fredag 25. oktober 2013

Nr. 705: Hvor får Smyrna Oslo og vi midler og støtte i fra for å drive det arbeidet og den tjenesten vi innehar?

Nr. 705:

Hvor får Smyrna Oslo og vi midler og støtte i fra for å drive det arbeidet og den tjenesten vi innehar?

Hallo!

Jeg ser du skriver om å støtte dere, men hvor får dere penger for å gjøre et slikt arbeid som dere gjør på nette og i menigheten?

Jorunn

Menigheten Smyrna og hva vi har brukt av midler på nette er stort sett til nå brukt av midler som jeg og min kone har frembragt ved å gå i full jobb, dette er jeg stolt og glad over å kunne si at vi ikke har beriket oss på andre eller slå av på Guds ord for å tekkes andre. I dag er det en utbredt forkynnelse der en tar seg lærere i hopetall og forkynner det som klør i øret. Jeg og min kone forkynner og lever som de første kristne i motsetning til kristenheten for øvrig ser det ut som?! Støtt derfor denne Apostoliske og bibelske virksomheten venner!

Når vi også tenker på den mengden av stoff vi har på blogg og hjemmeside, og vi har kun holdt på i fire år. Så oppleves dette som overveldende og overnaturlig når en vet at både jeg og min kone Berit har gått og går i full jobb! Er ikke flau eller skamfull over å si at vi lever som vi preker og preker som vi lever, hallelujah og all ære til Gud og Lammet!

Bilde at Jan Kåre og Berit N ChristensenHei Jorunn!

Du spør hvor vi får midler og penger i fra skjønner jeg! Skal svare deg.

Det er stort sett fra å gå på arbeid og ta av våre egne midler vi har drevet Smyrna Oslo og nettstedene på. Men vi trenger virkelig din støtte og hjelp videre skal arbeidet utvikle seg og bli bedre.

Det er en lov som kom i 1969 som heter: «Om trudomssamfunn og ymist anna». Der frimenigheter kan søke støtte hos stat og kommune. Vi har ikke gjort det og kommer ikke til å gjøre det heller regner jeg med. Men basere rer virksomheten kun på en ting: «Frivillige gaver».

Jorun vi har drevet på nå i godt fire år, og å bygge opp å gjøre så mye som vi har gjort, ikke minst på nette har kostet oss en del penger. Men skal vi videreutvikle og komme videre for å si det slik, så er det veldig kjærkomment og nødvendig med midler.

Jeg skjønner ikke helt troende mennesker så lettlurte de er å støtte enkelte virksomheter.

Apostelen Paulus sier: 1 Kor. 13. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Det hjelper ingenting å støtte en virksomhet der de ikke lærer og lever rett. Da lever en i et selvbedrag, det er de og den virksomheten der en forkynner og lever rett som en skal støtte og Gud vil lønne tilbake den gangen vi skal stå innforbi ham med våre liv ved Kristi domstol og vi vil få full lønn.

Hvem er stor i Guds rike og Guds menighet?

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Det er den som lever rett og lærer rett som er «stor» i Guds rike og Guds menighet, den som ikke lever rett og forkynner rett, er liten og uverdig for Gud.

Jeg skrev dette i en kommentar: Kjør debatt!

Siden du ønsker at alt skal være offentlig, og vite alt. Så skal jeg si deg hvor mye penger vi ca. har fått på Smyrna Oslo. Det er ca. 10.000,- kr. Og tar du med at vi har hatt utlegg på ca. 150.000,- kr. Så vet du hvor mye vi har gått i minus, men vi har ikke gått i minus.

Skriften sier: Ordspr 10:22 Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noget til.

Vi har betalt Web-master som har hjulpet oss å bygge opp hjemmesiden og bloggen, det har vært to stykker som har hjulpet meg. Vi har leiet lokale, kjøpt noen bøker på nette etc.

Tar vi med alle de timene jeg har brukt, da blir regnestykket helt annerledes, har ikke tatt betalt for noe av hva jeg har gjort, alt har vært og er på frivillig basis!

Mvh Jan K Christensen

Har også skrevet artikler om dette med statsstøtte, her er noe: Nr. 547:

En underlig drøm!

Emil Lundervold kom til meg i en drøm natt til 9. februar, han tilhørte Maranta og Baptistmenigheten i Haugesund, her et bilde av det flotte og ærverdige menighetslokale til Baptistene i Haugesund.Har hatt flere gode opplevelser med eldre troende i de siste årene. Blant annet nå når vi har bygget dette nye huset som jeg synes ble for dyrt. Så har Gud sendt en eldre Metodist til meg enn to-tre ganger som har sagt klart i fra til meg på bussen at dette med husprosjektet vårt vil gå kjempefint. Tross alt et hus til 7 Mill, er i drøyeste laget. Men denne eldre broderen har gitt meg oppmuntring og sagt klart i fra at dette er fra Herren, og alt er i hans hender og det vil gå godt. Noe det også har gjort, vi fikk taks på nesten 8 Mill slik at vi fikk helt ideelle låneforholdet, takket være Gud!

Emil Lundervold kom til meg i en drøm natt til 9. februar, han tilhørte Maranta og Baptistmenigheten i Haugesund, og døde under et stevne på Seljord, for en herlig utgang på livet!

Da han komt til meg i drømmen var det flere ting jeg fikk oppleve, setter opp dette punktvis slik at det blir en bedre oversikt.

1.) Da han kom til meg så kjente jeg ham umiddelbart igjen, det var Emil. Men han var yngre og mer gyllenbrun i huden, som han bodde nå i Syden. Men det var Emil. Jeg måtte spørre siden han var yngre, er du Emil Lundervold sønn? Nei sa Emil og smilte, jeg er Emil og ikke hans sønn, han hadde et forklaret, herlighets legeme som var omtrent 35 år eller noe slikt der omkring.

2.) Så talte han til meg følgende: «Du skal føre retten frem til seier». Dette er et sitat i fra både Jesaja og Matteus. Gud har da en spesiell oppgave og gjerning for meg, som går ut på å fremme Guds ord og Guds gjerning på en spesiell måte. Gjengir det derfor her.

Matt. 12. 20. han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende tande, før han har ført retten frem til seier. Jesaja 42. 3. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende tande skal han ikke slukke; på rette måte skal han føre retten ut til dem.

Nå tror jeg på ingen måte eller er Jesus som dette taler om. Men å ha noe av hans oppgave og gjerning. Ja, det er fullt mulig, vi er hans sendebud nå her i tiden.

3.) Men det er en betingelse, fikk jeg beskjed om. Du må aldri falle i synd, gjør du det så skal du og må du trekke deg. Dette var et ultimatum.

4.) Da spurte jeg hva han synes om predikant konferansen som var nå til Pinsebevegelsen? Da sa Emil som kom i fra Paradis og alle de hellige som har gått foran oss er: «DETTE HAR VI IKKE REGISTRERT HER HOS OSS!». Med andre ord, Pinsebevegelsen predikant konferanse var ikke registrert der oppe, tenk på det!

5.) Da spurte jeg videre om Statsstøtte, da svarte Emil: «Dette har aldri ført noe godt med seg, menigheten har alltid vært best da den har som den klarer seg akkurat!». Med andre ord, det er hva oss troende gir frivillig til Guds sak og Guds menighet som er alfa og omega.

6.) Men jeg var ikke helt fornøyd med det svaret om Pinsebevegelsen predikant konferanse, jeg måtte da se hva de var opptatt med i Paradis og da så jeg opp. Da fikk jeg se ingen navngitte personer, men jeg fikk se hva de fulgte med her på jorden. Da fikk jeg se at de akkurat som lente seg ut over og fulgte med Israel. Med andre ord, hva som foregår i Israel og med Jødene, det er noe av det sentrale hva de så i Paradis.

7.) Det var underlig slik de så i fra Paradis. Da så de ned på jorden som gjennom i et brunt filter, der de så kun det som var av betydning og de registrerte kun det som var åndelig. Underlig og herlig!

8.) Så hadde jeg nettopp sett på noen taler av Jimmy Swaggart der han hadde en serie på 11 taler om Kong David. Men for Emil var dette kun 1 tale da det var av de 11 talene til sammen kun 1 tale som var inspirert av Gud av 11 taler av Jimmy. Underlig, himmelen registrerte kun det som var inspirert av Herren.

9.) Igjen så var det dette med å ikke leve i synd. Jeg skrev så klart, og talte så klart at skulle jeg falle på noen som helst måte, da fikk jeg ikke lov å tale mer.

10.) Igjen fikk jeg beskjed at jeg var spesiell fordi jeg var 100 % overgitt Gud. Dette var helt, helt spesielt i denne tiden da stort sett alle går på akkord med Herren.

2 Krøn 16:9a For Herrens øine farer over all jorden forat han med sin kraft kan støtte dem hvis hjerte er helt med ham. 2 Krøn 1:1 Salomo, Davids sønn, blev en mektig konge; Herren hans Gud var med ham og lot ham bli overmåte stor.

Vi trenger fremdeles din støtte, håper ellers Jorunn og dere andre at dere har fått svar på at menigheten Smyrna og min tjeneste blir støtte av mennesker som har tro på vår virksomhet og ved at jeg og min kone har dekket utgiftene stort sett ved å gå i arbeid som Apostelen Paulus også gjorde det.

1 Tess. 2. 9 I minnes jo, brødre, vårt strev og vår møie: under arbeid natt og dag, for ikke å falle nogen av eder til byrde, forkynte vi Guds evangelium for eder. 10 I er vidner, og Gud med, hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi ferdedes iblandt eder, I troende, 11 likesom I vet hvorledes vi formante hver og en av eder, som en far sine barn, og la eder på hjerte 12 og bad eder inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt eder til sitt rike og sin herlighet.

Apostelen Paulus jobbet med kroppen for å livnære seg selv og andre veldig ofte. Men så står det også at den som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet, derfor er jeg også frimodig og spør etter din støtte og hjelp, kjære venner.

1 Kor 9:14 Så har også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve av evangeliet.

1 Kor 9:18 Hvad er da min lønn? At jeg, når jeg forkynner evangeliet, gjør det for intet, så jeg ikke gjør bruk av min rett i evangeliet.

1 Kor 9:16 For om jeg forkynner evangeliet, er det ikke noget å rose mig av; det er en nødvendighet som påligger mig; for ve mig om jeg ikke forkynner evangeliet!

Andre tier eller forsvarer i dag det meste og har en forkynnelse som klør i øret. Men hva har jeg og Smyrna og Oslo? Vi legger vinn på å gjøre det samme som Apostelen Paulus som jeg har som et av mange forbilder. Skal menigheten bli og være det som Gud har ment og tenkt? Da må vi tilbake til den Apostoliske og profetiske linje der hele Guds råd til frelse, forløsning og gjennopprettelse blir forkynt og holdt frem!

http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-516-ha-meg-som-forbilde-som-jeg-har.html

Ap.gj. 20. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd til frelse.

Og det er et ord som har ringt for meg igjen og igjen ved skrivelse av denne artikkelen.

Sak 4:10 For hvem vil forakte den ringe begynnelses dag? Med glede ser de syv øine blyloddet i Serubabels hånd, disse Herrens øine som farer omkring over hele jorden.

Vi må aldri måle ting opp i hvor lite eller stort det er, men hva som blir forkynt, og ikke minst, levd. Når andre forkynnere skiller og gifter seg igjen både en og flere ganger og tillatter seg det meste, så har jeg gjennom alle år gått på arbeid, tjent Gud på fritiden og hatt samme kone. Ha meg som forbilde sa Paulus, det samme kan jeg også si.

Hva mer er det å si? Vil du/dere at menigheten Smyrna Oslo og min tjeneste skal fortsette og utvikle seg? Da er det viktig og nødvendig å bli med. Ved å komme på møtene, forbønn og støtte oss/meg økonomisk:

Har du tro på dette vi driver på med? Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut? Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid. Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med?

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min

Ingen kommentarer: