lørdag 23. februar 2013

Nr. 549: Skriftsteder som er tilpasset og feil oversatt for det skal stemme med treenighetslæren!

Nr. 549:

Skriftsteder som er tilpasset og feil oversatt for det skal stemme med treenighetslæren!

Treenighetslæren er ingen sann kristen lære da hverken de hellige i GT eller NT trodde på en Triadegud, men at det var kun èn Gud i ordets rette forstand, Faderen. Det er dypest sett fra den Katolske Kirke og da kristendommen med statsreligion og en blanding av kristendom, hedensk tro og hellenistisk tro og tenkning som «overtok» den kristne tro. Reformasjonen har prøvd å rette opp på dette, men det er dessverre mange sider av Guds ord som enda ikke er kommet på sin rette plass blant flertallet av bekjennende kristne, et av dem er treenighetslæren. Men det er gledelig å se at når Jøder blir frelst så forkaster de i det store og det hele den tradisjonelle treenighetslæren til fordel for troen på èn Gud; Faderen. Illustrasjonsbilde fra Athen der den hellenistiske tro har sin opprinnelse fra og som treenighetslæren stammer og har sinn opprinnelse. Interpretatio graeca er et latinsk begrep for en felles tendens hos antikkens greske forfattere til å sette likhetstegn med utenlandske guddommer med medlemmer av deres egen gudeverden. Eksempelvis refererte Herodot til antikkens egyptiske guder Amon, Osiris og Ptah som henholdsvis «Zevs», «Dionysos» og «Hefaistos». Her finner vi også treenighetslæren opprinnelse.Stemmer Titus 2.13?

Tit 2:13 mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,

Sammenligner vi «søster-vers» så får vi problemer da Jesus aldri blir nevnt som Gud her, f.eks.:

Matt 24:30 Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre sig, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet. Matt 24:44 Derfor vær også I rede! for Menneskesønnen kommer i den time I ikke tenker. Matt 26:64 Jesus sa til ham: Du har sagt det. Dog, jeg sier eder: Fra nu av skal I se Menneskesønnen sitte ved kraftens høire hånd og komme i himmelens skyer.

Vi legger merke til at det er Faderen som får den fremtredende plass som Gud, mens Jesus er den som skal åpenbare seg.

La oss se på grunnteksten på Titus 2. 13:

prosdechomenoi προσδεχόμενοι awaiting tēn τὴν the Art-AFS makarian μακαρίαν blessed Adj-AFS elpida ἐλπίδα hope, N-AFS kai καὶ and Conj epiphaneian ἐπιφάνειαν appearing N-AFS tēs τῆς of the Art-GFS doxēs δόξης glory N-GFS tou τοῦ of the Art-GMS megalou μεγάλου great Adj-GMS theou θεοῦ God N-GMS kai καὶ and Conj sōtēros σωτῆρος Savior N-GMS hēmōn ἡμῶν of us, PPro-G1P Christou Χριστοῦ ⇔ Christ N-GMS Iēsou Ἰησοῦ Jesus;

Vi ser her at verset er totalt feil oversatt, Jesus blir ikke omtalt som Gud i det hele tatt.

Arne Jordly har oversatt dette verset meget godt: 13 Imens holder vi ut i det velsignede håpet om den herlighet som skal bli åpenbart for oss av vår store Gud og av vår Redningsmann Jesus Kristus.

Vi kan også oversette det slik: Imens holder vi ut i det velsignede håpet som Gud ønsker å åpenbare og som Jesus skal vise oss ved Faderens herlighet.

Det er flere forfalskninger, her er et eksempel: 1. Tim 3,16: "Og det må alle bekjenne, - stort er gudsfryktens mysterium: Gud åpenbart i kjød."

Det er et ord som treenighetslærene bruker for alt det er verd i tide og utide fra 1. Tim. 3. 16 Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

La oss prøve å se på dette verset i alle fasonger og bryte det helt ned, det vil hjelpe oss å forstå dette på rett måte.

1.) Dette at gud ble menneske er av underordnet betydning da det er ikke nevnt andre steder en her. Det at Kristus eller Messias kom i og med Jesus Kristus er selve den sentrale og bærende lære, tanke og hva Guds ord fremholder som viktig og sentralt!

2.) Hva sier grunnteksten her på Gresk? I grunnteksten er det brukt om “Gud” her: “eusebeias” som er oversatt med fra gresk til engelsk med: “godliness”. Som igjen betyr følgende oversatt til Norsk: “gudsfrykt”. Da kan vi gå til den engelske utgaven og mange andre utgaver for å få dette inn i sin sammenheng. Da til den engelske utgaven som er oversatt følgende: (New International Version) “16Beyond all question, the mystery of godliness is great”. Og King James: “16And without controversy great is the mystery of godliness”. Og den Norske 1930: Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet”.

Konklusjon: Hva sier Guds ord egentlig? At det var en fra Gud som ble sendt som var ikke han selv, men ham lik som ble sendt. Det er den virkelige sannheten. Dette var noe Faderen alene bestemte, dikterte, ønsket og krevde. At en skulle dø i vårt sted som var fullkommen etter hans begreper og etter hans definisjoner på det! Bruke dette skriftstedet at Gud ble menneske er som å koke supe på en spiker eller å tro på julenissen for å si det rett ut. Det er kun en som er den eneste sanne Gud: Faderen. Han har kun en enbåren sønn; Jesus Kristus. De har en felles ånd som er tilstede over alt (Salme 139) og som virker på deres vegne (Joh. e. 14 – 17). Det er; den hellige ånd. Den hellige ånd er aldri i skriften nevnt med eget navn da det aldri har vært eller kommer til å bli en egen person da ånden utgår i fra Gud Fader og hans Sønn. Og de har også makt og myndighet til å kreve og hente den tilbake!

Hva mer skal vi si? Bygg aldri en lær eller synspunkter på feilaktige oversettelser eller et skriftsted, men på summen av Guds ord. Studier på grunnteksten, andre bibeloversettelser skal stemme med hverandre og helheten av Guds ord. Da vil du gå midt på veien og på en farbar vei, lykke til videre kjære venn og medvandrer!

Teologer har poengtert flere steder i NT for å støtte under deres syn at Gud er tredelt, tre personer. Faderen ,sønnen og den hellige ånd-som er sammen i en gud. Dette dogmet er ikke spesielt fremhevet i bibelen uten i noen senere tekster annet enn i Johannes første brev kapittel 5 vers 7-8

Gjennom den latinske middelalder trodde man at teksten sa: Det er tre som er vitner i himmelen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Aha her har vi det, dogmet om treenigheten. Men dette er funnet kun i de latinske manuskripter. Overhodet ikke i de greske manuskriptene i NT.

Da det nye testamentet av de greske manuskriptene ble offentliggjort i 1516, en skriftlærd som het Erasmus inkluderte ikke disse versene til stor ståhei av sine teologiske motstandere som fastholdt at han hadde på en ondskapsfull måte fjernet treenigheten fra bibelen,. Erasmus svarte at han kunne ikke finne denne delen i noen av de greske manuskriptene han kjente til. Og her fortsetter historien. Han utfordret sine motstandere til å fremskaffe et gresk manuskript med treenigheten. Hvis de greide det ville han inkludere det i det neste opplaget av NT. Som svar produserte hans motstandere et manuskript eller i det minste de fikk et produsert. Noen kopierte Johannes første brev fra gresk og la til disse versene, og presenterte dem til Erasmus. Som den hederlige mannen han var inkluderte han disse versene i neste opplag. Det var denne versjonen som ble grunnlaget for King James versjon som ble viktig i den historiske bibelen på engelsk. Disse versene er fremdeles i King James versjon men ikke i nyere og mer pålitelige oversettelser.

Dette er årsaken til at en eldre generasjon lesere av den engelske bibelen antok at bibelen lærte dogmet om treenigheten selv om dette ikke er funnet i noen greske manuskripter i mer enn tusen år. Så hva er mest pålitelig? De greske manuskriptene eller de mye senere latinske? La nå dette være klinkende klart, jeg holder meg til det opprinnelige greske manuskriptet. Da må en forkaste både treenighetslæren og Jesus alene læren og tro på kun èn Gud, Faderen og at han har kun en enbåren Sønn, Jesus Kristus!

Sluttreplikk: Her har vi gått igjennom et lite studie på noen skriftsteder som er helt feilaktig oversatt bare for at det skal stemme med en menneskelaget lære at Guds ord taler om en triadegud med Faderen, Sønnen og den hellige ånd som tre likeverdige Guder. Men det gjør ikke Guds ord, det er kun en som er den eneste sanne Gud; Faderen og ingen andre!

Joh. e. 17. 3a og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud,

Relarte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-246-den-hellige-and-er-feil.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-114-kristus-kommet-i-kjd-hva-menes.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-er-demoners-laere-og-forfoerende-aand http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=vi-har-en-jodisk-tro http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-navnloese-person http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-nikenske-trosbekjennelse http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-er-den-hellig-aand http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=gud-er-to-enig http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-hellige-aand-er-guds-virksomme-kraft-pr-biblens-definisjon

Ingen kommentarer: