tirsdag 4. juni 2013

Nr. 621: De kristne som er gift på nytt, mens den første ektefellen lever, eller er gift med en fraskilt, er etter skriften; levende døde!

Nr. 621:

De kristne som er gift på nytt, mens den første ektefellen lever, eller er gift med en fraskilt, er etter skriften; levende døde!

1Tim 5:6 men den som lever efter sine lyster, er levende død.

Ef 2:1 Også eder har han gjort levende, I som var døde ved eders overtredelser og synder,

Ef 2:5 gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser - av nåde er I frelst -

Ef 5:14 Derfor sier Skriften: Våkn op, du som sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig.

Det er mange, mange såkalte forkynnere og troende som er gjengift etter de ble kristen. En av dem at forkynner Jan Eriksen. Skal vi ta Guds ord bokstavelig så er han levende død på det åndelige område. Det hjelper ingenting om han bekjenner, evangeliserer eller hva han en måtte gjøre før han bryter opp fra sin «nye» kone og enten forliker seg med sin første kone etter han ble en kristen. Eller lever alene. Slik leser jeg skriften og holder frem Guds ord, selv om det går stikk i strid med hva snart hele kristen Norge og ellers i den vestlige verden lever etter og praktiserer. Paulus underviste at en som troende etter et samlivsbrudd enten skulle forlike seg eller leve alene:

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.Vi misforstår det kristne budskapet hvis det er bare å gjøre det som er lett, behagelig og allment akseptert

Men det er noe vi ikke må glemme. Det er at den som har skilt seg eller er blitt skilt som en troende, som selv velger å gifte seg på nytt. Eller den som gifter seg med en fraskilt, som også er hor. Selv har valgt dette.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Skal ikke voksne mennesker være ansvarlige for sin egen handlinger, både overfor Gud og mennesker? Det er dette jeg tror og lærer og som jeg dessverre blir angrepet for.

Det er tyngdepunktet som vi må legge på, er ikke jeg eller andre som holder frem Guds ord. Som går stikk i strid med hva dessverre så alt for mange gjør i dag. Innleder et nytt forhold etter de er blitt skilt eller gifter seg med en fraskilt, som er likeså ille etter skriften.

Hva skal en som er gift på nytt som kristen eller gift med en fraskilt som en kristen gjøre?

Tenker jeg på dette, så får jeg vondt i hjerte overfor vedkommende. Det er selvfølgelig kjempe hardt. Men hva sier skriften? At han/hun lever i hor, derfor er den eneste veien slik jeg ser det ut i fra Guds ord. Det er enten å forbli i det forholdet og regne med å gå fortapt. For da er man levende død. Eller å gå ut av det forholdet og leve alene eller forlike seg med sin første ektefelle.

Hvis den første ektefellen er gift på nytt og har et nytt forhold, hva da?

Ingenting forandrer seg av den grunn. Selv om det er barn inne i bildet. Guds ord er vår rettesnor uansett. Det er tross alt noe en selv har valgt å gjøre. Å sette seg selv og andre i den stillingen og posisjonen, men å innlede nye forhold etter en skilsmisse og et samlivsbrudd, stikk i strid med Guds ord!

Hvem kan høre slik hard tale? Og er ikke dette dramatisk?

Selvfølgelig er det dramatisk for det falne og gamle menneske. Men hva sier skriften? Det er det eneste jeg tør og vil holde frem, koste hva det koste vil.

Hva er målet med våre liv?

Jeg vil dele det inn i to:

1.) Bli frelst og få del i sluttfrelsen.

2.) Få full lønn når vi skal stå innforbi Kristi domstol og bli vurdert som troende.

Begge deler hører i sammen da skriften sier i Hebr 12:14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Det er gjennom vår helliggjørelse vi får se Herren.

Så får enhver ta sine egne vurderinger. Jeg har bestemt meg i hvert fall. Enten er jeg gift med henne jeg har valgt, eller så må jeg eventuelt leve enslig inntil døden skiller oss. Dette er skriftens ord. Men dette er som en ramme rundt hele mitt liv, tjeneste og alt jeg ellers gjør. Og det er egentlig ikke vanskelig, men det må ligge noe fast og sikkert i bunnen av ens liv, da går alt annet så mye lettere og bedre!

Slutt kommentar:

Selvfølgelig er dette hardt for den som har valgt å gifte seg på nytt eller giftet seg med en fraskilt. Men vi synger i en sang: «Vil du til himmelen så må du gå på veien som fører dit». Dette gjelder for absolutt alle. Har du valgt å gifte seg med en fraskilt eller er selv gjengift, så må du ta konsekvensen av det og enten forbli i din synd, eller gå ut av den stand. Da omvender du deg, og Gud vil og har selv sagt i sitt ord. At da vil han se i nåde til deg og ta deg kjærlig inn til sg og gjøre ditt liv helt og fruktbart igjen kjøre venn. Gjør noe med dette før det er for sent, du vil gå fortapt og være levende død hvis du ikke lever rett og rent med Gud og dine medmennesker. Dette er skriften klare og sikre ord og lære!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-590-yvind-kleiveland-ble-skilt.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-599-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-605-det-er-bedre-ga-alene-inn-til.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-612-hvorfor-vil-ikke-kristen-norge.html http://blog.janchristensen.net/2013/06/nr-619-selve-kardinal-synden-for-pastor.html http://janchristensen.net/Jesu_ord_om_skilsmisse_og_gjengifte.pdf http://janchristensen.net/Guds_ord_om_ekteskap_skilsmisse_og_gjengifte_3.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

2 kommentarer:

Arild Soltvedt sa...

http://tabernaklets.com/

Jan Kåre Christensen sa...

Arild tenkte du på noe spesielt?