onsdag 3. mai 2017

Nr. 1931: Satan vil inngå kompromiss med oss troende for å gjøre oss ufarlige og usynlige i den åndelige striden og kampen!

Nr. 1931:
Satan vil inngå kompromiss med oss troende for å gjøre oss ufarlige og usynlige i den åndelige striden og kampen!

Satan vil ta et Jaws av menigheten for å senere ta alt.
Likesom Satan ville ta en liten stamme som virket så «ubetydelig».
Slik gjør Satan det i dag også, det er så «lite» dette med gjengiftede forkynnere, men til slutt står vi ribbet tilbake hvis og når vi godtar denne forferdelige og heslige synden som gjengifte tross alt er!
Satan er på ferde, og taktikken hans er klar. La det han gjør se så lite og uanselige ut som mulig, til slutt så «eier» han hele menigheten og slaget er tapt!
Vi må ikke la oss lure her, for til slutt så siter vi tilbake med null!

 

 
1 Sam. 11. 1. Så drog ammonitten Nahas op og kringsatte Jabes i Gilead, og alle Jabes' menn sa til Nahas: Gjør fred med oss, så vil vi tjene dig.  2 Men ammonitten Nahas svarte dem: På det vilkår vil jeg gjøre fred med eder at det høire øie stikkes ut på eder alle; den skjensel vil jeg legge på hele Israel.  3 Da sa Jabes eldste til ham: Gi oss frist i syv dager, så vi kan sende bud rundt om i hele Israels land! Er det da ingen som hjelper oss, så vil vi overgi oss til dig.  4 Da sendebudene kom til Sauls Gibea og bar frem sitt ærend for folket, brast alt folket i gråt.  5 I samme stund kom Saul gående hjem fra marken bakefter sine okser. Og Saul sa: Hvad er det i veien med folket siden de gråter? Og de fortalte ham hvad mennene fra Jabes hadde sagt.  6 Da Saul hørte dette, kom Guds Ånd over ham, og hans vrede optendtes høilig.  7 Og han tok et par okser og hugg dem i stykker og sendte stykkene om i hele Israels land med sendebudene og lot si: Den som ikke drar ut efter Saul og Samuel, med hans okser skal det gjøres likedan. Da falt det en redsel fra Herren over folket, og de drog ut som en mann.  8 Han mønstret dem i Besek, og Israels barn var tre hundre tusen, og Judas menn tretti tusen.  9 Og de sa til sendebudene som var kommet: Så skal I si til mennene i Jabes i Gilead: Imorgen, når solen brenner hett, skal det komme hjelp til eder. Da sendebudene kom og meldte dette til mennene i Jabes, blev de glade, 10 og de sa [til ammonittene]: Imorgen vil vi overgi oss til eder, så kan I gjøre med oss aldeles som I finner for godt! 11 Dagen efter stilte Saul folket op i tre hoper, og i morgenvakten trengte de midt inn i leiren og hugg ammonittene ned, til dagen blev het; og de som blev tilbake, spredtes, så det ikke blev to sammen tilbake av dem. 12 Da sa folket til Samuel: Hvem var det som sa: Skal Saul være konge over oss? La oss få fatt i disse menn, så vi kan drepe dem. 13 Da sa Saul: På denne dag skal ingen drepes; for idag har Gud hjulpet Israel til seier. 14 Og Samuel sa til folket: Kom, la oss gå til Gilgal for å stadfeste kongedømmet der! 15 Da gikk alt folket til Gilgal, og der i Gilgal gjorde de Saul til konge for Herrens åsyn; og de ofret der takkoffer for Herrens åsyn. Og Saul og alle Israels menn gledet sig der storlig.

Ammonitten var Israels fiender, og de hatet både Israels Gud og Israelittene.
Det lå på østsiden av Jordan elva som da tilhørte Israel, men i dag er en del av Jordan. Det var utkanten av Israel, og på den måten var dette den enkleste del av Israel å ta og overvinne for ammonitten som var fiender av Israel og Israels Gud!

Satan går alltid på det svakeste leddet både i våre liv. Og på menighetens liv og struktur, han er ond, sleip og har til hensikt å drepe, stjele og ødelegge!

Jesus er det motsatte, han både skaper liv, gir liv og beskytter livet!

Joh. e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Satan går i dag rundt som en brølende løve – med har ingen reel makt, autoritet og myndighet!

Før Golgata hadde han en viss innflytelse da han kunne komme foran Guds trone og anklage Guds utvalgte som vi leser flere plasser i Guds ord.
Bl.a. i Jobs bok og Sakarja.

Men i dag, etter Golgata. Er han også blitt fratatt dette, og beveger seg i lufthimmelen. Og hans demoner beveger seg på jorden der han har foreløpig et viss Herredømme før Jesus oppretter sitt fredsrike og han blir satt i fengsel for 1000 år i sammen med Antikrist og den falske profet.
Da i påvente av dom der han og alle som har fulgt ham vil bli utslettet i Ildsjøen!

Her i 1 Samuelsbok ville fienden at Guds folk skulle få sitt ene øye – det høyre øye ut stukket ut. Da en brukte dette øye i krig med å se over sitt skjold, og hadde kun et øye igjen som en kunne bruke til huslige ting. Med andre ord, Satans mål er å få oss ute av stand til å kjempe og stride for den tro som er overgitt til de hellige hvis han ikke evner og kan frata oss livet i Gud!

Her gikk Satan på en liten stamme og by, for først radere ut dem, når han ikke var sterk nok til å ta hele Israel.

I dag så foregår det også en slik kamp, der gjengifte blant forkynnere er det samme som Satan her gjorde. Da det setter oss ut av stand til å utkjempe den åndelige striden vi er i og er satt til for å overvinne!

Her sto Kong Saul frem som en kriger og en veldig stridsmann for Gud og hans folk.

Han slaktet en okse som gir oss en relasjon tilbake til Dommerne bok kap. 19 da Israel opplevde noe av det samme med å bli utslettet.

Nå var det enten eller, og Kong Saul fikk samlet Israel og nedkjempet fiende. Gud stadfestet hans Kongedømme. Vil vi få nedkjempet fiende i dag og få ut alle gjengiftede forkynnere og andre med ledende stillinger?

Satan begynner så «fint»! Til slutten kontrollerer han alt og alle!
Tro aldri at Satan stopper med dette, det er bare en begynnelse på hva han vil og kommer til å gjøre hvis vi ikke stopper han nå!!

Sluttkommentar:

Det heter seg: «Gir vi Satan lillefingeren – så tar han hele hånda»!

Dette ser vi i dag, at Satan har på mange måter har evnet og lamslått menigheten.
Selv om han er beseiret på Golgata på korset, ved at vi gir etter for ham!

Gjengifte blant forkynner – godta dette er å gi Satan litt, for at han senere vill ta alt!
Vi må ikke la oss lure her, da Satans strategi er å ta det som er «minst» farlig, men allikvel tilhører mørke og Satans gjerning!

Da er gjengifte blant forkynnere mest utsatt som Jabes i Gilead var det.

Taktikken til Satan er alltid dette, om han ikke kan ta alt i et stort Jaws. Da vil han ta et lite Jaws, for å senere spise seg mer og mer inn. Der uten tvil som påpekt at hvis vi tillater forkynnere og Hyrder å gifte seg på nytt. Da Gud har sag i sitt ord at de skal være èn kvinnes mann, som er selve hovedkriteriet for å være en tilsynsmann. Hvis vi gir etter her, så er det på samme måten som å få stykket ut det ene øye. Og vi er ikke nødvendigvis frafallen, men ubrukelige i den åndelige kampen. Kampen som egentlig er vunnet, men vi vil tape da vi tillater synd og Satans gjerning i menigheten!
 

8 kommentarer:

Birgir sa...

Og du selv gikk rett i satans felle, og lot han overta livet ditt.

Jan Kåre Christensen sa...

Birgir så kooko som deg er det godt gjort å bli!

Folk som Jan Aage Torp lever i synd tjener ikke Satan, men jeg som lever i hellighet, renhet og i samsvar med Guds tjener Satan!

Du er så styrt av forvirrede tanker åpenbart at jeg klarer ikke noe annet enn å le av hva du skriver, rolpe-gutt!
Ha-haaa!!!!!!!!

Birgir sa...

Du skryter av å være en Hans Nilsen Hauge, en Josef, å være mer enn Jeremias. Din beskrivelse av deg selv stemmer ikke på noen som helst måte med de personene. Alle var de sindige, gudfryktige mennesker som ga Gud Herren ære. Du derimot gir DEG SELV ære. Du skryter av å leve i hellighet, enda de både lyver og stjeler, og bruker deg selv som målestokk og sammenligner deg med deg selv, og derfor mangler du forstand. Fordi du gir deg selv vitnesbyrd, holder du ikke mål.
Hans Nilsen Hauge, Josef og Jeremias var ikke på noen som helst måte opptatt av seg selv og sine meninger. De stilte se fullstendig til rådighet for Guds vilje, både å gå i fengsel UTEN å klage over det.

Jan Kåre Christensen sa...

Birgir rolpegutt skriver fabler og løgn igjen!

Jeg lever akkurat som Hans Nielsen Hauge, Josef og alle andre Guds menn har levd!

Jan Aage Torp lever i hor etter Guds ord.

Alle disse personene du nevner forteller også hva de har gått igjennom akkurat som meg. men at Gud er med, akkurat som meg.

Rolpegutt!!!!!!

Birgir sa...

Det er ikke hva DE forteller, men hva DU forteller. Ikke EN ENESTE av dem har gjort som du og brukt ukvemsord og stygge karakteristikker av dine motstandere slik som du. Ikke EN av dem har kalt noen feks. for psykopat etc. etc.... slik som DU gjør.

Jan Kåre Christensen sa...

Rolpegutten som dessverre ikke vet å argumentere.
Det var først på begynnelsen på 18-tallet psykopat ble brukt.
Så Apostlene og Jesus skulle da brukt et ord som har kun vært i bruk i 200 år?
Birgir du mangler forståelse for alt😎

Birgir sa...

Hvilket ord tror du ble brukt i stedet for psykopat på den tida? Hverken Jesus eller apostlene ville aldri tatt i bruk et slikt ord for å sverte noen. Men DU derimot... Frekk og freidig.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg er ikke frekk, men holder frem sannheten.
Psykopat er et nymoderne ord på et ord som Jesus brukte på å kalle andre for reven.