torsdag 29. juni 2017

Nr. 2002: Vårt Land går til verbalt angrep på meg, og jeg svarer igjen og de fjerner det, snakk om råtten avis!

Nr. 2002:
Vårt Land går til verbalt angrep på meg, og jeg svarer igjen og de fjerner det, snakk om råtten avis!

Bilde av Alf Gjøsund som mener at når han kommer med personangrep, er det «innforbi». Men når andre gjør det, er det «utaforbi». Snakk om å være mega-hykler!

 

Dette skrev avisen Vårt Land:

Fornuftig dom om krenkelser på nettet

Vi kan ikke forvente at personer som frykter utilbørlig omtale på nettet melder seg ut av den digitale virkeligheten.

EN KURIØS sak med stor prinsipiell betydning har nådd sin endestasjon i det norske rettssystemet. Høyesterett har fastslått lagmannsrettens dom mot Jan Kåre Christensen, som gjennom flere år har skjelt ut pastor Jan-Aage Torp på bloggen sin. Borgarting lagmannsrett ila Christensen en bot på 12.000 kroner, og denne dommen er nå rettskraftig.

CHRISTENSENS FORSVARER Brynjar Meling mener at det aldri burde vært tatt ut tiltale etter Straffeloven, ettersom ingen har tvunget Torp til å lese det som står på bloggen. I stedet burde Torp ha gått til injuriesøksmål dersom han mente seg krenket av utsagnene, ifølge advokaten. Straffeloven rammer nemlig bare «Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred (...)».

GJENNOM SIN avvisning av Christensens anke fastslår Høyesterett imidlertid at den aktuelle paragrafen i Straffeloven kan komme til anvendelse selv om utsagnene ikke er stilet direkte til den omtalte. Dette er en fornuftig tilnærming og signaliserer en oppdatert forståelse av en lovtekst som har røtter tilbake til en tid da ingen hadde hørt om datamaskiner.

«BRUK AV blogg er vanlig, og det er behov for å gi vern mot hensynsløs ­atferd ved bruk av internett», heter det i dommen som nå blir stående. «Lagmannsretten legger vekt på at en blogg ligger offentlig tilgjengelig på internett for alle og enhver. Christensens blogg var beregnet på å skulle spres innen et bestemt religiøst miljø. Det må legges til grunn at Christensen var klar over at hans uttalelser kom til Torps kunnskap, noe Christensen også ønsket.»

«MAN TRENGER overhodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er», uttalte advokat Meling da saken gikk for tingretten. Teknisk sett har han rett, men realiteten er at det som skrives om deg på nettet sannsynligvis vil nå fram til deg før eller siden. Vi kan ikke forvente at personer som frykter utilbørlig omtale på blogger, Facebook eller andre redaktørløse steder på nettet, melder seg ut av den digitale virkeligheten. Det bør heller ikke være slik at den som med god grunn opplever seg plaget av massiv, krenkende omtale i den uregulerte delen av nettet, må gå til søksmål i stedet for at påtalemyndigheten tar ut tiltale.

Publisert i Vårt Land 28. juni 2017

Jeg svarer dette og dette blir fjernet p.g.a. personangrep som avisen Vårt Land selv gjør:

Kommentaren din ble slettet
Kommentaren din på innlegget ble slettet av moderator på grunn av brudd på retningslinjene. Årsak: Påstand om usannheter er usaklig. Legg gjerne innlegget ut igjen med beskjed om at du er uenig. Påstand om løgn og usannheter når vi snakker om en tolkning er ikke akseptabel ordbruk.
Dersom du bryter retningslinjene tre ganger i løpet av en måned, vil din profil bli lukket i en måned. Ved alvorlige brudd kan profilen stenges uten varsel. Les retningslinjene her.
Dersom du er uenig i slettingen, ta saken opp i en e-post til redaksjonen, ikke i diskusjonstråden på verdidebatt.no

Slettet kommentar:

Helt enig med deg om dommen ikke hadde vært fabrikkert!

Hva Jan Aage Torp og hans disipler har talt om meg er både verbalt og i mengde 3-4 ganger mer enn hva jeg har skrevet.

Jeg og min familie har fått regner jeg meg 20.000 kraftfulle meldinger imot meg, samt det er skrevet vel 300 artikkler imot meg og min familie.

Dette har jeg gitt et tilsvar på. Dette har ikke vært behandlet av retten, som Brynjar Meling også skriver i sitt anke skriv.

Dommen imot meg er så feilaktig og oppkonstruert det er mulig å forblitt!
Derfor er det ikke selve dommen jeg vil ta videre, men selve måten retten har behandlet meg på.

Du må sette deg inn i saken før du skriver, eller så kommer du med usannheter!


Med vennlig hilsen debattredaksjonen Vårt Land.

Her er kommentar nr. 2:

Kommentaren din ble slettet
Kommentaren din på innlegget ble slettet av moderator på grunn av brudd på retningslinjene. Årsak: Personangrep.
Dersom du bryter retningslinjene tre ganger i løpet av en måned, vil din profil bli lukket i en måned. Ved alvorlige brudd kan profilen stenges uten varsel. Les retningslinjene her.
Dersom du er uenig i slettingen, ta saken opp i en e-post til redaksjonen, ikke i diskusjonstråden på verdidebatt.no
Slettet kommentar:
Dette sier Advokat Brynjar Meling i sitt ankeskriv:
“Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.
(Løgntalene fra narreApostel Jan Aage Torp bygger denne dommen på, som gir den null troverdighet!).

Med andre ord, det er ikke brukt noen minutter hverken i Oslo tingrett å spørre meg og la meg forklare hva og hvorfor det er skrevet så mye om Jan Aage Torp på nettet.
Hverken i Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett ble det gjort.


Det er fordi vi har debattert det miserable livet til Torp sett fra være en apostel.
Der hva Torp selv og hans disipler har både godt flere hakk høyere enn meg i verbale ord og utrykk.
Samt mengden er helt sikkert tre ganger så mye fra den «andre» siden!
Med andre ord, dette er ikke noe annet enn et justismord!
Med vennlig hilsen debattredaksjonen Vårt Land.

Heldigvis så får jeg inn denne kommentaren:

Her blir alt snudd på hode, sannheten er motsatt!

 Se her:

DETTE INNLEGGET AV ALF GJØSUND OSER AV PERSONANGREP OG HAT!

HVORFOR GODTAR VÅRT LAND DETTE?

F,EKS:

Det bør heller ikke være slik at den som med god grunn opplever seg plaget av massiv, krenkende omtale i den uregulerte delen av nettet, må gå til søksmål i stedetfor at påtalemyndigheten tar ut tiltale.

Er f.eks. avisen Vårt Land med alle sine fak nyheter mer uregulert enn den Himmelske blogg?

Det kommer an på øynene som ser og ørene som hører!

Det er det denne dommen imot meg er så ille, at den bryter totalt med tros- og ytringsfriheten!

Jeg er dømt for å ha skrevet «for» mye selv om min motpart har skrevet tre – fire ganger så mye.


Med andre ord, vi står overfor et justismord hvis ikke anke og videre rettforhandlinger i Strasbourg fører frem!

5 kommentarer:

Anonym sa...

Er det ikke på tide at du slutter? Du er i ferd med å ødelegge ditt eget liv, din ektefelle og familie for øvrig. Hvorfor skal du bruke år etter år på å hate kristne ledere? Forstår du ikke at dette bare går ut over deg og familien? Torp og de du hater har et godt liv i tjeneste for Gud. De får utrettet mye i Guds rike, mens du bare bidrar til å ødelegge.
Folk reagerer med avsky på sjikane og mobbing. Derfor slettet Vårt Land din kommentar.

Jan Kåre Christensen sa...

Ha-ha!
Det er Jan Aage Torp som har ødelagt sin familie og tjeneste.
Jeg har det bedre enn noen gang 😀😁

Anonym sa...

Når du er så opptatt av hevn over Torp, da har du det ikke godt. Da er ditt øye mørkt, sier bibelen. Du drikker av urene kilder, og bloggen din flyter over av hets, sjalusi, sinne. Du burde heller velsigne Torp og gå videre i livet ditt. Du har faktisk ikke noe med hvordan han eller andre lever. Bibelen gir deg ikke rett til å forfølge noen. Merkelig at du ikke forstår det, og at den eneste du tjener med dine ekle skriverier er djevelen.

Jan Kåre Christensen sa...

Hvem er Jan Aage Torp?
Han har jeg ikke skrevet om på lenge og lengre vil det bli.
Du lever åpenbart i det hatet du innbiller jeg lever i.
Fokuset mitt er nå helt andre ting, og kampen nå er Strasbourg og menneskerettighetene.

Anonym sa...

Du har alle de klassiske symptomene på sosiopati.
Det vil være berettiget at UNI-Buss bedriftshelsetjeneste beordrer en full psykiatrisk vurdering av deg!