tirsdag 4. juni 2024

Nr. 3380: Hva skal til for at Unibuss ungår konkurs?!

 Nr. 3380:

Hva skal til for at Unibuss ungår konkurs?!

 

https://blog.janchristensen.net/2024/06/nr-3379-artikkel-i-finansavisen.html

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2604-mobbing-og-hetsing-av-bussfrer.html

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2784-selv-regjeringen-har-na-unibuss.html

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2777-skal-mte-sjefsmobber.html

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2764-saken-skal-na-behandles-av.html

https://blog.janchristensen.net/2020/09/nr-2755-unibuss-driver-med-en-ren-og.html

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2818-minn-tidslinje-i-unibuss-med.html

https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2964-unibuss-vedvarende-mobbing-av.html

 

For meg er det å skrive og påpeke forhold i Unibuss både lærerikt, godt og til læring for alle.

Her er et busselskap som er opptatt meg alt annet enn å kjøre buss.

De lar flere holde på med personforfølgelse, trakassering og mobbing av ansatte.

Med andre ord, fokuset er feil.

Nå får de igjen for dette. Det er som man sår, høster enn.

Eller slik en reder, ligger en.

 

Hva gjorde en for 3 – 4 år siden? Drev med personforfølgelse på egne ansatte.

De som ikke sluttet frivillig, ble forsøkt på alle måter presset ut.

Jeg var en av dem, og disse sjåførene ble erstattet med stort sett personer som kom rett ifra NAV.

Nå skal dette vanvittige busselskapet Unibuss bli reddet med penger ifra skattebetalerne her i Hovedstaden. Dette er misbruk av penger.

Det er sløsing og korrupsjon. La de nå få gå konkurs!

Det som har skjedd med Unibuss er det klassiske eksemplet som gjelder oss alle!

En lar fokus være på det uvesentlige.

Som Unibuss vil fjerne oss eldre og erfarne sjåfører. 

Men glemte det viktigste, det er å drive busselskapet godt og forsvarlig! 

Mye lærdom for oss alle her!

Fokusere på det negative, løser aldri noe.

Det er å bygge noe, positivt. Som er bærebjelken for alt, det var dette Unibuss overså!

 

Bilde av tidligere personalsjef Per Christian Bing, tatt av Sheriffen i Florida.

Det er slike personer som har drevet dette busselskapet til det som det er i dag.

Tragisk at slike personer har fått lov å drive med sitt renkespill gjennom år.

https://blog.janchristensen.net/2024/04/nr-3372-unibuss-er-teknisk-konkurs-vil.html

 

 

Busselskapet Unibuss er teknikks konkurs.

Men Sporveien/Oslo Kommune som er skattebetalerne i Hovedstaden skal redde dem.

https://blog.janchristensen.net/2024/01/nr-3323-busselskapet-unibuss-her-i-oslo.html

 

De har 2.4 Milliarder i gjeld, og har verdier for egentlig ingenting.

De bussene som de har, er busser som stort sett ingen ønsker seg i dag.

Bl.a. 183 ombygde diesel busser fra Solarius som må være et mareritt.

De er ombygget fra diesel til EL, og drivakselen er flyttet helt bak. Helt idioti å gjøre noe slikt, da dette forskyver tyngdepunkter til vanskeligste plassen.

De er prøvd her på vinteren, selv på sommeren spinner disse på tør asfalt.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/3EvEde/buss-i-oslo-staar-bom-fast-paa-toerr-asfalt

 

Så alvorlig er busskrisa: Skylder mer enn Unibuss er verdt

 

https://www.ao.no/sa-alvorlig-er-busskrisa-skylder-mer-enn-unibuss-er-verdt/s/5-128-796703

 

I følge Avisa Oslo:

«I kjennelsen fra tingretten står det at busseselskapet har en gjeld på 2,4 milliarder kroner per 30. april. Det står også at selskapets eiendeler i all hovedsak består av busser delvis eid av selskapet selv og busser under finansiell leasing. Selskapet eier også ladeinfrastruktur, andre anleggsmidler og kundefordringer. Dette har til sammen en estimert verdi på 1,9 milliard kroner, fremkommer det i kjennelsen.»

 

Med andre ord, Unibuss er konkurs og de verdien de har er som sagt busser som er mer eller mindre gått ut på dato.

Disse bussene skal Oslo slite med til medio til 2035.

Hvordan dette skal gå er lett å se. Sporveien må redde Unibuss gang etter gang.

 

Unibuss har nå gått inn i forhandlinger, såkalt rekonstruksjonsforhandlinger!

https://www.unibuss.no/rekonstruksjon/

Sluttkommentar:

 

En advokat må forhandle med kreditorene.

Konkursbeskyttelse betyr at én enkelt kreditor ikke kan velte forhandlingene.

Om advokaten ser at det ikke går, så kan Unibuss gå konkurs.

Problemet til Unibuss, er at mange av kreditorene er pissforbannet.

Sannheten er at nå er Unibuss, er helt avhengig av andres Goodwill.

Selskapet fremtid ligger nå i andres hender.

Det er ikke usannsynlig at til syvende sist vil Sporveien redde dem ikke bare en gang. Men flere ganger frem til medio 2035?

Hvorfor? Kontraktene er ferdigforhandlet. Bussene som er kjøpt og bestilt.

De skal gå her i Hovedstaden til medio 2035. Så lenge varer anbudet med disse bussene. Alt her er settlet og forhandlet med kontrakter som ikke kan omgjøres.

Slik jeg ser det. Er alle parter best tjent med at Unibuss går konkurs.

Andre får mulighet å drive busskjøring videre der enkelte av bussene og sjåførene får sparken.

Lønna til sjåførene må kraftig opp, slik at det blir attraktivt å kjøre buss er også viktig.

Skal en rekruttere de mest egna sjåførene, er også den lave lønna som er i dag. Ikke av det gode.

Det er alt for mange innenfor Unibuss systemet som er uskikket, derfor er også konkurs av det gode.

https://blog.janchristensen.net/2024/01/nr-3331-problemene-vi-ser-i-dag-med-el.html

https://blog.janchristensen.net/2024/04/nr-3372-unibuss-er-teknisk-konkurs-vil.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2996-unibuss-fremstar-vre-et.html

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2810-hva-unibuss-star-for-og-hva-jeg.html

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2804-sendt-arbeidstilsynet-der-en-av.html

Ingen kommentarer: