tirsdag 17. desember 2019

Nr. 2624: Redaktør frasa seg sin kristne dåp for å bli barnebestenkt for deretter å kunne bli sjefsredaktør i avisen Dagen!


Nr. 2624:
Redaktør frasa seg sin kristne dåp for å bli barnebestenkt for deretter å kunne bli sjefsredaktør i avisen Dagen!

Bilde av den barnebestenkte sjefsredaktør Vebjørn Selbekk.
Redaktør Vebjørn Selbekk vil plent ikke skrive om min sak at jeg er blitt trakassert og diskriminert av min arbeidsgiver med å gi meg tjenestepåtale for å ha hørt på kristne programmer, kan det være at han frasa seg sin troendes dåp og kanskje sin kristne tro?

5 Mosebok 28. 12 Herren skal lukke op for dig sitt rike forrådshus, himmelen, og gi ditt land regn i rette tid og velsigne alt dine henders arbeid; og du skal låne til mange folk, men selv skal du ikke trenge til å låne av nogen. 13 Herren skal gjøre dig til hode og ikke til hale; og du skal alltid være ovenpå og aldri være under, såfremt du hører på Herrens, din Guds bud, som jeg idag byder dig å ta vare på og holde, 14 og såfremt du ikke viker av fra noget av de ord jeg legger frem for eder idag, hverken til høire eller til venstre, så du følger andre guder og dyrker dem. 15 Men dersom du ikke hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud og hans lover, som jeg gir dig idag, da skal alle disse forbannelser komme over dig og nå dig:

Lydighet bringer stor velsignelse, ulydighet det motsatte.

Salme 68. 6. Gud gir de enslige hus, fører fanger ut til lykke; bare de gjenstridige bor i et tørt land.

At nevnte sjefsredaktør ikke vil skrive om min sak, henger antagelsesvis sammen med hans ulydighet der han går fra og egentlig frasier seg sin sanne kristne dåp. Bare han ikke også frasa seg troen?

Her vil Vebjørn Selbekk ikke skrive om denne saken.
Det er tragisk, hvorfor har vi da en kristen avis som ikke vil skrive om når vi troende blir trakassert og forfulgt p.g.a. vår kristne tro?

Sluttkommentar:

Mye av det Vebjørn Selbekk har gjort, har vært beundringsverdig og viktig. Men at han ikke vil skrive om denne meget viktige saken der jeg blir hundset og mobbet av min egen arbeidsgiver for å spille kristne radiogrammer.
Det er ille!
Tenk, jeg har ikke bryte en eneste internregel eller gjort noe annet som ikke er imot noen regler eller forordringer.
Allikevel har jeg fått en tjenestepåtale for å ha spilt kristne radiogrammer.
Det forteller sitt!
At Selbekk ikke vil skrive om dette i avisen Dagen.
Det er derfor vi trenger kristne aviser, her svikter Selbekk og Sagen.
Kan det ha noe med hans nå barnedåp han mottok for å kunne bli redaktør i den kristne og lutherske avisen Dagen?
Det er virkelig betimelig å spørre, da det er helt, helt uforståelig dette som Vebjørn Selbekk her gjør!

Ingen kommentarer: