mandag 9. desember 2019

Nr. 2489: Bibellærer Ivar Helmersen fra de frie venner var Norges mest radikale forkynner angående gjengifte før han selv ble skilt, etter sin egen skilsmisse ble det en annen «låt» i forkynnelse da var det fritt frem med gjengifte!


Nr. 2489:
Bibellærer Ivar Helmersen fra de frie venner var Norges mest radikale forkynner angående gjengifte før han selv ble skilt, etter sin egen skilsmisse ble det en annen «låt» i forkynnelse da var det fritt frem med gjengifte!

Bilde av den ultraradikale for gjengifte i dag, før imot gjengifte. Mannen har null troverdighet, akkurat som Jan Aage Torp og Jan Hanvold som også fordømmer alt og alle nedenom og hjem, bortsett fra seg selv.
Se her:

 

I ungdommen møtte jeg på en god del forkynnere, og den mest radikale forkynneren når det gjaldt skilsmisse og gjengifte var Ivar Helmersen fra de Frie Venner som han da tilhørte og reiste som forkynner og bibellærer iblant.
Jeg hadde også nevnte Helmersen på bibelskolen på Smyrna utenforbi Tønsberg. I Re kommune, der plassen het Våler.

Det som gjorde Helmersen så ekstra radikal og konservativ var at han også mente at ikke troende var 100 % bundet til sitt ekteskapsløfte, gitt kanskje i bakrus og fylle. Hva vet vi? En person som lever i denne verden lever og vandrer i mørke.
Husker meget godt da vi argumenterte imot Helmersen, ble han bar enda mer radikal

Skriften taler mener jeg klart imot at en ikke kan forlange ikke troende hvis og når de blir frelst at de skal gjøre opp for seg som en var en troende.

Skriften er klar når det gjelder oss troende.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille seg fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru.

Når det gjelder en ikke troende som blir frelst, da gjelder det helt andre skriftsteder. Vi leser her bl.a.

2 Kor. 5. 17 Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

Men her gikk bibellærer lengre enn noen andre, han var rett og slett slik jeg ser det i dag ekstrem radikal og konservativ.

Men så ble han selv skilt, da snudde han om og forandret bibelsyn i løpet av noen få strakser. Han var plutselig fri til å gifte seg på nytt, selv om han selv hadde påpekt stikk motsatt selv også fra talerstolen og gjennom alt det han sa og gjorde. For en hykler, bedrager og kjeltring vil jeg si.

Vi vet f.eks. at Pastor Jan Aage Torp advarte imot de homofile og lesbiske i de sterkeste og mest ekstreme ordelag før han selv ble skilt. Men da han selv ble skilt, så var det fritt frem for Torp til endog å gifte seg på nytt med sin tidligere barnepike som Todd Bentley også gjorde det.

Her er det personer som Ivar Helmersen, Jan Aage Torp, Jan Hanvold og mange, mange andre som bekjenner Jesu navn. Fordømmer andre, og det både til Helvete og alt mulig andre ting. Selv vil de ha all den nåde de kan få, men ikke gi den til noen andre enn seg selv. Det også rikelig!

Skriften taler om slike her:

Rom. 2. 1. Derfor er du uten undskyldning, menneske, hvem du enn er som dømmer. For idet du dømmer din næste, fordømmer du dig selv; for du gjør det samme, du som dog dømmer; 2 men vi vet at Guds dom, som sannhet byder, er over dem som gjør slikt.  3 Men mener du det, du menneske, du som dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det, at du skal undfly Guds dom?  4 Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmods rikdom, og vet ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse?  5 Ved din hårdhet og ditt ubotferdige hjerte ophoper du dig vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares, 6 han som skal betale enhver efter hans gjerninger: 7 dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv, 8 men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme.  9 Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker; 10 men herlighet og ære og fred skal times hver den som gjør det gode, både jøde først og så greker. 11 For Gud gjør ikke forskjell på folk:

Ja, Gud gjør ikke forskjell på folk, ikke minst de som dømmer andre og lever ellers selv som en liker selv.

Matt. 7. 1. Døm ikke, forat I ikke skal dømmes! for med den samme dom som I dømmer med, skal I dømmes, 2 og med det samme mål som I måler med, skal eder måles igjen.  3 Hvorfor ser du splinten i din brors øie, men bjelken i ditt eget øie blir du ikke var?  4 Eller hvorledes kan du si til din bror: La mig dra splinten ut av ditt øie? og se, det er en bjelke i ditt eget øie!  5 Du hykler! dra først bjelken ut av ditt eget øie, så kan du se å dra splinten ut av din brors øie!

Jeg skrev en artikkel om dette for mange år siden, som jeg tar med til slutt.
Se her:

Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!


Rom.7.1. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!  2 Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.
     3 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?  4 Eller hvordan kan du si til din bror: 'La meg ta flisen ut av øyet ditt', når det er en bjelke i ditt eget øye?  5 Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av din brors øye.

Jeg har hørt utallige ganger at en ikke skal dømme.

Men er det dette Jesus sier? Nei!

Det Jesus sier er at en først skal ha rent mel i posen selv. Først da har man rett å dømme, ikke før.

Det sammenfatter også med flere andre skriftsteder. Jesus sier om hvem som skal kalles stor i Guds rike. Matt.5. 19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.

Videre i Matt.23.2 «På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne.  3 Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet.

Vi møter først her at Jesus lovpriser de menneskene som lærer som de preker i motsetning til fariseerne. Som prekte rett men som levde motsatt.

Hele skriften gir et samlet vitnesbyrd om at vi skal bedømme, spesielt på det åndelige område. Vi skal sågar dømme engler også.

Men skriften, ikke minst Jesus påpeker at forutsetningen for dette er å leve og vandre i lyset selv. Da får en lov også å påpeke andre ting. Men det heter i ordtaket; for mye og for lite skjemmer. Slik er det med alt, derfor skal vi også veie våre ord med omhu. Men å nekte andre å dømme er ikke bibelens lære. Guds ord sier i 1. Kor.2.5 Men det mennesket som har Ånden, kan dømme om alt, og selv kan det ikke bedømmes av noen.

Den som har Ånden og vandrer selv i samsvar med Guds ord kan og skal bedømme hva som er fra Gud og i samsvar med skriften og ikke. Men det er også godt å vite i denne sammenheng at vi alle ser stykkevis og delt.

Ingen kommentarer: