søndag 23. desember 2012

Nr. 520: Oppsummering av 2012 og veien videre!

Nr. 520:

Oppsummering av 2012 og veien videre!

2012 har vært et gledens år med blant annet nytt hus på Hellerudtoppen og Guds velsignelse over livet, familien og tjenesten med Herren! For oss har det nye huset vært som en bauta for oss da vi er kommet til ro for å bo der Herren ville ha oss fra ungdommen av. Dette er en lang historie, men Gud er og forblir god. Her er huset rett før innflytning.1 Sam 7:12 Og Samuel tok en sten og satte den imellem Mispa og Sen; denne sten kalte han Eben-Eser og sa: Hittil har Herren hjulpet oss.

Ser nå tilbake på et liv i Guds trofasthet, omsorg og nåde. Faktisk på alle plan og felter i livet. Og jeg ble frelst på Ebeneser 25. Januar 1981 så da blir det 32 år siden jeg kom til tro, jeg har alltid trodd på Gud. Men det var da jeg tok en beslutning og ble gjenfødt til et levende Guds barn ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Nytt hus

Vi flyttet inn i det nye huset november 2012 og vi trives allerede meget godt, be for oss, familien og tjenesten. Vi trenger all den forbønn vi kan få, og ingenting er mer dyrebart og verdifullt enn at en blir bedt for.

Kristen Norge sover fremdeles dessverre!

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 5. 13 Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, Alt, ja absolutt alt vil komme for dagen. Vi tror at noe ikke blir registrert, men det gjør det i den himmelske computer. På hvilken måte vet jeg ikke. Men når alt kommer frem i Guds lys blir det avslørt! 14 og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det: Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Åndelig søvn og åndelig død ligger nær opp til hverandre. Det er veldig mye som vil trekke en ned som en troende og en står hard presset til. Det er kun ved å være fylt av Gud selv at en vil seire. 15 Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, Vi har veldig lett for å gjøre oss til venn med mørke. Det er vel knapt noen familie i dette landet som ikke er berørt av skilsmisse forbannelsen og mange andre negative ting. Men det er Guds ord som er vår rettesnor om det sviktes selv i vår nære omgangskrets og familie.

Det er denne søvnen som brer mer og mer om seg. Jeg har bl.a. skrevet imot Pastor Jan Kåre Hanvold på Visjon Norge. Jeg fatter ikke, forstår ikke og undres virkelig over hvordan flere og flere i kristen Norge kan godta en slik mega kjeltring og bedrager. Hvor dypt på en da ikke sove på det åndelige område. Han står for alt det som Satan står for og ikke for hva Gud står for. Han er skilt og gjengiftet som troende tre ganger, herlighetsteolog på sin hals, driver med penge manipulering og lever ut et kjødelig liv på stort sett alle områder i sitt liv. Hvor går grensene for Guds folk? Eller er det ikke noen grenser lengre mot verden og kjødet? Det skal ikke veldig mye kunnskap og kjennskap til Guds ord og Kristus for å avsløre Hanvold. Og klarer enn ikke å avsløre ham, klarer enn da overhode å avsløre noen andre falske profeter? Det må være Todd Bentley som er på det samme åndelige primitive og kjødelige nivået som Hanvold som også er nyskilt og gjengiftet med sin tidligere barnepike.

Kaller Gud oss til å være A 4 mennesker?

1 Tim. 3. 15 men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

Både ja og nei. Gud har satt klare rammer for våre liv, det gjelder alle troende, ikke minst forkynnere og de som skal lære andre som er et mønster for hjorden og Jakob ikke mange skal bli lærere for enn skal da bli hardere dømt.

Gjengifte blant forkynnere, Pastorer og Prester er som en kreftsvulst!

Vi må forstå bibelens tankegang for å forstå Gud rett. Han lærer og underviser oss der om hva han mener, hvilke planer han har for våre liv og hva han forventer og krever av vårt liv. Jeg har sett gjennom årens løp i den Pinse Karismatiske bevegelse der profetier, meninger og alt annet enn Guds ord og den lære som vi der finner er avgjørende for oss. Guds ord taler om å gi akt på læren, og seg selv! Her gir enn ikke akt på seg selv men andre og Guds ord raderer og bortforklarer enn. Da til sin og andres undergang, tragisk men dessverre sant i en alt for stor grad.

Ekteskapet er i Guds øyne et bilde på Kristus og menigheten

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 5. 25 Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den Kjærlighetslivet som utleves i mellom ektefellene har altså sitt mønster i kjærligheten som Kristus utviser i sin frelsesgjerning overfor kirken. Men hvis Kristi tjenende omsorg for kirken, hans brud, skal være forbildet for den jordiske legemlighet i kjønnsrelasjonen, betyr det at forholdet mellom kjønnene er noe mer enn en slags autonom “verdslig ordning” i skapelsen. Ved å parallellføre forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet med forholdet mellom Kristus og kirken i frelsen, gir Paulus den jordisk-legemlige kjærligheten mellom ektefellene en kristologisk begrunnelse. Frelsesrelasjonen mellom Kristus og kirken er forbildet for samlivet i ekteskapet, men mønsteret gjelder også omvendt – ekteskapet mellom mann og kvinne skal være et avbilde på forholdet mellom Kristus og kirken. 26 for å hellige den og rense den med badet i vann i kraft av et ord. TIT 3,5 Og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig; han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd. Hele kristenlivet er en fremtredende prosess, som vil vare livet ut og helt sikker et godt stykke inn i evigheten! Men en dag skal vi stå allikevel fremfor Gud og være Jesu Kristi brud, selv om Gud har et stykke arbeid å gjøre i og gjennom oss. 27 Slik ville han stille den fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt; hellig og uten feil skulle den være. Målet er at vi skal stå fram uten flekk eller rynke eller noe slik, dvs uten feil. Hva er flekk, lyte og feil for en kristen? Det er synd og urenheter. Bibelen snakker om Jesus som kommer igjen, som en brudgom som henter sin brud til bryllupsfesten. Når vår brudgom kommer, skal vi stå fram som helliggjorte kristne. Det er nå vi er i en slik forberedelses-periode før himmelens bryllupsfest. Da er det viktig at vi bruker denne tiden til å gjøre oss klar. Filipperne 1:9-10 sier: "Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett. Så skal dere stå rene og uten feil på Kristi dag." Vi skal stå rene og uten feil på Kristi dag. Kolosserbrevet 1:22 sier også noe lignende: "Men nå har han forsonet dere med seg selv, da Kristus led døden med sitt jordiske legeme. Hellige, uten feil og uangripelige ville han stille dere fram for seg." Dette går altså igjen hele tiden. Du er ment å gå gjennom en prosess, som heter helliggjørelse. Målet for denne helliggjørelsen er at du skal stå fram uten synd og urett. 28 På samme måte skal altså mennene elske sine hustruer som sitt eget legeme. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Når Jesus ofret alt for menigheten, kaller Gud mannen til å ta hans eksempel. Å elske hustruen sin er å elske seg selv. Kjærligheten er universets sterkeste og viktigste kraft. Høys. 8. 6 Sett meg som segl på ditt hjerte, som et segl på din arm! For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen mektig som dødsriket. Den flammer opp som ild, som en mektig flamme. 29 Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, tvert om gir en den næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. Som Kristus ga seg for kirken, slik skal mannen gi seg for sin kone. Ekte kjærlighet handler om å gi, ikke å få. Det skal være sentralt for mannen å dekke sin kones behov. I det gamle testamentet brukes også ekteskapet som et bilde på forholdet mellom Gud og Hans folk. På samme måte som i det nye testamentet som vist ovenfor. Et eksempel på dette følger under: Jesaja 54. 4 – 5 Vær ikke redd, du blir ikke til skamme. Vær ikke skamfull, du blir ikke vanæret. Nå kan du glemme din ungdoms skam, og ikke mer minnes din enkestands vanære. For han som skapte deg, er din ektemann, Herren, Allhærs Gud, er hans navn. Israels Hellige er din forløser, han som kalles hele jordens Gud. Formålet med ekteskapet blir da å hjelpe hverandre med å komme til himmelen, og å vise ikke kristne hvordan forholdet mellom Kristus og menighet er.

Menigheten Smyrna Oslo står og faller med at Guds folk forkaster treenighetslæren!

2 Mosebok 20. 1 Da talte Gud alle disse ord og sa: 2 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset. 3 Du skal ikke ha andre guder foruten mig. 4 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

Vi har drevet på med Smyrna siden sommeren 2009, altså i 3 ½ år. Jeg eller vi har ikke være overdrevet opptatt med en sannhet i fra Guds ord. Den sannheten jeg har kanskje påpekt sterkest i forhold til andre er om ekteskapet at det er innstiftet av Gud og skal være hellig of for troende lærer skriften klart at det er kun ved død dette opphører. Og skulle en bli skilt skal en enten leve alene eller forlike seg, et nytt ekteskap eller gifte seg med en fraskilt er for kristne og troende mennesker synd og hor!

Men de tilbakemeldingen jeg får er krystall klare, det er mitt «nye» syn på Gud som er avgjørende hva andre troende mener, tror og tenker angående synet på treenighetslæren.

Jeg har som sagt ikke gått innfor å promotere enn eller flere bibelsk sannheter, men forkynne hele Guds råd til frelse som Apostelen Paulus gjorde det.

Ap.gj. 20. 20 hvorledes jeg ikke holdt tilbake noget av det som kunde være eder til gagn, men forkynte eder det og lærte eder det offentlig og i husene, 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

Troen på èn Gud hører med til den kristne grunnvoll derfor angriper Satan denne så sterkt gjennom blant annet å tro på en triadegud som er totalt fremmed for bibelens lære.

Hebr. 6. 1. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud.

Barnelærdommen for de første kristne var å tro på èn Gud, ikke en såkalt kristen triadegud. Også det første budet er det å tro på èn Gud, den eneste sanne Gud som Gud taler om som det aller viktigste.

Jeg må nødtvunget legge om min undervisning!

At jeg tar opp dette med treenigheten kanskje noe for ofte kommer ikke av bare hva jeg ønsker og vil? Men det er på det ankepunktet vi i Smyrna Oslo og gjennom min undervisning blir konfrontert, angrepet og boikottet av gang etter gang, derfor!

Det har ikke rablet for meg, men jeg må forholde meg til realiteter og hvor ankepunktet er imot min undervisning.

Som sagt, så er jeg ikke selv overdrevet opptatt med troen på `en Gud, hvem som er den eneste sanne Gud er som det eneste avgjørende. Men etter å ha drevet Smyrna Oslo og nettsidene våre de siste 3-4 årene forteller det meg at jeg er nødt, om enn nødtvunget imot de forholdsvis tunge og harde beskyldninger jeg får imot meg. Men skriften er veldig klar på og hva de første kristne trodde og lærte, at det er kun og alene Gud Fader og ingen andre som er den eneste sanne Gud og han har en Sønn som er hans enbåren.

1 Kor. 8. 4b. og at det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Jeg kommer fremover til å konsentrere meg mer om to ting.

1.) Begynne med bibelkommentarene mine igjen og fullføre det.

2.) Imøtegå og forklare at det er kun og alene Gud Fader og ingen andre som er den eneste sanne Gud og han har en Sønn, Jesus Kristus. Og de har en felles Ånd omtalt i skriften som bl.a. Den hellige ånd, du Ånd, Guds ånd, Jesu Kristi ånd etc.

Undervisning om troen på èn Gud vil stå sentralt fremover!

Be for meg og min tjeneste og underving. Støtt oss også økonomisk, Gud vil lønne deg rikelig tilbake. Slik jeg erfarer det nå, så trenger jeg dine forbønner og økonomiske støtte for å være til hjelp, velsignelse og veiledning for mange kjøre medvandrer i troen på den eneste sanne Gud og hans Sønn Jesus Kristus.

Her kan du/dere støtte oss økonomisk:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845 eller Kontonummer i Posten for bibeloversettelse-prosjektet:1204 33 59280

Relaterte linker: http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/index.php

Ingen kommentarer: