onsdag 13. februar 2013

¨Nr. 548: Det eksisterer ikke noen tredje person i en felles Gud da skriften lærer at Den hellige ånd ikke er en person, ergo er han en del av Gud

Nr. 548:

Det eksisterer ikke noen tredje person i en felles Gud da skriften lærer at Den hellige ånd ikke er en person, ergo er han en del av Gud.

1 Kor. 2. 10 Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud; 11 for hvem iblandt mennesker vet hvad som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hvad som bor i Gud, uten Guds Ånd; 12 men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud.

Skriften gir et entydig vitnesbyrd at Den hellige ånd ikke er en egenperson men en del av Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus da Den hellige ånd alltid er omtalt som Guds og Jesu Kristi ånd. Vi vil møte to personer i Guds tronesal som vil være over alle andre. Det er Faderen som den eneste sanne Gud, og hans sønn Jesus Kristus som døde og sto opp igjen. Det er kun og alene Gud Fader, ingen andre som er den eneste sanne Gud. Ingen over, ingen ved siden, ingen under når det gjelder den tittel og stilling som den eneste sanne Gud. Bilde av Gud Fader i det sixtinske kapell, Michelangelo (ca. 1512)Vi møter Ånd i forbindelse med personer, Satan og Gud. Men aldri blir en Ånd nevnt som en egen person, selv om Ånd også blir tilegnet personlige egenskaper og med personlig pronomen.

Guds Ånd vet hva som bor i Gud og er som et speilbilde av Gud. Satans Ånd vet hva som bor i Satan og er som et speilbilde av Satan. Menneskets Ånd vet hva som bor i en person og er som et speilbilde av den personen. Det står f.eks. at Daniel hadde en høy ånd, hvem er hvem? Det er Daniel som er en person, men en Ånd som Gud. Antikrist Ånd vet hva som bor i både ham og Satan da deres Ånd er «felles» som Guds og Jesus Ånd er det.

Abels blod taler, men er det da en ekstra person? Selvfølgelig ikke!

"til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod." (Hebreerne 12:24)

Jesu blod og Abels blod taler!

Hva menes med dette? Det er biledelig tale slik er det også når det f.eks. står at Den hellige ånd som taler. Det er Gud som taler. Og når noen synder imot Den hellige ånd, så synder de imot Gud. Se f.eks. på Ananias og Saffira.

Ap.gj. 5. 3 Da sa Peter: Ananias! hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulde lyve for den Hellige Ånd og stikke til side noget av pengene for akeren? 4 Var den ikke din så lenge du hadde den, og var den ikke i din makt da den blev solgt? Hvorfor har du satt dig denne gjerning fore i ditt hjerte? Du har ikke løiet for mennesker, men for Gud. 5 Men da Ananias hørte disse ord, falt han om og opgav ånden. Og stor frykt kom over alle som hørte det; 6 og de unge menn stod op og la ham til rette og bar ham ut og begravde ham. 7 Så gikk det omkring tre timer; da trådte hans hustru inn, uten å vite hvad som var skjedd. 8 Peter tok da til orde og sa til henne: Si mig: Var det for denne pris I solgte akeren? Hun sa: Ja, for denne pris. 9 Da sa Peter til henne: Hvorfor er I dog blitt enige om å friste Herrens Ånd? Se, deres føtter som har begravet din mann, er for døren, og de skal bære dig ut

De løy for Den hellige ånd, da løy de for Gud, det er sak samme. Å friste Herren er å gå bak ryggen på personer som innehar et embete i menigheten. Det er slike trekk vi finner som gjør at det er umulig å tro på en tredje Gudeperson kalt Den Hellige ånd.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-540-bibelvers-som-er-tilpasset-for.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-er-den-hellig-aand http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-vs-bibelens-ene-sanne-gud http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-hellige-aand-er-guds-virksomme-kraft-pr-biblens-definisjon http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-er-den-hellig-aand

Ingen kommentarer: