jobb og har familie. Men allikevel tror jeg at jeg kan si at det er åpenbaring og en utleggelse som selv Apostlene hvis de hadde lest det for 2000 år siden hadde blitt fjetret av! Daniel 12. 4 Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal øke.

11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse. Nå vender vi tilbake til hva vi ellers finner i Guds ord av sannhet og lærdom. Vi finner det samme i en Profet i GT som ofte blir sammenlignet med Johannes, profeten Daniel. 12. 10 Mange skal bli renset og tvettet og lutret. Men de ugudelige skal fortsette i sin ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noe. Men de forstandige skal forstå. Verden er håpløst fortapt, men hvordan er det med de kristne? Går de videre og videre med Herren? Dessverre så viser det seg at alt for ofte blir en liggende etter på veien. Men for den som går med Herren skal vandringen bli herligere og herligere. Som troende så ligner vi mer og mer på Jesus ettersom vi vandrer med ham.

12 Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning. Vi som mennesker vil få lønn som fortjent hos Herren. Det er viktigere å samle skatter i himmelen enn på jorden. Det er mer dyrebart enn alt. Bibelen gir anvisning også her. Matt. 6. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Alfa er den første bokstaven i det greske alfabetet akkurat som A er i det norske. Og Omega er den siste i det samme alfabetet akkurat som Å er i det norske. Jesus er Guds første skapning og som den siste skal han stå frem på støvet. Han er den første og den siste. Han er A og Å, med alt det innbefatter. Hebr. 12. 2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Vi leser her igjen som mange andre plasser at Jesus er både opphavsmann og fullender. Den todelingen med Jesus er noe som går igjen. Ved hans død og ved hans liv, siste Adam, det andre menneske etc.

14 Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen. Vi ser opp på mennesker som får noe til. Vi synes synd på mennesker som mislykkes. Vi tenker og snakker som mennesker. Men det som er virkelig å mislykkes er å unnlate å ta imot Jesus, og å virkelig å lykkes er å ta imot Jesus. Og hvis en når frem en dag, da har en lykkes mer enn noen andre.

15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn. Nå er det de som leser dette verset slik som at det står noen utenfor og er slik som disse. Det stemmer ikke, det er disse som lever slik og gjerne vil tro. Men de vil aldri nå frem, om de tror. Som lever her som nevnt. Paulus taler i 2. Tim. 3 om de som lever i synd. Men de skal faktisk mange av dem også elske Gud, men det er noe de elsker mer enn Gud: “sine lyster”. 2. Tim. 3. 4 svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. (sitat slutt).

Dette hevder han videre: Det er ikke én som vedkjenner seg «hvitboka» i dag. Den var kort og godt en tabbe, konkluderer Rune Edvardsen

For å ikke gjenta meg selv, men det er dessverre ingen åndelige strider blant de troende lengre. Hvorfor? De som mener noe annet blir så alt for fort bragt til taushet eller de som en gang var på barikardene, er nå gått over til «fienden»! Dette er ståa, men hvor er menneskene på vei? Mot avgrunnen det en dyrker seg selv, sine egne fornøyelse og en vil ikke høre på autoriteter men kun seg selv!

Jeg skriver i overskriften: «Rune Edvardsen fører menneskene bak lyse med å si at menneskene var primitive, uvitne og ensporet før! Før levde de rent, i dag er menneskene opptatt med fornøyelse, det som er storlåt og synd i alle fasonger!».

Hva sa profeten Jesaja?

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Når t.o.m. troende lever Herrens «glade dager» i synd, sus og dus. Tror på en kjempevekkelse, ja, jeg vet ikke hva.

Hvor er menneskene i dag her i Norge på vei? Vi nærmer oss mer og mer hvordan det var i det gamle Romerriket før det gikk under.

De var trette, hadde mistet kampgløden, desillusjonerte og motløse. Som minner om dagens mennesker. I det hele tatt, de hadde ingen ting å leve for, alt var utprøvd! Slik er menneskene i dag i ferd med å bli, der fornøyelse, fri sex, følger sine lyster og materiell overflod. Er verden blitt bedre som Edvardsen hevder? Skriften sier klart hvordan det skal bli i endetiden.

Matt. 24. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.

Urettferdigheten skal ta overhånd. Hva vil det si? Slik jeg ser det er det f.eks. en veldig urettferdighet at Jan Hanvold som lever i åpenbar synd og er herlighetsteolog er blitt en «stor» kristen leder. Når Edvardsen hevder det han gjør, bli ikke motsagt eller noen andre får anledning til å gi et motsvar, dette er dypt urettferdig, men slik skal prege endetiden sier skriften.

E. Ekholt skriver:

Disse sterke ord av Jesus finner vi i Matt.24, 12! Og kjærligheten skal bli kald fordi urettferdigheten tar overhånd. Når det står at kjærligheten skal bli kald, så forteller det oss samtidig at den en gang var varm. Engelen for menigheten i Efesus hadde forlatt sin første kjærlighet. Åp.2, 1-7. Det var Jesus som først oppdaget dette faktum, ikke menigheten der, som ellers framstår som en glimrende menighet. Er dette også den reelle virkelighet i vårt land i dag? Altså, hos de fleste? Kan vi egentlig ta inn over oss realismen i dette? Det må jo først og fremst gjelde kristenheten, ettersom verdensmennesker vel ikke kan sies å ha hatt en varm kjærlighet til Jesus? Altså de fleste, den vesentligste delen skal få en kald kjærlighet!! Hva kan man oppnå med den, hvilken utvikling i liv og virksomhet oppnår man med den? Jo, resultater som er målbare med menneskemål (Åp. 21,17), slike som antall medlemmer, størrelsen på huset, kollektens innhold m. m. Derimot resultater når det gjelder menighetens indre liv måles ikke med menneskemål, de er det bare Jesus som måler! At Jesus elsker oss med en brennende varm kjærlighet har han til fulle bevist, men hva beviser en kald kjærlighet tilbake? Hvilken brud eller brudgom vil gå inn i et ekteskap hvor den enes kjærlighet er blitt kald? Hvor i denne realismen vil vi plassere de meterlange spalter med diskusjoner fram og tilbake om rett eller galt med homofile i vigslede stillinger i kirken? Og det i kirkens øverste ledelse? Nei, å berøre dette er ikke moderne nok, det er ikke tidsriktig! ”Bort med denne” kan man utlese i diskusjonen. Men for Jesus er det den realistiske virkelighet!! Og Han beskrev den profetisk for ca 2000 år siden.

Heldigvis sa Han ikke at dette gjelder alle. Det er fullt mulig å bevare en varm kjærlighet under de vanskeligste og mest urettferdige forhold. Vi har i Skriften de beste eksempler på det. Aller best taler Jesu ord: ”Fader forlat dem! For de vet ikke hva de gjør.” Og Stefanus som i steinregnet sa: ”Herre, tilregn dem ikke denne synd!” Og alle de tusener av martyrer som holdt ut i de verste pinsler uten å fornekte Jesu navn. De beholdt kjærligheten varm under grov urettferdighet. Ved tro og den hellige Ånds kraft og Guds nåde er det mulig også for oss. Slike muligheter gis oss ved tro på Jesu Kristi evangelium. Hvilket vi burde være svært takknemlige for!! Men trenges det kanskje en gjennomgripende omvendelse både her og der først? En omvendelse som kaster verden og de ting som er i verden ut av hjerte og sinn? Først da kan Jesus flytte inn der, og først da blir det en virkelighet at vi elsker ham, 1Joh. 2,15.

De ovenfor nevnte eksemplene er det godt å dvele ved, de er en stor utfordring for oss, for vi behøver eie den samme uovervinnelige kjærlighet som de hadde. Vi vet ikke hva framtiden vil bringe, bare at Jesus ønsker å møte oss i en varm gjenkjærlighet.

Ibsen forsto og skrev slik: ”Hva du er, vær det helt, ikke stykkevis og delt! (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Trenger vi slike kalkstrykere som Edvardsen? Det er slike de kristne vil ha sier Apostelen Paulus i endetiden; «For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr».

De gamle pinsevenner var ikke der, de elsket Guds ord om de var ensporet og primitive sikker i mange ting, og de etterstrebet å følge Guds ord i liv og lære. Dagens pinsevenner og karismatikere, de gjør som de lyster dem, følger sine naturlige behov selv om det går rett imot Guds ord. Fremgang? Det er et gedigent frafall som pågår. Aril Edvardsen, Rune Edvardsen far hevdet at det store frafallet hadde vært og kom aldri mer igjen. Hvilken løgn! Vi lever i dag midt i det store frafallet i kristenheten!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-356-den-pinsekarismatiske-bevegelse.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-229-den-norske-kristenhet-er-ratten.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-122-hva-er-den-karismatiske.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-136-edvardsen-hvem-var-han.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=satan http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=mange-falske-profeter-er-allerede-staatt-frem http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=de-kristne-i-norge-er-misledet-i-troen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

Ingen kommentarer: