søndag 9. juni 2024

Nr. 3374: Det er mye mulig at Gud tillot 7. oktober massakren da Israel tillot åpenlys avgudsdyrkelse i ørkenen Supernova Sukkot Gathering i den vestlige Negevørkenen!?

 Nr. 3374:

Det er mye mulig at Gud tillot 7. oktober massakren da Israel tillot åpenlys avgudsdyrkelse i ørkenen Supernova Sukkot Gathering i den vestlige Negevørkenen!?

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Angrepet_p%C3%A5_musikkfestivalen_i_Re%E2%80%99im

 

Israel er Guds jordiske eiendomsfolk. 5.Mos. 7:6. Det begynte med bare èn person, Abraham. Jes. 51:2. Det utviklet seg til å bli en flokk på 70 personer som dro ned til Egypt. 1.Mos. 46:27. Under oppholdet i Egypt som varte i 430 år, ble Israel til et tallrikt folk. Apg. 7:17. Dette tallrike folket får første gang høre at det var «et hellig folk», da det var kommet til Sinai. 2.Mos. 19:6. Bakgrunnen for denne betegnelsen var at Israels folk var blitt skilt ut fra Egypt og innviet til Gud. 2.Mos. 3:8. 19:4. Som et adskilt og innviet folk, var Israel blitt satt til side for Gud. Profeten Bileam profeterte dette: «Se, det er et folk som bor for seg selv, og blant hedningefolkene regner det seg ikke». 4.Mos. 23:9.

 

Bilde av Buddha statue fra musikkfestivalen i ørkenen, der Hamas angrep og drepte og lemlestet flere hundre mennesker.

Mange ble voldtatt og skjendet på det groveste av disse terroristene. Der kvinnene ble utsatt for seksuell vold og alt som er perverst og ondt.

 


Ap.gj. 7. 37 Det var denne Moses som sa til Israels sønner: ‘En profet som meg skal deres Gud oppreise blant deres brødre. Ham skal dere høre på!’  5 Mos 18,15 

38 Det var han som stod frem i forsamlingen i ødemarken sammen med Budbringeren som talte til ham og våre fedre på fjellet Sinai. Der mottok han det levende orakel* for å overbringe det til oss.  *en uttalelse fra en ufeilbarlig kilde

39 Men våre fedre ville ikke underlegge seg ham. De forkastet ham og avviste ham i sine hjerter. De ville heller vende tilbake til Egypt.

40 De sa til Aron: ‘Lag en gud til oss; en som kan gå foran oss, for denne Moses, han som førte oss ut fra landet Egypt, kan vi ikke vite hva som har hendt med.’  2 Mos 32,1 

41 Så lagde de seg en kalv på den tiden. Og de bar frem offer til avgudsbildet, og de gledet seg over sine henders verk.

42 Da vendte Gud seg bort fra dem, og de ble overlatt til å tjene himlenes mangfold, slik det er skrevet i profetens skriftrull: ‘Var det for meg dere i Israels hus bar frem slaktoffer og offergaver de førti år dere vandret i ødemarken?

43 Dere bar dem også frem for Molek i hans telt og for deres gud Refans stjerne, de gudebildene dere hadde laget for å bøye dere i ærbødighet for! Derfor vil jeg bortføre dere til bortenfor Babylon!’  AMO 5,25-27 

 

Vil Gud tillatte at Israels barn lever som hedningene og vender seg til avgudsdyrkelse?

 

Det at Gud har gitt Kanaans land som Israels barns land.

Er også betinget av at de følger hans regler, bud og forordringer.

 

Hvor grensen går, er også vanskelig.

Da Israels barn har et slør over sine øyne sier Apostelen Paulus.

Slik at de ikke ser at Jesus er både demmes og vår Messias.

 

2. Kor. 3. For dødens tjeneste, inngravert med bokstaver på steiner, hadde slik en herlighet at Israels sønner ikke kunne se Moses i ansiktet på grunn av denne herligheten — en herlighet som skulle bli borte.

Hvor mye større i herlighet skal ikke da åndens tjeneste bli?

For hvis fordømmelsens tjeneste var av herlighet, hvor mye mer skal ikke rettferdighetens tjeneste overgå den i herlighet?

10 For det som engang hadde sin herlighet, er delvis blitt frarøvet denne herligheten av en herlighet som langt overgår den!

11 Og hvis det som skulle tas bort, var av herlighet, hvor mye større skal ikke den herligheten bli, som skal fortsette?

12 Og fordi vi har dette håpet, handler vi med stor frimodighet.

13 Men Moses la et slør over ansiktet for at Israels sønner ikke skulle se det som til slutt skulle bli tatt bort.

14 For deres sinn skal være forblindet inntil den dagen det samme sløret ikke lenger skal være et hinder til åpenbarelse når de leser Den gamle pakten, den som Kristus tok bort.

15 Inntil denne dag, når Moses blir lest, ligger det et slør over deres hjerter.

16 Det er når de omvender seg til Herren, sløret blir tatt bort

 

Det ligger et slør over Israels barn – men de har Guds ord å forholde seg til!

 

Det er spesielt med Israel. De har Guds ord, paktene, løftene og alt.

Messias – Verdens frelser kom ut fra dette folket.

Selv om de har «alt», så har de enda ikke sett sin Messias.

 

Hvor står nå Israel i forhold til Gud?

 

En slik seanse som skjedde ute i ørkenen, er i hvert fall ikke å anbefale.

Det åpner opp for så mye av mørke, at dette må ikke Israel ta lett på.

De er utsatt for et press fra mørke, som er helt hinsides.

Apostelen Paulus taler om denne åndskampen, flere steder.

Bl.a. her i brevet til Efeserne.

 

Ef. 6. 12 For vår brytekamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot fyrster, myndigheter og verdensherskere av denne tidens mørke, og mot den åndelige ondskap fra det himmelske

 

Det er disse åndsmaktene som blir oppfordret til å holde på med slike musikk-festivaler.

Sluttkommentar:

Det er i dette spenningsfeltet som Israel beveger seg.

Da kan de ikke tillatte seg hva som helst.

Er dette Guds dom?

For meg er det som å være ute på det åpne hav.

Du må innrette deg for at det skal gå bra.

Det gjorde ikke Israel med å tillatte så mye av mørke i sin midte!

Buddha-statuer, fri sex og annet er virkelig å åpne opp for disse kreftene.

Dette vil forsterkes veldig når Israel gjør det, da de er Guds eiendomsfolk.

Vil derfor på det sterkeste be at Israel ikke tillater seg mer av dette i fremtiden.

Det vil koste dem dyrt er jeg redd for.

 

Lukas 11. 24 “Når en uren ånd farer ut av et menneske, drar den gjennom tørre steder for å finne ro, men den finner ingen. Så sier den: ‘Jeg vil fare tilbake til det huset jeg kom fra.’

25 Men når den så kommer tilbake, finner den huset rengjort og pyntet.

26 Da går den og tar med seg sju andre ånder som er enda verre enn den selv, og de tar bolig der. Da blir det siste enda verre for det mennesket enn det første.”

Ingen kommentarer: