tirsdag 30. mai 2017

Nr. 1968: Når kristne aviser omtaler deg – og du får ikke svart tilbake, men de selv klager på at de kristne ikke blir hørt i dagens samfunn!

Nr. 1968:
Når kristne aviser omtaler deg – og du får ikke svart tilbake, men de selv klager på at de kristne ikke blir hørt i dagens samfunn!

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet

Bilde av Jan Hanvold fra jappetiden på 1980-tallet. Mannen var en kjeltring da, dømt og satt i fengsel. I dag, flinkere enn noen gang, evner å loppe kristenfolket i Norge for 100 Millioner hvert år.
 
Kommer Jesus snart igjen?

Ja, men kristenfolket hadde ikke kjent ham igjen når de kan godta en mann som Jan Hanvold som åpenbart er en ulv i fåreklær, eller en japp som «Apostel»!?

 

Kristenfolket har en standard for seg selv og en annen for andre.
De driver med doble standarder, som verdens barn også gjør.
Men her kunne troende vært et forbilde, det er de så absolutt ikke!

Vi som troende er mange ganger verre ikke bedre enn verdens barn, det forteller ikke så rent lite!

Alle mennesker søker et ideal – noe som de strekker seg ut og imot. Vi som troende ønsker å ligne Jesus, men han er dessverre stikk motsatt enn hva de fleste troende er. Spesielt lederne, hvorfor er det slik?

Jesus var regnet for å være en person av folket og til folket, selv om han var en Rabbuni, en lærer. Dagens kristne ledere tar seg friheter som ingen andre har, de kan skille og gifte seg og utnytte andre både økenomisk og på andre måter som de finner det for godt.
Blir de avslørt som Jan Hanvold ble i pengepredikanten så skal han lenge lete etter så god støtte å få blant noen som han får blant kristenfolket selv om mannen er åpenbart både korrupt og en kjeltring!

Jan Hanvold er både dømt og har sittet i fengsel for økenomisk utroskap. Han er i dag verre enn han var på 1980-tallet, men bare mer utspekulert og kynisk enn noen gang. Derfor gjør støtte fra kristenfolket så godt om verdens barn stort sett har avslørt ham for lenge siden.

Her fra bladet Kapital:

Fra mirakler til fengsel

De som fulgte iherdigst med i nyhetsbildet på 1980-tallet, husker kanskje predikant Jan Hanvold, drivkraft og åndelig leder i stiftelsen Ny Visjon i Drøbak.

Mirakelkonferansene hans var omstridte. Det samme var hans fokus på penger. Satsingen var endeløs, og Hanvold uttalte at de skulle "snu opp ned på Norge og Europa, økonomisk og moralsk."

Det eneste han snudde opp ned på, var sin egen tilværelse. I 1989 gikk alt galt, selskapsnettet han hadde opprettet kollapset, konkurs fulgte konkurs, og kravene mot selskapene var på rundt 45 millioner kroner. Hanvold ble slått personlig konkurs, ilagt konkurskarantene, og i 1992 dømt til 120 dagers fengsel, derav 45 dager ubetinget.

Visjon Bibel Center - eller VBC Bibelen For Alle som det het da - ble også opprettet i 1989. Den gang dreide det seg stort sett om å gi bibler til Moskva. Siden har de bedrevet ulike former for mer eller mindre tvilsomme innsamlingsaksjoner.

Nå kaller de seg Visjon Norge Misjon, samler inn penger blant annet gjennom en fadderordning for fattige barn, og har 24 timers TV-sendinger i hele Norden. Menigheten bak selskapene kaller seg Power House.
(sitat slutt).

Nå har de forandret dette, og samler inn penger til fattige i Moldova og lar TV-seerne bli med på reise ditt og kristenfolket ikke bare åpner lommeboka for dette. Men kontoen og tror at Gud skal velsigne både de og Jan Hanvold, da de skal så inn og få tredve, femti og hundre ganger igjen beløpet. Snakk om kynisk manipulering, da ingen vil få en krone tilbake hverken fra Gud eller Jan Hanvold da han lever i hor som en kristen med å være gjengiftet som en troende!

Her er bladet kapital som skriver om dette, les selv her:

https://kapital.no/emagasin/janhanvold/#1

Her er en artikkel der jeg skriver om hvordan jeg er blitt utestengt blant de troende. Kunne ha skrevet bok om dette, men stopper her med denne artikkelen:Nr. 729:
Jeg er blitt stengt ute på samtlige debatt-forum i kristne sammenheng, kastet ut fra møtet etc. fordi jeg har holdt frem en ting; Guds eget ord!

En gang, det var i ca. 1985 kom jeg met et profetisk budskap om at vi var i ferd med å gå mer og mer inn i den tiden som Guds ord beskriver som Laodikea tiden. Det var på daværende Karmøy Kristne Senter og Leif Jacobsen beordret meg til å tie stilt og etterpå ble vi, jeg og to-tre andre jaget ut av møte. Av daværende Pastor Sten Sørensen, far til Sten Sørensen jr.

Denne artikkel er dedikert til de som prøvde å si i fra, men som ikke klarte å stå imot presse eller gav opp. Dessverre så er det mange som har sett mye, men å si i fra igjen og igjen. Og ikke gi opp, men holde sannheten og Guds ord frem år ut og år inn, det trengs det en dobbel del av Guds Ånd til og enda mer nåde.

Bilde av Nigeria fossen. En slik foss trenger vi alle å ha i vårt liv og hjerte for å holde ut inntil enden. Det sies om Smith Wiggelsworth sto ved fossen og gråt. Da ba han; slik i min sjel Gud!

Joh. e. 7. 37 Men på den siste, den store dag i høitiden stod Jesus og ropte ut: Om nogen tørster, han komme til mig og drikke! 38 Den som tror på mig, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. 39 Dette sa han om den Ånd som de skulle få som trodde på ham; for Ånden var ennu ikke kommet, fordi Jesus ennu ikke var herliggjort.
Mitt møte med de kristne var egentlig veldig naivt, men hvor «godt» jeg hadde det!

Jeg har en bakgrunn der jeg ikke er vokst opp i et hjem med personlig troende foreldre, selv om nok begge trodde på Gud og ville at jeg skulle leve som en statskirkelig mann.

Så ble jeg frelst og født på nytt. Og jeg trodde at de kristne var verdens snilleste mennesker, men, men, det stemmer nok dessverre ikke!

Hva er det som gjør at det finnes så mange onde «kristne» som vil kontrollere og styre andre?

På mange måter er dagens kristendom veldig, veldig hyklerisk og ond. Med det mener jeg at en skal fremstå som veldig snill, tolerant, kjærlighetsfull og god. Men i virkeligheten så er de troende alt annet enn dette. De er motsatt, ja mange ganger mye dårligere enn verdens barn i det meste. Dette er dypt, dypt tragisk. Jeg er også forundres over at ingen reagerer på den måten hundrevis av kristne blir behandlet hvert år i sine egne menigheter. Har selv blitt utsatt for å bli løftet opp den ene øyeblikket for så etterpå å bli behandlet som en kriminell, utsatt for ryktespredning og skittkasting fra menighetens ledere. Min opplevelse er at jeg gjennom mange år som omreisende predikant har møtt mange rundt om kring som ikke blir brukt, som ikke blir tatt på alvor og som blir regelrett kuttet ned og psykisk mishandlet. Hvordan skal det bli forandring her? Selvfølgelig har jeg ikke det fylle og hele svaret her. Men vil gi ti (10) ting i stikkords format hvordan ting kan bli bedre.

1.) Skriften sier: Ef 4:25 Derfor, avlegg løgnen og tal sannhet, enhver med sin næste, fordi vi er hverandres lemmer!

Tal sannhet med dine medmennesker, alltid! Og bær ikke på hemmeligheter og skjulte synder, det vil bli din bane hvis du ikke gjør det opp og tar tak i dette.

2.) Ef 4:29 Ingen råtten tale gå ut av eders munn, men sådan tale som er god til nødvendig opbyggelse, så den kan være til gagn for dem som hører på;

Som kristne skal vår tale være med mening, god og positiv.

3.) Sal 36:10 For hos dig er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.

Tal sannhet, og følg det lyset du har i dag, og du vil få mer lys i morgen. Selv kjernen for å utvikle seg på det åndelige område er å følge det lyset en har, og ikke bakke ut.

4.) Matt. 7. 12 Derfor, alt det I vil at menneskene skal gjøre imot eder, det skal også I gjøre imot dem; for dette er loven og profetene.

Å leve etter den gyldne regel har vært en leveregel gjennom hele livet.

5.) Matt. 5. 43 I har hørt at det er sagt: Du skal elske din næste og hate din fiende. 44 Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger eder,

Det er når en blir tråkket på, at den vi er kommer frem.

6.) Åp 22:11 La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort!

Å passe sitt eget liv, det er det som fører enn frem på det åndelige område.

7.) 1Kor 6:7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?

Å kunne og evne tåle urett, det er en kristen dyd.

8.) 1 Tess. 4. 2 I vet jo hvilke bud vi gav eder ved den Herre Jesus. 3 For dette er Guds vilje, eders helliggjørelse: at I avholder eder fra hor; 4 at hver av eder vet å vinne sig sin egen make, i helligelse og ære, 5 ikke i lystens brynde, som hedningene, som ikke kjenner Gud.

Hva er Guds vilje? Det trenger vi ikke å lute på. Det er vår helliggjørelse. Og i vår helliggjørelse er kristen etikk som er bygget på Guds ord som er det aller, aller viktigste.

9.) Matt. 6. 33 Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift! 34 Vær altså ikke bekymret for den dag imorgen! for den dag imorgen skal bekymre sig for sig selv; hver dag har nok med sin egen plage.

Synes dette verset er nydelig, og for et løfte. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal vi få alt annet i tilgift! Bedre løfte enn dette finnes det ikke. Det lønner seg å tro på Gud synger vi, ja sier jeg.

10.) Matt. 18. 15 Men om din bror synder mot dig, da gå bort og irettesett ham i enrum! hører han på dig, da har du vunnet din bror; 16 men vil han ikke høre, da ta ennu en eller to med dig, forat enhver sak skal stå fast ved to eller tre vidners ord. 17 Men hører han ikke på dem, da si det til menigheten! men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en tolder.

Vi skal ikke tillate synd i våre egne liv, det er aller viktigst. Men ikke i andres liv heller, derfor skal vi stille også andre til ansvar for deres synd. Vi må ikke ha overdreven respekt for andre, og ei heller se ned på noen. Men si sannheten til dem.

Sluttkommentar:

Kristen Norge vil fremstå som noe de ikke er, og nok aldri kommer til å bli heller uten en kolossal omveltning som da må skje. De vil fremstå prektige, snille og noen som «får» det til. Men sannheten er at de er i det store og det hele en gjeng med mennesker som lever akkurat motsatt en det en skulle. En har ikke sannhet hverken i lære, liv eller hjerte, derfor blir dagens kristendom patetisk, sløvende og likegyldig.

Dagens kristendom er ikke demokratisk eller styrt av Gud, men av kjødet til de som kaller seg kristne men ikke er det. Alt blir styrt av kjødet, som er det instrumentet som Satan virker i og gjennom. Dette har jeg gjennomskuet for mange, mange år siden. Dagens kristendom er dessverre gjennomsyret av vårt kjød, og ikke Guds ord og Guds Ånd!

Kunne ha skrevet enda mye mer, og mye mer omfattende. Men nevner kort hvordan jeg har blitt stengt ute får bloggen til de forskjellige avisene. Skriver også for deg som holder frem Guds ord og blir motarbeidet og blir skviset ut.

KS eller Korsets Seier begynte med moderering og hensikten var å stenge meg ute. De er så til de grader ute av kontroll, at dagens KS er bare en patetisk avis, dessverre. KS er og forblir en tragisk avis, som vekker forakt da det skal være en pinse avis og er mer liberal en Lutheranere og andre.

Dagen stengte meg ute fordi jeg holdt frem Guds ord. Det samme gjorde VL. Men jeg fikk «skryt» av VL, men mine innlegg og kommentarer er skapte slik forargelse og mostand. At de måtte stenge meg ute!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet
http://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1962-pastor-og-narreapostel-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-167-visjon-norge-er-det-en-kanal-vi.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-28.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-136-edvardsen-hvem-var-han.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-92-menighetstukt.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-153-hvem-er-egil-svardahl.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-15.html

4 kommentarer:

Birgir sa...

Nå er det en kjensgjerning at du IKKE er kristen. Du er en ulv UTEN fåreklær.

Jan Kåre Christensen sa...

Helt riktig, jeg er sann tvers igjennom 😁

Birgir sa...

Du er avslørt som en stor løgner og bedrager. Det verste er at du har avslørt deg SELV.

Jan Kåre Christensen sa...

He-he.
Fortell hvordan.