lørdag 3. juni 2017

Nr. 1972: Statsadvokaten mener dommen er rett, og at den derfor ikke bør prøves i høyesterett!

Nr. 1972:
Statsadvokaten mener dommen er rett, og at den derfor ikke bør prøves i høyesterett!

For meg er dette syltynt, min advokat Brynjar Meling vurderer å komme med et tilskriv til denne «suppen»!
 
Bilde av advokat Brynjar Meling som selv har skrevet et glimrende skriv til Norsk Høyesterett som du selv kan lese på den Himmelske blogg og gjøre selv dine betraktninger. 
 

For blir dommen stående fra Borgarting lagmannsrett, så er dette Norges historien største justismord og selv prosessen i saken har vært på nivå med Nord Korea da det jeg er blitt dømt for i to rettsinstanser til nå. 
 
Har ikke vært gjenstand for debatt eller tatt opp. Med andre ord, dommen er fabrikkert og den står seg ikke!

 


Ingen kommentarer: