søndag 21. mai 2017

Nr. 1957: Bladet Kapital skjønner ikke at politiet og påtalemakten legger så store ressurser ned for å få stoppet meg og den Himmelske blogg!

Nr. 1957:
Bladet Kapital skjønner ikke at politiet og påtalemakten legger så store ressurser ned for å få stoppet meg og den Himmelske blogg!

Bilde Mina Hadjian som på direkten i Radio sannspådde om Torp følgende: 
Kalte Jan Aage Torp «en stjernepsykopat».

 

Videre, «Du er virkelig en liten og usikker og ynkelig mann. Kona er kanskje utro, eller du er kanskje langt inni homoskapet selv. På en eller annen måte er du iallfall skikkelig misfornøyd og bitter på livet, eller rett og slett psykotisk».
(Dette er fra 2006, og alt har skjedd som hun sa på radio da Torp hevder han er den uskyldige part og har lov å gifte seg på nytt som en troende.)

«Du er virkelig en liten og usikker og ynkelig mann. Kona er kanskje utro, eller du er kanskje langt inni homoskapet selv. På en eller annen måte er du iallfall skikkelig misfornøyd og bitter på livet, eller rett og slett psykotisk». Tenk, så treffende kan en si det, takk til Mina Hadjian.

Det er underlig med Torp han påstår han er den uskyldige part, noe som Guds ord ikke taler om. Men hans x er også gjengiftet, lurer virkelig på hvem av de to som er den uskyldige part?
Dypest sett er denne læren om den uskyldige part veldig stygg. For hvis en f.eks. er første mann ute og gifter seg igjen, så ergo er den andre part den skyldige part. Men hva lærer skriften? Det er dette som gjelder.

Skriften taler om hvis det blir er samlivsbrudd, skal en enten leve enslig, eller forlike seg.

1 Kor. 7. 10 Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. 11 Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.

Hvis en gifter seg med en fraskilt kommer en under samme dom som ham.

Lukas 16. 18 Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

Og ekteskapet eller pakten varer livet ut!

Rom. 7. 2 En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen.

Dette fra nettet:

Broder Christensen kommer aldri til å bøye seg for slikt som er religionsforfølgelse. At Torp har alliert seg med et slikt kvinnemenneske forteller oss alle at Torp kun er ute etter å ta Christensen. Han vil aldri lykkes! Han vil aldri presse sannheten bort fra nette. Dine påstander Fuglesteg er klovneaktige og du står Herrens salvede i mot.

Vi alle vet hva Torps agenda er. Det skrev en på Søkelys:

Jeg ser Søkelys utelater mye av det broder Jan Kåre har skrevet i sin sak og spør hvorfor? Dermed forteller ikke saken her hva Jan Kåre egentlig har skrevet omkring pastor Torp som åpenbart søker å bringe Christensen til taushet.

Vi skjønner jo alle hva Torps agenda er, men det er litt vanskelig å forstå at Søkelys som sier seg å være imot gjengifte fortsetter å delta indirekte i Torps korstog for å stoppe Jan Kåre som nesten må være en profet som advarer mot en synd som er utbredt blant kristne.

Vi har Tros og Ytringsfriheten her i Norge, selv om Torp og politiet forsøker å innskrenke den.

Jan Aage Torps årets «tulling»? Ingen slår Torp i å sjikanere og mobbe andre!
Salomo skrev: Kommer overmot, kommer skam.
Det overmot Torp nå viser, det vil straffe seg, vær du sikker!

Bladet Kapital ringte meg forleden dag og ville ha mine betraktninger angående anken til Norges Høyesterett.
Det ble en interessant og givende samtale, der de faktisk var enig med meg langt på vei!

Det er mange som er forundret over Oslo politiet og påtalemaktens vurderinger, språkbruket mitt er som barnemat i forhold til mye annet som foregår på nettet.
At de skal bruke så store ressurser og forfølge meg og den Himmelske blogg er ikke noe annet enn en form for heksejakt og kristendomsforfølgelse.

Samt, Jan Aage Torp er en slugger selv. Han har angrepet alt og alle, og vært i konflikt og hard vær med de aller fleste han har kommet i kontakt med.
Det er typisk hos slike som Jan Aage Torp, at de kommer i konflikt med alle de mennesker de kommer i kontakt med, selv sin egen familie.

Dette skriver også Brynjar Meling i sitt ankeskriv, og dessverre. Dette er ikke blitt debattert hverken i Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett.
De har lagt blindt til grunn et fantasiantall av Torp, og at sikkert 98 % er skrevet etter hans fiktive anmeldelse er ikke nevnt. Det var og er Torps hat til meg og den Himmelske blogg da vi har påpekt han gjengifte som ligger til grunn for alt!

Jan Aage Torp har vært i konflikt med sin første kone. Og han sa etterpå at han var helt uskyldig i ekteskapsbruddet og da kunne han gifte seg på nytt!
Tenk å leve i et slikt selvbedrag, helt ufattelig at det er mulig!

Torp hater ikke bare meg og den Himmelske blogg, men også de homosekuelle.
Da han har et bønneemne, at de skal fjernes fra alle stillinger uansett om de gjør en god eller dårlig jobb. Fjernes skal de ifølge narreApostel Jan Aage Torp.

Torp hater ikke bare meg og den Himmelske blogg, men også barnevernet og alle som driver på denne måten. Jeg er litt enig her med Torp, men Torp er en mann som har null troverdighet på dette område. Da etter som han har behandlet og offentlig angriper sine egne barn, selv på egen blogg!

Han hater ikke bare meg og den Himmelske blogg, men Reidar Hjermann som reagerte da Torp offentlig forsvarte å slå barn, snakk om vært totalt blottet for selvinnsikt. Bare det at Torp med et slikt anstreng forhold til egne barn, angriper alt og alle! Det vitner om selvinnsikt ikke bare lik null, men ligger på minus!

Jeg kunne ha fortsatt, men stopper her da alt imot meg og den Himmelske blogg en farse iscenesatt av en person som hater, og hater og hater alt som går imot ham da han er en typisk psykopat og narsissist!

Fra store Norske Leksikon: Narsissisme, egentlig sykelig eller skadelig selvnytelse (forelskelse i seg selv), en betegnelse hentet fra den greske myten om ynglingen Narkissos som så sitt eget speilbilde i vannet og ble så forelsket at han ble dømt til å tæres hen og dø. I dagligtale brukes narsissisme nærmest synonymt med selvopptatthet. Narsissismebegrepet slik det brukes i psykiatri og psykologi har imidlertid en viktig tilleggsdimensjon, nemlig at personen ikke bare er opptatt av seg selv, men også nyter seg selv, sine egenskaper, evner, suksess og ytelser (produkter). Narsissisme skilles derfor fra egoismebegrepet, som begrenser seg til å omhandle tendensen til bare å tenke på seg selv og egen vinning, uten at den selvnytende, selvbeundrende kvaliteten som ligger i narsissismebegrepet, behøver å være til stede.
(sitat slutt).

Bladet Kapital sa jeg til hvis dommen imot meg blir stående, så fører den Norge på det samme nivået før Hans Nielsen Hauge. At det er kun noen få, og de som utaler seg korrekt som kan skrive og utale seg fritt! For oss andre, blir det nesten umulig. Da politiet og påtalemakten hele tiden kan bruke den lov og paragraf de ønsker å bruke imot enhver borger for å straffe, irettesette og skape frykt for å utale seg fritt og rett om det en tror og mener!

Hvis dommen imot meg fra Borgarting lagmansrett blir stående, så er Norge anno 2017 om ikke verre. Enn noe annet land jeg kjenner til!

Sluttkommentar:

Denne saken er mye, mye viktigere enn meg og den Himmelske blogg.

Hvis dommen imot meg fra Borgarting lagmansrett blir stående, så vil den sette Norge egentlig 200 år tilbake i tid med hensyn til tros- og ytringsfriheten!
Dette er ikke noen klar over, derfor så lite interesse rundt denne saken med meg og narreApostel Jan Aage Torp som har evnet å lure både høy og lav.
Leg og lærd i denne saken, dypt tragisk hvis denne dommen fra Borgarting lagmannsrett blir stående. Konsekvensene er mye verre enn noen kan forestille seg. Da kan hvilken som helst bruke denne dommen for å stoppe andre!

Da kan en bruke hvilken som helst paragraf imot deg, og gjøre deg til kjeltring og kriminell.

Samt det innskrenker tros- og ytringsfriheten til å gjelde egentlig kun det som er «allment» godkjent av synspunkter og meninger!
200 år tilbake i tid, vil denne dommen sette Norge med hensyn til tros- og ytringsfriheten, og dette er nesten ingen klar over. Dypt tragisk!
Da hvis den blir stående, som jeg aldri tror og håper den vil bli! Våkn opp før det er for sent! Nå er det enda tid å handle, om 1 – 2 mnd. kan det være for sent!? Nå må du handle, be og påvirke avgjørelsen til Norsk Høyesterett!!!
Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1956-hans-nielsen-hauge-fikk-de.html
http://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1955-jeg-er-srs-fornyd-med-brynjar_19.html
http://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1953-nar-kristenheten-gar-i-sammen.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1286-analysering-av-jan-aage-torps.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html

http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1283-jeg-kan-ikke-skape-forsoning.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1281-jan-aage-torp-og-ansgar-braut.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1278-snart-blir-du-lagt-ut-pa-den.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1277-ansgar-braut-blir-overbeskyttet.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1255-hat-pastoren-torp-har-na-nadd.html

http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1257-hvorfor-det-er-en-fiktiv.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1256-jeg-har-kun-skrevet-en-liten.htmlhttp://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Oslo-politiets-forsvar

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp

http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1424-debatt-innlegg-sendt-til-bla-vg.html


http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1423-det-er-kun-de-nedrige.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1391-brynjar-melings-ankeskriv-til_1.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1389-politiet-pa-manglerud-og-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1383-kjresten-forsvant-sporlst-etter.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1381-hvis-dommen-i-fra-tingretten.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1374-utskjelling-latterliggjring-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1373-10000-hatmeldigner-imot-meg-og.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://janchristensen.net/
http://undervisning.janchristensen.net/

http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1368-sttteskrivet-fra-advokat.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1363-gud-har-satt-alle-sine-tjenere.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1366-to-brev-har-jeg-sendt-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1365-gjennom-jan-aage-torps-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1364-har-vi-fatt-islamittiske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1362-vebjrn-selbekk-setter-seg-over.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1360-sa-er-anken-levert-kjre.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1359-i-morgen-skal-jeg-levere-anken.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1358-jan-aage-torps-utlegning-med.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-902-har-jan-aage-torp-sine_19.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-900-jan-aage-torp-haper-jeg-er.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-897-pastor-torp-offentliggjr-et.html
http://storage.cloversites.com/norsklutherskmisjonssamband/documents/Vanskelige%20medarbeidere.pdf
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-893-pastor-torp-er-na-blitt-en.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-891-hva-konflikten-med-torp-egentlig.html
http://blog.janchristensen.net/2014/09/nr-884-pastor-jan-aage-torp-beskyter-og.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1349-jan-aage-torp-innrmmet-i-oslo.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1354-takk-gud-for-pastor-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-905-en-reise-innover-i-seg-selv-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1353-alle-som-jeg-har-vrt-i-kontakt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1379-mannen-med-pseudonymet-ansgar.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1378-her-er-de-10000-hatmeldigner.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1436-torodd-fuglesteg-lurte-vg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1435-ansgar-braut-eller-na-som-en.

Ingen kommentarer: