mandag 18. februar 2013

Nr. 562: Forkynner Ivar Helmersen på Kanal 10 og Gospel Channel har falt dypere enn selv alkoholikere og narkomane, var før Norges mest radikale forkynner, i dag lever han i hor, er fremdeles forkynner!

Nr. 562:
Forkynner Ivar Helmersen på Kanal 10 og Gospel Channel har falt dypere enn selv alkoholikere og narkomane, var før Norges mest radikale forkynner, i dag lever han i hor, er fremdeles forkynner!


Her bilde av Evangelist og bibellærer Ivar Helmersen fra Mandal på Sørlandet, han er opprinnelig fra Reine i Lofoten. Gift på nytt, mens første kona lever, alt som en kristen og forkynner.


Før Norges mest radikale forkynner, i dag helt liberal, ikke minst med sitt eget liv.

Jesus var mest harnisk på Fariseerne og de skriftlærde, hvorfor? For de tilpasset budskapet alltid slik at de selv gikk fri. Her passer Helmersen utmerket inn. Han forkynte før at selv de ikke troende hvis de ble frelst så skulle de om mulig skilles da deres andre ekteskap ikke var gyldig. Strengere enn Guds ord slik jeg ser det. Det er hva en gjør som en troende som en skal stilles til ansvar for.

Bibelærer Ivar Helmersen en mega hykler!

En hykler er: person som er falsk, skinnhellig person. Når Helmersen før han blir skilt advarer imot gjengifte, selv for ikke troende. Og i hvert fall for troende. Blir selv skilt, setter seg på første flyet til Thailand, henter opp ei ny dame. «Gifter» seg og stifter ny famille. Gir ut bok/hefte der han NÅ forsvarer GJENGIFTE! FOR EN HYKLER OG SKINNHELLIG PERSON.

Omtalen av ham på Kanal 10 er følgende: «Tabernaklet er et undervisningsserie, hvor Ivar Helmersen gir deg et dybdeblikk i Guds ord. Programmene sendes hver mandag klokken 21:30.»

Dybdeblikk på Guds ord sier klart at en forkynner, tilsynsmann og lærer skal være èn kvinnes mann. Helmersen og alle andre som er gjengiftet som troende er ikke det. Hvilket dybdeblikk får man da? Jeg beklager å si det, det er selvfølgelig trist. Men Guds ord sier klart at gjengifte for en forkynner og tilsynsmann er helt imot skriften. Og Helmersen har ei heller under noen omstendigheter lov og rett å gifte seg på nytt da skriften sier at han enten skal leve enslig eller forlike seg med sin hustru (første og rette kone).

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Helmersen er en vranglærer verre enn de fleste som tilpasser Guds ord alt etter det livet han fører til enhver tid!

Guds menighet følger dessverre ikke med i timen. Helmersen advarte før imot det livet han i dag lever. Da er det null troverdig å ha ham på møter, på Gospel Channel eller Kanal 10. Dybdeblikket er med andre ord ikke rettet mot enn selv, men mot alle andre? For et åndelig virvar og Babylon.

En hykler som Helmersen, jeg blir skamfull

Da jeg var ny på veien og gikk med Herren på midten og slutten av 1980 tallet så hadde jeg flere samtaler med Ivar Helmersen og Evangelist Bjørn Hagen som også er skilt i dag. De underviste meg som tross alt var ung og til dels ny på veien. Begge to sto fast på hva Guds ord sa, at gjengifte er imot Guds ord og selv det å gifte seg med en gjengift er å drive hor. Alt dette var bra!

Men når en selv blir prøvd, hva da?

Ordspr 24:10 Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.

Helmersen skal ha dybdeblikk ned i Guds ord, mens han selv i prøvelsen tid velger den letteste vei og kjødets vei, snakk om dobbel moral!

Dobbelt moralen mester Ivar Helmersen har nå bibeltime burde annonseringen vært, ikke noe dybdeblikk i Guds ord.

Helmersen og dessverre alt for mange kristne fremheve visse idealer, men ikke leve opp til dem. Tragisk, nå er alt snart tillat men skriften har talt om dette:

2 Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

Det er et åndelig eventyr det Helmersen holder på med som vil føre både ham selv og se som hører og følger ham rett til fortapelse er jeg redd for. Det er å spille åndelig sett Russisk rulett både med sitt eget og andres liv.

Hva med de som ble advart av Predikant Helmersen før, men han selv lever slik i dag mot det han talte om var synd? De må han virkelig stå ansvarlig overfor. Hva gjør han? Fortsetter som ikke noe har skjedd og han har fri adgang innforbi mange troendes leirer og menigheter. Snakk om å leve i et bedrag, et kjempe selv bedrag!

Skrev en artikkel for noen år siden om enten å betale prisen, eller så trekke seg (http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betal-prisen-eller-la-hver). Vi må beregne omkostningene med å gå med Gud, eller så får vi la hver. Valget er ditt og mitt. Vi alle står overfor å ta opp vårt kors å følge Herren og innrette våre liv etter Guds ord. Og ikke gjøre som Helmersen har gjort, innrettet sitt liv etter kjødet, og dernest totalt forandre læren sin. Alt for det skal passe med å få leve ut et horeliv! Homoseksuelle og andre er nesten bedre enn Helmersen og likesinnede. De har en mening, den står de på. Helmersen hadde en mening, den sto han på. Så bytter det imot, en ny dame inn i senga. Da også en ny lære og et nytt bibel syn. Men det er ingen hindring i dag, det er bare å stå på videre. «Gud er med!». Selvfølgelig er ikke Gud med, dette er et hykleri, dobbelt moral og alt annet som er av kjødet og Satan! Har selv sagt til Helmersen at hvis han ikke omvender seg skal og bør han trekke seg fra alt som har med forkynner gjerningen. Slik at han ikke bare selv har de åndsmaktene av sex og dobbelt moral i sitt eget liv, men overfører det videre og besmitter enda mer hele kristenheten med dette røret sitt!

En forkynner og bibellærer som Ivar Helmersen er et mønster for hjorden – et forbilde. Hvis han skiller seg, drar til Thailand med fly. Gifter seg og forkynner og underviser igjen. Da burde hele menigheten gjøre det samme, han er et mønster for hjorden, eller? Ser en ikke bedraget i dette er jeg redd for at toget er gått!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-522-pinse-karismatiske-kristne-har.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-441-evangelist-og-bibellrer-ivar.html http://janchristensen.net/Guds_ord_om_ekteskap_skilsmisse_og_gjengifte_3.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Du-er-funnet-og-veiet-at-du-er-for-lett http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://janchristensen.net/index2.php?side=linker

Ingen kommentarer: