torsdag 24. oktober 2013

Nr. 703: Min tro!

Nr. 703:

Min tro!

Hei!

Jeg ser du skriver utrolig mye, også veldig mye imot de kristne. Men hva er din tro? Hvorfor kaller du deg kristen når du skriver stort sett imot de kristne? Det kan for meg virke veldig selvmotsiggende, eller har du et svar?

Bård

Hei Bård!

Hadde ikke tenkt å skrive så mye på bloggen Bård, men får jeg noen spennede spørsmål, slik du kommer med. Så skal jeg prøve å svare, hadde tenkt meg et opphold med skrivingen for en stund, og skrive bibelkommentarer, legge ut taler og annet.

Det er kun Jesus som kan føre oss til Gud, ingen andre. Men det er utrolig mye rart blant de kristne. Men den kristne troen er fullkommen og sann da Jesus er troens begynnelse (opphavsmann) og fullender. Alt er betinget av ham. Derfor har det ingen betydning at de kristne ikke lever slik de burde og skulle for min tro, og for å bekjenne meg som en kristen da min tro er på Jesus. Han er fullkommen og ren. Derfor er troen min det, slik han er det!

Bilde av Jesus, slik han kanskje så ut?Fra mine bibelkommentarer Hebreerbevet 12. 1. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss,

Denne skyen av vitnet er alle som har gått forut oss og som har stått ut løpet og kampen. De heier oss frem i dag slik at vi også skal nå målet; sluttfrelsen.

Da skal vi legger av det som tynger, det kan være mye som også ikke er direkte er synd. Og synden vil 100 % sikker ødelegge for oss på troens vei. Holde ut taler om at kristenlivet er mer som et maraton løp å regne, enn et 100 m løp!

2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.

Vi har lest om mange troshelter men de er alle mennesker med begrensninger og feil og mangler som oss alle. Eneste som vi hele tiden i alle deler kan ha som forbilde i alle ting er Herren Jesus. Jesus tålte lidelse siden ved Guds livet deretter kom opphøyelsen. Slik er han et forbilde og eksempel for oss alle.

Med blikket fester på Jesus er også bevarende i kristenlivet, mennesker skuffer og svikter. Også en selv gjør det dessverre enkelte ganger.

2. Tim. 2. 13 Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.

3 Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.

Tenk på ham sier artikkel forfatteren. Det er sunt og rett å tenke på Jesus. Og vi skal også la hans ord bo rikelig iblant oss. Vi blir trette og kan gå lei. Da skal vi la fokuset være Kristus og ikke oss selv. Motstand må vi regne med. Og bli motløs også, da er løsningen på dette som alle andre områder i kristenlivet.

Jesus og ha blikket og tanken kretset rundt ham.

1. Kor. 1. 30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 31 for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet. (sitat slutt).

Hva er essensen i den kristne tro? At Jan Hanvold er en mega kjeltring, og skiller og gifter seg som han selv lyster? Og kristen Norge enten stilltiende eller åpent forsvarer dette? Er det at det opp gjennom årene er komme tusenvis av falske profetier fra falske kristne som pinse/karismatikerne er? Ingenting av dette har noe med å gjøre for om jeg er en troende eller ikke.

Vi må ikke underslå heller at de kristne har i de siste tredve årene skremt flere bort i fra Jesus og evangeliet enn de har ført mennesker til Jesus og evangeliet.

Jeg har selv erfart hvor vondt det er å bli sviktet og virkelig oppleve at de en trodde på og hadde tillitt til var ikke det de gav seg ut for å være. Trist, vondt og leit er dette. Og det kan føles så vondt at en vil gi opp troene og på andre måter gå bort i fra Jesus og evangeliet. Men da må og bør en stoppe opp og se hva egentlig den kristne troen er, ikke minst kjernen av den kristne troen. Da blir alt helt annerledes da den kristne troen egentlig er en person, det er Jesus Kristus Guds egen sønn!

Her er essensen for Apostelen Paulus og vår kristne tro:

1 Kor. 15. 3 For jeg overgav eder blandt de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder efter skriftene, 4 og at han blev begravet, 5 og at han opstod på den tredje dag efter skriftene, 6 og at han blev sett av Kefas, derefter av de tolv.

Hva er det som gjør oss til kristne? Og hva er den kristne troen?

Selvfølgelig er ikke Jan Hanvold og andre kristne da han ikke lever som en kristen, la oss ha det klart. Ei heller er de aler fleste pinse/karismatiske kristne sanne kristne da de tror mer på falske profetier enn på Kristus og hans ord.

Det som er essensen og som er viktig, er ikke noe med oss, i oss eller med andre mennesker, men med og kun alene Kristus. Derfor sier Apostelen Paulus så herlig:

1 Kor. 1. 30 Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, 31 forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren!

Kristus er blitt alt for oss, også det vi ikke kunne bli og det vi trengte å bli. Han er alt for oss, innforbi Gud. Hvordan få del i dette? Det er ved å tro på ham og hva han gjorde for oss ved sin død og oppstandelse!

Vi kan kritisere, bebreide og bli skuffet over de som bekjenner seg som troende, og veldig ofte – med rette. Og det er trist, forvirrende og ødeleggende at det er slik. Men vi kan ikke bebreide eller bli skuffet over Kristus – han er fullkommen i alle deler og Gud Fader aksepterte alt ved ham. Derfor er min tro kun basert på hva Gud gjorde for meg i Kristus – ikke noe annet!

Hvem er Jesus? Det har jeg mitt syn på, men at han sonet synden min på Golgata og sto opp igjen, det er kun det som frelser og gjør meg rettferdig. Vi kan ha et «feil» eller «rett» syn på Kristus når det gjelder hva han gjorde som menneske, hans opphav og at han skal regjere her på jorden i 1000 år. Men det frelser ikke, kun hva han gjorde for oss på Golgata. Derfor er min tro egentlig en ting; Kristus. Han er blitt sier Apostelen Paulus «Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning».

Vi kan velge om vi vil tro på Jesus fullkomne offer på Golgata eller alle de kristnes mangler og feil, hva velger du? Jeg har valgt det første: «Jesus fullkomne offer på Golgata».

Sluttkommentar:

Har ikke tenkt å skrive så mye på bloggen fremover da jeg har bestemt meg for å ta en pause. Men får jeg inn noen gode og relaterte spørsmål, så svarer jeg. Og med de prosjektene vi har foran oss med hensyn til å få lagt ut bibelkommentarer og taler, så trenger vi din støtte og hjelp. Først og fremst forbønn, men også økonomisk er du hjertelig velkommen med å bidra.

Har du tro på dette vi driver på med? Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut? Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid. Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med?

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: