søndag 23. desember 2018

Nr. 2364: En velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år ønskes fra familien Berit og Jan Kåre Christensen her fra Hovedstaden!


Nr. 2364:
En velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år ønskes fra familien Berit og Jan Kåre Christensen her fra Hovedstaden!

Faktumet er at hat-Pastor Jan Aage Torp har vært som en blodhund imot meg med sin falske anmeldelse og løgner i Oslo tingrett.
Men hverken dommen eller «blodhundens» løgner har hatt noen som helst innvirkning på mitt arbeid og tjeneste for Herren. Hvorfor? Dommen imot meg har null betydning da den ikke er fra en Amerikansk rett. 

Ingen på nettet som egentlig bryr seg om HatPastor Jan Aage Torp, han er egentlig kun med og sprer ut budskapet om at skilsmisse og gjengifte er imot Guds ord med sine mange krumspring. Nå vet hele verden at narreapostel Jan Aage Torp er skilt og gjengiftet, om det er imot Guds eget ord.                                                                                                     
Det er faktisk nå i desember 1 år siden saken ble avsluttet mellom meg og hat-Pastoren da saken ble avvist i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. Etter dette, har jeg kunnet skreve og talt mer uhindret enn noen gang av to grunner. For det første at dommen ikke er avsagt i USA. Og for det andre, de kan ikke dømme meg for samme sak to ganger, så nå er jeg «sikret» for all fremtid. Alt takket være narreapostel og hat-Pastor Jan Aage Torp.
I året som har gått, har vi fått til enormt mye, faktisk er mye av grunnen hat-Pastor Jan Aage Torp sin fiktive anmeldelse som ligger til grunn for dette. Det har gitt oss en stor mediedekning, mye større enn vi kunne ha drømt om.

Hvem er det som ikke vet at Jan Aage Torp er skilt og gjengiftet i hele Norge? For den saken skyld, over hele verden gjennom vår engelske blogg?
Jan Aage Torp har faktisk gjort dette med skilsmisse/gjengifte problematikken kjent over alt med sin famøse og fiktive anmeldelse av meg og den Himmelske blogg.

Dommen imot meg var et justismord, men den har null betydning egentlig da jeg skriver på en USA basert blogg som overhode ikke tar hensyn til en fiktiv dom hverken i Norge eller Saudi Arabia.

På mange måter kan en si at vi har gjort for mye ut av det hele da et år etter saken er avsluttet har dommen og saken imot meg og den Himmelske blogg null negativ innvirkning. Egentlig bare positiv da gjennom denne såkalte rettsprosessen imot meg og den Himmelske blogg har det blitt allment kjent at Guds ord er imot gjengifte for troende.

Det er i dag med en stor takk en ser tilbake på hva narreapostel Jan Aage Torp gjorde, for vi fikk inn utallige artikler i avisene rundt omkring. Der det sto rett ut at konflikten handlet ikke om noe annet enn at hat-Pastor Torp var skilt og gjengiftet. Med andre ord, gjennom denne falske apostel ble egentlig budskapet om gjengifte spredd til hver en avkrok i dette vidstrakte landet vi bor i, hallelujah!

Nå har vi lykkes med en god del andre ting, og tar med denne artikkelen som viser dette. Som en «Jule og Nyttårs-hilsen» til alle være støttespillere og forbedere som faktisk er en hel del!

Også de pengene dere har vært med å støtte er en stor takk til dere alle. Her er Kontonummeret for den som vil være med å gi:

85300502674

Det har vært som en «Gull-gruve» den motstanden vi har erfart og opplevd.
For gjennom dette er budskapet vi har og Gud har betrodd oss kommet ut som vi aldri kunne ha drømt og forutsett. Så det er faktisk gjennom motstand, løgner, forfølgelse og når den Onde larmer at budksapet om Jesu Kristus og Guds ord kommer frem og ut til en fortapt og døende verden.
Gud benytter seg av den Ondes raseri og hat, ikke minst det vi har sett gjennom hat-Pastor Jan Aage Torp og andre.

Ønsker alle våre lesere, støttepartnere og forbedre en Velsignet God Jul, og et riktig og overmåte Velsignet og rikt og Godt Nytt år!

Nr. 2288:

Faksmile over siden vår med nettadressen:
Gleden min er nå til å ta og føle på.


Nå er vi kommet nesten i mål med hensyn til bibeloversikt, bibelkommentarer og lydfil undervisning gjennom hele bibelen.

Akkurat nå holder jeg på med Johannes evangeliet, som ikke er ferdig.

Jeg har selv skrevet mange, bl.a. følgende:


Sluttkommentar:

Med nesten ingen ressurser, støtte og annerkjennelse av noen andre, så er det vi i den lille Smyrna Oslo menigheten som får til mest, best og størst!

Er ikke Gud stor? Er ikke Gud fantastisk og overveldende? Jo, i høyeste grad!
Nå er det bare å ta for seg av de fete og margfulle retter, Bone appetitt, god appetitt!
Jesaja 25. 6 Og Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete, margfulle retter, med klaret gammel vin.

Ja, vi skal som nyfødte barn lengtes etter denne føden, nå har du den tilgjengelige i rikelige drag, her på våre nettsider på Smyrna Oslo under bibelkommentarer. Bedre og mer berikende enn dette finner du ikke på noen Norske nettsider, knapt på noen engelsk talende også, dette er stort.
Ja, enormt, alt tilgjengelige for at Guds folk skal bli istandsatt til all god gjerning, det er det som er målet, å gjøre disipler.

2 Tim. 2. Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus, 2 og det som du har hørt av mig i mange vidners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre!
21 Holder da nogen sig ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning.

3. 16 Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, 17 forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.

Jeg er nå gjennom mange år, 38 år som en troende blitt istandsatt og rede til all god gjerning, da jeg har vært en disippel av Herren. Nå er tiden kommet at det gjelder hele Guds menighet!

torsdag 20. desember 2018

Nr. 2363: For Gud er veldig ofte det som er ringaktet og lite påaktet i denne verden, stort og betydningsfullt for ham, det er bare å se på den Ondes interesse rundt det hele!


Nr. 2363:


Bilde av lagdommer Øystein Hermansen som skriver følgende i dommen imot meg angående Hat-Pastor Jan Aage Torp oppramsinger; «Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist.»
Det gjorde jeg i Borgarting Lagmannsrett og sa at tallene er hinsides og ikke dokumenterte. At en dom som er til de grader løgnaktig gjør dette til et justismord, intet annet.

Se her:  http://justismord.janchristensen.net/


Lukas 10. 17 Og de sytti kom glade tilbake og sa: Herre! endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn! 18 Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. 19 Se, jeg har gitt eder makt til å trede på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade eder; 20 dog, gled eder ikke over dette at åndene er eder lydige, men gled eder over at eders navn er opskrevet i himmelen!

1 Kor. 1. 18 For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft; 19 for det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. 20 Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? 21 For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror, 22 eftersom både jøder krever tegn og grekere søker visdom, 23 men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. 26 For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne; 27 men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, 28 og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget, 29 forat intet kjød skal rose sig for Gud. 30 Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, 31 forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren!

Kontrastene til hva Gud står for og hva denne verden står for, er formidable, selv om vi lever i en kultur i den vestlige verden som er preget av kristendommen i en 2000 år lang historie!

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 6. 5 har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter,
Vi er født og blir bevart ved Guds ord. Guds ord er godt og det forener oss som troende. Vi som troende er verdens mest privilegerte mennesker da vi har smakt den kommende verdens krefter.
(sitat slutt).

Skriften sier at vi som troende – Jesus troende – har «den kommende verdens krefter.»
Det er overmåte stort, men samtidig er det i denne tidsalder og i denne husholdning en fiende som hater det vi har opplevd da han ikke skal være med i den kommende verden. Da er han utradert i sammen med alle som fulgte ham en gang for alle, ved at Gud Fader og vir Herre Jesus Kristus beseiret ham på korsets tre.

Fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 2. 14 Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset.

Gjelden ble bare større og større til eldre man ble og å ta seg i sammen gjorde som regel vondt verre. Loven har egentlig kun hatt en hensikt, vise oss våre sanne stilling og natur. Rom.3. 20 Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne.

Men Kristus kom med hvit maling og gjorde alt nytt billedlig talt. Alle våre synder i fortid, nåtid og fremtid henger på Golgata. De vi vet om og de vi ikke vet om. Er dette god preking? Det mener jeg. De er spikret der og kommer ikke videre. Han strøk det ut og bort.

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

Satan og demoene hadde has på våre liv. Vi var i mørke og trivdes i mørke og var Satans eiendom. Men de ble avvæpnet og stilt frem som løgnere, anklagere og uten reel makt. Satan og demonen hadde fått herjet lenge og grundig nok. Men ikke lengre, nå var de beseiret. Seieren er fullkommen. Gud Fader er tilfredsstilt gjennom Jesu verk på Golgata. Vi har fått syndene tilgitt og Gud kan ta oss til nåde og adoptere oss inn i sin familie som hans egne barn. Og Satan og demonen har ingen reel makt lengre, de lever på lånt tid!  

Jesus nullstilte loven for oss TROENDE. Den gjelder ikke lengre for oss, kun nåden i Kristus Jesus.
(sitat slutt).

Skriften sier klart og tydelig følgende; «Han (Jesus) avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

Hebreerbrevet 2. 8 alle ting la du under hans føtter. For idet han underla ham alle ting, undtok han intet som ikke er ham underlagt; men nu ser vi ennu ikke at alle ting er ham underlagt.

Legg merke til hva skriften sier følgende; «men nu ser vi ennu ikke at alle ting er ham underlagt.»

Ikke lat er underlagt Sønnen enda, men det er ikke lenge før, Hallelujah!

Hvorfor er det så enorm «interesse» rundt og i omkring meg og den Himmelske blogg? Uten tvil så har det med den åndelige slagkraften vi har, som gjør at Satan skjelver og Himmelen gleder seg storlig!

Med andre ord, det vi holder på med, å fremme Jesunavnet, Guds ord og at det er et kommende Gudsrike som skal herske og regjere for alltid. Det som profeten Daniel så, at en sten som rammet det falske Gudebildet, og som skulle regjere og herske for evig og alltid.

Daniel 2. 31 Konge, du så i ditt syn et stort billede; det var et veldig billede, og dets glans var overmåte stor; det stod like foran dig, og det var forferdelig å skue. 32 Billedets hode var av fint gull, brystet og armene av sølv, buken og lendene av kobber, 33 benene av jern og føttene dels av jern og dels av ler. 34 Mens du så på billedet, blev en sten revet løs, men ikke med hender, og den rammet billedet på føttene, som var av jern og ler, og knuste dem. 35 Da knustes på én gang både jernet, leret, kobberet, sølvet og gullet, og det blev som agner fra treskeplassene om sommeren, og vinden tok det så det ikke fantes spor efter det. Men stenen som rammet billedet, blev til et stort fjell, som fylte hele jorden. 44 Og i disse kongers dager vil himmelens Gud oprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noget annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evindelig; 45 for du så jo at en sten blev revet løs fra fjellet, men ikke med hender, og knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hvad som skal skje i fremtiden, og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning.

Jeg skrev i overskriften følgende: «For Gud er veldig ofte det som er ringaktet og lite påaktet i denne verden, stort og betydningsfullt for ham, det er bare å se på den Ondes interesse rundt det hele!»

Bare tenk det harmløse jeg har skrevet og talt på nettet. At en horkarl og narreapostel er ekkel, lever i hor og er narsissistisk som er som barnemat imot hva som ellers blir skrevet og talt av andre daglig.

Saken imot meg og den Himmelske blogg har gått alle rettsinstanser som er mulig.

1.)  Først var jeg og hat-Pastor til mekling i forliksrådet, som ikke førte frem.

2.)  Så ble det «rettsak» i Oslo tingrett der jeg og den Himmelske blogg fikk en bot for å ha skrevet «for mye» om hat-Pastor Jan Aage Torp. Dette var ikke i siktelsen å «skrive for mye». Det ble ikke drøftet i retten, med andre ord, tidenes justismord.

3.)  Saken kom til Borgarting Lagmannsrett der jeg bestred hat-Pastor Jan Aage Torp tall som hinsides og ikke dokumenterte. Lagdommer Øystein Hermansen løy i sin dom imot meg at jeg ikke tok ordet i rettsaken selv om vi har det på tape. Snakk om et justismord.

4.)  Så ble saken anket Norsk Høyesterett og avvist da staten og hat-Pastoren hadde fått det som de ville.

5.)  Saken ble også anket innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og dessverre avvist også der. Med andre ord, denne «fillesaken» har gått igjennom alle rettsinstanser. Og det hele har endt opp med tidenes justismord for å om mulig få tatt meg og den Himmelske blogg. Dette er selvfølgelig ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse iscenesatt av narreapostel Jan Aage Torp med en fiktiv anmeldelse som har dessverre har nådd frem med.

Sluttkommentar:

Hat-Pastor Jan Aage Torp skriver i dag om meg på Facebook at jeg er med Levi Fragell og andre og hetser han og diverse andre. De menneskene han nevner kjenner jeg ikke, vet ikke engang hvem de er. At jeg hetser de og han er så totalt useriøst å skrive at det er umulig å kommentere dette absurde innlegget av Hat-Pastor og narreapostel Jan Aage Torp.
Han skriver videre løgnaktig at jeg er straffedømt bare fordi jeg har fått en liten minimal bot. Snakk om å lyve i all offentlighet. Mannen er helt oppspist av hat, bitterhet og synd.

Hebr. 12. 15 Og gi akt på at ikke nogen viker tilbake fra Guds nåde, at ikke nogen bitter rot skal vokse op og volde men, og mange bli smittet ved den, 16 at ikke nogen er en horkarl eller en vanhellig som Esau, som for en eneste rett mat solgte sin førstefødselsrett.

Dette passer perfekt på hat-Pastor og narreapostel Jan Aage Torp.

Han lever i hor som Esau, han er vanhellig, har solgt frelsen for å leve med ei ny dame. Han er besmittet av en biter rot som volder skade overalt der han kommer frem og til.

Faksmile fra hat-Pastor og narreapostel Jan Aage Torp Facebook side i dag.


Illustratør Kristin B. Bruun av Jan Aage Torp og hans sønn Andreas som han har drevet et ukjent antall demoner ut av etter Andreas vitnesbyrd.