søndag 17. februar 2013

Nr. 556: Hvorfor er så mange oppriktig og hengivne troende imot å tilbe og be til Den hellige ånd?

Nr. 556:

Hvorfor er så mange oppriktig og hengivne troende imot å tilbe og be til Den hellige ånd?

Personlig så tror jeg sannheten ligger alltid dypt nede i hjerte på en troende da vi alle er født ved sannhetens ord. Derfor vil vi bare vi kjenner etter reagere rett, min erfaring er at troende mennesker dypest sett verger seg for å be eller tilbe Den hellige ånd. Grunnen for det er rett og slett at bibelen lærer det ikke, det er en ubibelsk og usunn handling. Men å tilbe den eneste sanne Gud, er og forblir herlig i all evighet, evighet evigheters! Å tilbe Gud er ikke bare en tjeneste, men det er selve nerven i kristenlivet, livet med GudVi er alle født ved sannhetens ord

Jak 1:18 Efter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, forat vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.

Gud vil alltid lede oss, selv om vi ikke forstår alt der og da

Joh. e. 16. 13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder.

Gud selv ved sin Ånd vil lede oss, derfor er det helt bibelsk riktig, sunt og etter hva Guds ord lærer at troende i det store og det hele vegrer seg, ja også tar avstand fra å be til Den Hellige ånd som en ber til Jesus og Gud fader. Dypest sett så skal all vår bønn, takk og lovprisning være til Gud fader, der er ham som er livet kilde, opphav og fullender.

Her noen ti (10) sider og betraktninger for jeg tror at troende ikke vil be eller tilbe Den hellige ånd. Selv om en tror på en ubibelsk treenighetslære!

1.) En er født ved sannhetens ord som ikke taler om dette å tilbe eller be til Den hellige ånd i skriften.

Jeg tror, jeg vet at selv med en «feil» teologi og lære så vil et sant Guds barn kjenne hva som er hva da skriften sier:

Joh 10:27 Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig, Joh 10:16 Jeg har også andre får, som ikke hører til denne sti; også dem skal jeg føre frem, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord, én hyrde. Joh 10:3 For ham lukker dørvokteren op, og fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Joh 8:47 Den som er av Gud, hører Guds ord; derfor hører I ikke, fordi I ikke er av Gud. Joh 10:4 Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst; Joh 14:24 Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig. Joh 15:10 Dersom I holder mine bud, da blir I i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet. Joh 12:26 Om nogen er min tjener, han følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være; om nogen er min tjener, ham skal Faderen ære. Joh 16:13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. Joh 3:8 Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser; men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen; således er det med hver den som er født av Ånden. Joh 6:45 Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av Faderen og lærer, han kommer til mig. Joh 10:14 Jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine og kjennes av mine,

Derfor vil enhver sann troende reagere på å be eller tilbe Den hellige ånd da dette er ingen bibelsk forordnet måte å be eller tilbe på.

2.) Skriften sier vi skal tilbe Gud, ingen andre.

Joh 4:23 men den time kommer, og er nu, da de sanne tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sannhet; for det er sådanne tilbedere Faderen vil ha.

Dypest sett, så skal all vår bønn og tilbedelse være rettet mot den eneste sanne Gud Faderen, ingen andre. Da er vi på sikker og bibelsk grunn, er det ikke der vi alle vil være? Der ønsker jeg å være, og helt sikker du også!

3.) Å tilbe eller be til Den hellige ånd er meningsløst da Ånden ikke er en egen person eller Gud.

Det vil aldri lede noen steder, i hvert fall ikke til Gud å tilbe en person som ikke eksisterer. Ånden er ikke Gud eller en egen person, men en del av Gud Fader. Derfor f.eks. å skille min Ånd fra meg som en egen person er nonsens. Slik blir det også med Gud, og for den sak også med Satan og Antikrist. En Ånd er alltid knyttet opp til en fysisk person og står aldri frem som en egen person. Derfor blir å be og tilbe Ånden også meningsløst og nonsens.

4.) Skriften sier at vi skal be til Gud i Jesu navn. Aldri til Den hellige ånd.

Joh 14:13 og hvad som helst I beder om i mitt navn, det vil jeg gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Joh 16:23 Og på den dag skal I ikke spørre mig om noget. Sannelig, sannelig sier jeg eder: Alt det I beder Faderen om, skal han gi eder i mitt navn. Joh 20:31 men disse er skrevet forat I skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og forat I ved troen skal ha liv i hans navn.

Det er gjennom og ved Jesus vi kan nærme oss Gud. Derfor er min klare oppfordring, gjør det som skriften lærer, viser og anbefaler. Be til Gud Fader i Jesu navn og tilbe Gud i Ånd og Sannhet!

5.) Det er svermeri å be eller tilbe Den hellige ånd.

Svermeri er drømmeri, fantasteri sier Bokmålsordboka. Derfor det å be eller tilbe en ikke eksiterende person er virkelig drømmeri og å fantasere.

6.) Det er okkult å be eller tilbe Den hellige ånd.

Dette har jeg skrevet to artikler om. Les selv her: http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-293-hvorfor-det-er-okkult-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-294-tilbedelse-av-den-hellige-and.html

7.) Det følger ikke Guds nærvær med å be eller tilbe Den hellige ånd.

Dette har jeg i sannhet erfart. Det å be eller tilbe Den hellige ånd skaper et oppkok av følelser og mye annet rart, men aldri Gud nærvær med seg, da Gud åpenbarer seg alltid i samsvar med sitt eget ord. Ikke utenforbi sitt eget ord.

8.) Den hellige ånd er en navnløs person, hvem ber enn da egentlig til eller ber til?

Den hellige ånd er aldri noen plasser nevnt noen plasser i skriften med eget navn, hvorfor? Det sier seg selv, han er ikke en egen person, men en del av Gud likesom vår Ånd er en del av oss.

9.) Det er de mest ekstreme og forførte troende som ber og tilber Den hellige ånd.

Hørte på radioen nettopp her i Oslo på 107.7 der «menigheten» Guds ord hadde overføring med Bjørn Kristoffersen og andre. Der sang de Spirit tror jeg par hundre ganger. Men hvilken menighet er det? Sikker Norges mest ekstreme og rare menighet, langt utenforbi allfarvei på det åndelige område og er dypest sett ingen kristen menighet men en blanding av New Age, okkultisme og kristendom. Det er de mest ekstreme som ber og tilber Den hellige ånd.

10.) Den Katolske kirka ber og tilber Den hellige ånd og Jomfru Maria som begge deler er imot skriften og villfarelse.

Vi vet at det var i og med Den Katolske Kirka at den ubibelske treenighetslæren kom inn blant de troende. Nå er sannelig også Jomfru Maria kommet inn der og Katolikkene ber også til henne ikke bare Den hellige ånd. Villfarelse og atter villfarelse, skriften lærer ikke noe om dette i det hele tatt!

Sluttkommentar: Hvorfor ikke å kutte ut treenighetslæren? Og slutte å be og tilbe Den hellige ånd? Heller å tilbe Gud og Lammet?

Skriften er klar, be og tilbe Gud og ham alene. Og Lammet! Vi leser i Åpenbaringsboken at det er Gud Fader som er i sentrum fremfor noen andre, og hans Elskede Sønn Jesus Kristus. La derfor også dette være i sentrum for oss, la oss etterfølge og leve etter det. Alt annet enn dette anbefaler ikke skriften kjære venn! Jeg vet at det er de som tror på den ubibelske treenighetslæren men som er imot å tilbe Den hellige ånd. En får glede som over det en kan, det aller beste er å forkaste hele treenighetslæren slik at alt kommer på rett plass. Da jeg gikk på skolen ble jeg lært ikke bare til å regne rett, men også å sette opp regne stykke riktig. Det er godt når både regne stykket blir satt opp rett ved å forkaste treenighetslæren. Og resultat blir riktig, at en tilber Gud Fader og Lammet, ingen andre.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-183-er-den-hellige-and-en-person.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-58stemmer-treenighetslren-med.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-533-etter-jeg-forkastet.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-402-hvordan-be-eller-tilbe-rett-hva.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-277-treenighetslren-er-en-gedigen.html

Ingen kommentarer: