fredag 5. juli 2013

Nr. 630: Kristen Norge styres og ledes av en gjeng med forførte mennesker!

Nr. 630:
Kristen Norge styres og ledes av en gjeng med forførte mennesker!

Joh 8:44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Slik jeg ser det, så står på mange måter kristenheten i Norge på «feil» side i åndskampen. Vi lever i den nye pakt, der vi skal kjempe og stå for hva Jesus, Paulus, Johannes, Peter og de første kristne hadde av verdier og hva de forkynte og lærte. Å stå opp for Israel, at samfunnet vårt skal bli bedre er egentlig ikke «kristne» verdier. Men at menigheten – de Jesus troende – lever et hellig liv og forkynner Ordet om korset. Det er de sanne nytestamentlige verdiene. Her faller stort sett de alle fleste kristne menigheter, bevegelser og kirkesamfunn igjennom på flere hold, ikke minst når en godtar gjengifte blant de troende. Og at forkynnere og de som lærer andre blir akseptert som gjengiftetde, det er så Ante kristelig og demonisk som det kan for blitt. Her bilde av forkynner og Pastor Leif Jacobsen som er en Djevel etter hva Jesus sa. Har selv opplevd i 1985 å bli kastet ut av Jacobsen fra møte på daværende Karmøy Kristne Senter da jeg kom med en tydning at vi levde i Laodikea tid, ikke som han påstå i vekkelse tider der Gud gikk frem med stormskritt. Har prøvd ved flere anledninger å advare imot den usunne og ubibelske utglidningen som har pågått nå så lenge, men dessverre mindre hell. Men vi gir ikke opp, så lenge det er liv og Ånd i meg, så vil jeg fremholde Hva Guds ord og hva Gud sier om disse ting og det som han legger meg på hjerte og viser meg.Vi som nytestamentlige kristne skjønner ikke hva det innbefatter å være nytestamentlig kristen og leve i den nye pakt, derfor går enn også så total feil i så mange sammenhenger.

Vi som nytestamentlige kristne skal ikke først og fremst kjempe for Israel og «bedre» verdier i samfunnet, dette hører til 1000 års riket da vi skal styre. Men vi skal kjempe for å bringe ut ordet om korset, og leve liv der vi som troende står i relasjon til hverandre. Vi er som et legeme der Kristus er hode og vi er hverandres lemmer.

La meg ta noen eksempler:

Vi har tre naboer. Det ene naboparet er homoseksuelle, den andre er sosialist og Israel hater. Den tredje er en gjengift mann som bekjenner seg som kristen og som er gift med ei fraskilt. Hvem har jeg som nytestamentlig troende lov å snakke til rette og advare? Da som en kristen.

De som er homoseksuelle eller Israel hatere er ikke troende, hva er budskapet til dem? Og hva er deres synd? Jesus sier det:

Joh 3:18 Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn

Joh 16:9 om synd, fordi de ikke tror på mig.

Vi skal ikke fortelle verdens mennesker først og fremst at de tror feil om både det ene og det andre, men at de ikke tror på Guds sønn. Alt annet er egentlig uvesentlig i den åndskampen vi står over ikke troende. Men med det «ekteparet» som er kristne men som er gjengift, hva med dem?

De skal vi ikke engang spise i sammen med da de er hyklere, men Israel haterne og de homoseksuelle kan vi trygt spise og hygge oss i sammen med. Jesus var slik, derfor ble han også hatet og mislikt av datidens religiøse. Og slik det var før, slik er det i dag.

De troende som ikke lever rett, de skal vi støte ut av menigheten og ikke ha omgang med som brødre og søstre. Det lærer skriften.

1 Kor. 5. 9 Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - 10 jeg mente ikke i almindelighet horkarlene i denne verden eller de havesyke og røverne eller avgudsdyrkerne, ellers måtte I jo gå ut av verden; 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham. 12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor? 13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder!

Vi snur det hele på hode og forsvarer de som skal støtes ut av menigheten, gjennom det så står vi på den ondes side lærer skriften. Jeg står for det jeg sa innledningsvis og som overskriften på denne artikkelen sier: «Kristen Norge styres og ledes av en gjeng med Djevler!».

Jeg er blitt motarbeidet i alle år da jeg både har lært, forkynt og levd slik som dette siden ungdommen. Jeg sier det igjen da det er min erfaring med over tredve års fartstid i kriten Norge: «Kristen Norge styres og ledes av en gjeng med Djevler!».

Hvorfor sier Jesus at datidens religiøse som jeg sier at nåtidens religiøse ledere at de har Djevelen til far?

I Joh. e. 8. 44 bruker Jesus ordet: diabolos på Djevelen. Som betyr: Bl.a. som anklager feilaktig. Videre kan en også studere dette ordet og finne ut av at Satan har en agenda, det er å splitte opp Guds plan og vilje, forstyrre den som et uvær. Det er det samme ordet på Satan som er brukt da Jesus ble fristet i ørkenen. Med andre ord, de som gjør hans agenda og som ikke går med Herren på rette måte, de går dypest sett med Satan. Det er egentlig kun to veier, noe som Jesus sa igjen og igjen. Enten er du med, eller er du imot. Enten er du for, eller så tilhører du mørke. Enten er en i lyset eller så tilhører enn og tjener Satan. Det er etter hva Jesus og det nytestamente lærer, kun to veier.

På hvilken måte er de troende i Norge i dag, på «feil» side? Det er veldig mange ting å gripe tak i her, men jeg kan ta ti (10) eksempler for å forklare det, og jeg vet at her har jeg mine ord i behold da dette ikke er bare noe jeg har lest meg til, men det er selverfart og selvopplevd!

1.) Kristendom og politikk vil aldri kunne forenes fullt ut før 1000 årsriket.

Vi ser at troende blir engasjert, begeistret og tar nesten helt av når det gjelder politikk. Men politikk vil aldri frelse eller forvandle noen, det kan kun Kristus og Guds ord. Da blir det å tro f.eks. at de kristne, KRF og andre såkalte kristne partier skal forandre Norge totalt feilslått. Politikerne skal legge ting til rette, men det er noe helt annet en at vi skal stå for kristne verdier som det sies. Hva er de kristne verdier? Jeg er vokst opp med at det var Statskirka med all sin humbug som ble prioritert foran alle andre tros- og livssyn her i Norge. Når de holder på å fjerne dette, så er ikke det avkristning, for noe sludder! Det er så mye vås og rart med dette, at når en blander politikk og kristendom så kommer enn veldig i fort med Guds ord som sier f.eks. at verdens barn har egentlig kun en synd, det er at de ikke tror på Jesus som sin personlige frelser og Herre! Men for troende er det annerledes, vi kan falle og faktisk begynne å leve i en mengde av synder. Det være seg tyveri, baktalelse, utroskap i ekteskapet, gjengifte, homoseksualitet og mange andre ting. Det er nødvendig at vi evner og klarer å skille her, ikke minst for de som skal lære og forkynne til andre.

2.) Norge er «kristnet» kun i den grad der det finnes levende kristne.

Har allerede vært inne på det. Om Norge ble «Kristnet» for 1000 år siden eller var kristent før det blir helt feil. Norge og alle andre land er ikke kristent, men kan ha kristne mennesker i en større eller mindre grad. Norge er så kristnet etter så mange gjenfødte troende som lever her. Det som gjør Norge til et kristent eller ikke kristent land er ikke slik som vi har hatt det med noen lutherske lover i den Norske lov, men at Kristus bor ved troen i våre hjerter. Ikke dette med mange kirkebygninger, møtelokaler etc. men med levende og brennende troende mennesker her i dette landet, slik gjelder det for alle land.

3.) Kristne skal og må ta avstand fra de som er gjengift som troende eller gift med en fraskilt for å følge Jesu Kristi bud.

At ikke troende mennesker skiller og gifter seg på nytt er skadelig for alle impliserte. Men for troende er det synd, vi skal ikke engang spise i sammen med de som er gjengift eller gift med en fraskilt som Jesus troende!

4.) Kristne skal og må ta avstand fra de som er homoseksuelle, lesbiske, bifile eller lever utenom Guds ord på det seksuelle og moralske planet.

Slike som mener seg å være kristne men som lever i slike synder skal vi behandle og være overfor som vi er overfor de som jeg har nevnt i punkt. 3.

5.) Det finnes ikke frelse i noe annet en utenom navnet Jesus. Ikke i en læresetning, kirke, sakramenter, dåp eller noe annet.

Jeg tror ikke på den tradisjonelle treenighetslæren, og det er de som tror på den. Det er de som tror på barnedåp, og de som tror på «voksendåp». Hva er det som frelser oss? Det er kun en ting etter hva skriften lærer, det er at Jesus døde for mine synder og sto opp igjen for at jeg gjennom hans død skulle få kontakt og bli akseptert innforbi den eneste sanne Gud Faderen.

6.) De troende lever i uoppgjorte synder, og regner med at det går bra, men det gjør det ikke.

Matt. 5. 21 I har hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel, skal være skyldig for dommen. 22 Men jeg sier eder at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen; men den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet; men den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvedes ild. 23 Derfor, når du bærer ditt offer frem til alteret, og der kommer i hu at din bror har noget imot dig, 24 så la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik dig med din bror, og kom så og bær ditt offer frem! 25 Skynd dig å være føielig mot din motstander så lenge du er med ham på veien, forat ikke motstanderen skal overgi dig til dommeren, og dommeren overgi dig til tjeneren, og du bli kastet i fengsel. 26 Sannelig sier jeg dig: Du skal ingenlunde komme ut derfra før du har betalt den siste øre.

De troende er ekstreme mennesker sett fra Guds synsvinkel, de er enten eller. Hvis noen har gjort en synd, så er normen å skyve det under «teppe». Hvis en ikke det gjør, så bekjenner en det, og da er alt oppe og forlatt. Det siste er det bibelske, men etter en har bekjent synden. Så tar det tid å lege og få tillitt i de aller fleste tilfeller, dette må vi ikke glemme. Men for all del, vi skal og må gjøre opp alt, det er den bibelske vei. Ja, vi skal ikke engang gå på møte eller gjøre noe som helst bare vi vet at noen har noe imot oss. Men det er også trist å prøve å gjøre opp med brødre og søstre i troen, men vil ikke. Det har jeg erfart og det er ikke hyggelig. Men gjennom at det er så mye uoppgjorte synder blant oss troende har også Satan et brohode inn blant oss. Da blir min overskrift på denne artikkelen som en selv oppfylt profeti: «Kristen Norge styres og ledes av en gjeng med Djevler!». Ja, det er Djevelen, og ikke Gud som da får komme til å være tilstede med sitt nærvær. For uoppgjorte synder virker frem et nærvær av den onde og Gud er fraværende!

7.) Falske og misvisende profetier blir det nesten aldri gjort noe med og de som har kommet med dem må aldri stå til regnskap for det.

Ikke minst gjennom den karismatiske bevegelse er det kommet faktisk tusenvis av profetier. Jeg tror faktisk at omtrent alle så langt jeg vet om ikke har skjedd. Jeg vet omtrent ikke om noen som er oppfylt, men tusenvis er uoppfylte og falske. Jeg var i begynnelsen som troende i Sarons Dal på 80-tallet og hørt av hva som kom av profetier der fra. Aril Edvardsen kom med den ene store profetien et år, så skjedde det ikke. Så kom han med en enda større profeti neste år, og det skjedde ikke heller. Det var en ny dag, et nytt år, et nytt tiår etc. over Norge, Norden, Europa og verden. Det var andre som profeterte lignede som Pastor David Yonngi Cho i «verdens største menighet» Yoido Full Gospel Church i Seoul i Sør-Korea som profeterte i 1977 at innen ti år skulle 1 Million Nordmenn bli frelst. Slike profetier og lignede har aldri skjedd. Får si som Åge Samuelsen at de drømmer om søtt om en vekkelse som aldri kommer, de står selv i en «vekkelse». Men den er Satanisk og forførisk. Tar en med hva jeg har erfart i andre Pinse Karismatiske bevegelser som Oase. Pinsebevegelsen, Visjon Norge og andre, så blir det slik at jeg kunne ha skrevet en bok som en stor stein på over tusen sider med uoppfylte og falske profetier. Hele den Pinse Karismatiske bevegelse er så skakkjørt og ødelagt at jeg ser det som en umulighet at den bevegelse skal komme på rett kjøl. Frafallet og forførelsen er kommet for langt, det er bare å håpe at noen skal våkne opp og begynne å gå Herrens vei mens det enda er tid. Det blir som det er talt til menigheten i Laodikea. Om noen hører min røst, ikke alle, men noen, den enkelte.

Joh. Åpenb. 3. 20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig.

8.) En kan skjelle ut den som tar Guds ord alvorlig, og tror at en fremdeles er en sann troende, for et selvbedrag.

Det er veldig lite kristelig og Jesu sinnelag som enn ser i aksjon når noe går imot de troende, spesielt de som skal være Hyrde og lærere. Men det er fordi kjødet og åndsmaktene ligger å trigger og har fotfeste i deres hjerte og sinn. En kan oppføre seg tror en på hvilken som helst måte, og Gud godtar det om andre frafalne troende rundt en gjør det, men det er ikke tilfelle. Vi skal alle stå innforbi Gud med våre liv, og da er standarden kun en ting, hva skriften sier om vår tro, lære og oppførsel.

9.) Det blir nesten aldri tatt et oppgjør med ting som er blitt skakkjørt og som er kommet ut på et sidespor.

Jeg ser på dagens kristenhet her i Norge mer som frafallen enn som en vekkelsesbevegelse. Konserter, underholdning er en gren av frafallet. Men innforbi de kristne grupperinger som driver mer tradisjonelt med forkynnelse, sang og annet. Der er fraværet av Guds nærvær, at en følger Guds ord nøye i alle deler og at Kristus vinner skikkelig i den enkelte like langt borte. Det er det som er Guds mål for oss alle, at Kristus vinner skikkelse i oss. Hvorfor dette skjer i så lite omfang er ikke minst fordi at de som skal være forkynnere, Hyrder og lede andre er styrt, ledet og preget av sitt eget kjød og forførende Ånder.

10.) De som Gud har og reiser opp blir omtrent alltid motarbeidet, men de falske profetene i tiden blir hyllet, anerkjent og får god anledning til å virke innforbi en frafallen og på mange måter lunken kristenhet her i Norge.

Når en går slik ut som jeg her gjør og ellers så står en i fare for å høre mye, ikke minst løgner, rykter og annet. Jeg for min del lever godt med slik det er i dag. Men jeg er allikevel veldig bekymret og urolig over den slappe, manglende og totale feilaktige støtten de troende gir. Jeg har nevnt Visjon Norge og Jan Hanvold. Vi er tross alt ikke så mange her i Norge og alt er ganske gjennomskuelig og gjennomsiktig. Han drar nå inn 100 Millioner i året gjennom sin virksomhet, penger som er totalt feilslåtte. Oase bevegelsen, Pinsebevegelsen, Frie Venner etc. Hvor mye av den støtten går virkelig til å støtte Guds sak og utbredelsen av evangeliet? Jeg tror under 10 %, resten er å holde liv i noe som Gud ikke har behag i. Vi i Smyrna Oslo og gjennom min tjeneste klarer ikke dra inn mye penger, dessverre. Støtten er veldig liten, da pr. i dag. Men Gud har sine kanaler så jeg er ikke redd for akkurat dette med penger. Men at støtten er så liten både til oss og de få andre som evner, klarer og tør gå imot strømmen er foruroligende og vondt. Skulle du som leser dette ønske å støtte oss, så er konto nummeret her.

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Sluttkommentar:

Jeg skriver i overskriften: Kristen Norge styres og ledes av en gjeng med Djevler!». For å forstå dette, så er det viktig å skjønne hvorfor Jesus sier det. Det er at de står på feil side i åndskampen, derfor de sterke ordene fra Jesus. Det er det som er så alvorlige. Tenk som jeg nevnte, hvis en støtter en frafallen forkynner som forkynner at alt er tillatt. Da støtter enn ikke Gud, men Satan. Og slike som oss i Smyrna Oslo og min tjeneste. Jeg har sikker noe å lære og ting kan sies og gjøres bedre. Men jeg har siden ungdommen levd et rent liv i det store og det hele og forkynt kun en ting, Kristus og Guds ord. En støtte til oss i Smyrna Oslo, er å støtte Guds sak er jeg sikker på. Våkn derfor opp før det er for sent kjære venn! Gud vil deg alt godt, og han vil velsigne deg. Men fremfor alt, så vil han at du og jeg skal vandre med ham og være ham tro og lydig, inntil enden!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-512-hvorfor-den-pinse-karismatiske.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-511-vi-lever-i-tidsperioden-for.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-511-det-er-forskjell-pa-demonsik.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-513-de-slumret-alle-inn.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-544-din-dobbeltmoral-eller.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-545-la-oss-lre-og-bli-advart-av.html http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-595-under-det-kommende-1000-arsriket.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-650-det-er-garsdagens-hyrder-og.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=smyrna-oslo-forut-for-sin-tid http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Herrens-kall-og-utvelgelse-av-forkynnere

Ingen kommentarer: