søndag 17. februar 2013

Nr. 561: Romerikskirken (tidligere Oslo Kristne Senter) er en kirke eller menighet som står for Satan, og ikke Gud!

Nr. 561:

Romerikskirken (tidligere Oslo Kristne Senter) er en kirke eller menighet som står for Satan, og ikke Gud!

Hørte Pastor Åge Åleskjær på radioen forleden dag i programmet Ekko der han hevder som han gjorde på 80-tallet at Gud vil at vi skal være rike ikke bare i den kommende verden, men også i denne verden. Jeg sier det med en gang ved åpningen av denne artikkel at ÅÅ er og forblir en person som ikke går med Gud men Satan med en slik lære. Gud er med, men han er med oss like mye om vi er rike eller fattige i denne verden, vår lønn og alt er først og fremst en velsignelse som venter. 1 Pet 1:4 til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for eder,1Tim 5:15 For allerede har somme vendt sig bort efter Satan. 1Tim 1:20 blandt disse er Hymeneus og Aleksander, som jeg har overgitt til Satan, forat de skal tuktes til å la være å spotte.

Pastor Åge Åleskjær og Romerikskirken snakker aldri om det som er ubehagelig og støttende for det «moderne» menneske, de avslører seg ikke bar ved det de sier. Men også ved det de ikke taler om.

Herlighetsteologien lever blant karismatikerne i dag like godt som på 80-tallet, de er og forblir de falske profetene i tiden, disse skal vi omvende oss i fra sier skriften.

Tørk av fliret ditt Pastor Åge Åleskjær, du og andre såkalte trosforkynnere er ansvarlige for at sikker millioner av troende er blitt ført vill. Og sitter i dag mange med et kristenliv som er som en ruin. Gud har aldri lovet oss utelukkende økonomisk fremgang på denne jorden, om han velsigner oss!

ÅÅ smiler og er manipulerende, hans lære er demoners lære og forførende ånder som står bak (1. Tim. 4. 1 flg.). Det han sa på Ekko og har sagt før at tegnet på Guds velsignelse er materielle velsignelse er og forblir noe som er omskiftende og det å love og forkynne dette er en kraftig villfarelse slik de gjør det bl.a. på Romerikskirken og Pastor Åge Åleskjær.

Hva er det som er så feil og ubibelsk? Det er to ting jeg vil ha fokuset på:

1.) Trosforkynnerne slik som Pastor Åge Åleskjær, Pastor Jan Hanvold og andre trosforkynnere beriker seg selv ved å være forkynnere med masse vranglære.

2.) Å love, og å forkynne at det er en såkalt kristen lære å bli rik, velsignet og leve i økonomisk overflod er ingen kristen og bibelsk lære. Ei heller bli rik for å gi det bort og for å «så». Alt dette er og forblir ubibelsk

Dette er ikke noe nytt jeg fører frem, men regn aldri den karismatiske/trosforkynnelsen med Pastor Åge Åleskjær og Romerikskirken for en sann kristen menighet eller forkynnelse, aldri! Jeg tror på både materiell velsignelse og helbredelse, men overhode ikke på den måten som Pastor Åge Åleskjær formidler det og beriker seg på det!

Utdrag fra boka Geir Harald Johannessen Vekkelse eller villfarelse?:

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

Sluttkommentar: Pastor ÅÅ blander Guds ord, Kenneth Hagins lære og med hva som «selger» slik at det er en falsk profets forkynnelse det han holder på med.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-522-den-gammel-testamentelige-og-den.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-461-renger-guds-menighet-strre.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-449-peter-ljunggren-skilt-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-356-den-pinsekarismatiske-bevegelse.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-348-hvorfor-jeg-mener-at-pastor-age.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-153-hvem-er-egil-svardahl.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-19.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-15.html

Ingen kommentarer: