lørdag 22. juni 2013

Nr. 646: Hvordan vandre et liv i Ånden og bli stående etter å ha overvunnet alt!? Del 2

Nr. 646:

Hvordan vandre et liv i Ånden og bli stående etter å ha overvunnet alt!? Del 2

Del 2

Etter jeg ble døpt i den hellige Ånd har Guds ord vært mitt kjæreste eie. Men ikke bare som en spennende bok, men som rettesnor for både liv og lære. Og hvordan jeg skal leve det nye livet. Tror at det mange, mange tusener, ja, sikker også millioner som har fulgt Guds ord og det lys som Gud har gitt dem i sitt eget ord.

Bilde viser den blinde Samson malt av Franz Heinrich. Så lenge Samson var lydig mot Gud, så var han ledet. Noe han var i tyve år. Men så feilet han, da med først å ikke være nøye med det moralske, dernest falt han i Ånden. Hvor står du? For meg er det temmelig åpenbart at den Norske kristenheten er på ville veier, men vi, di og jeg. Vi kan alle være ledet av Gud bare vi er lydige og var for hans stemme og hans ledelse. Alt er opp til den enkelte!Her er noen sider, eller punkter ved hvordan en kan få erfare og «oppnå» en vandring i Ånden. Eller som jeg skriver i overskriften: «Hvordan vandre et liv i Ånden og bli stående etter å ha overvunnet alt!?».

1.) Næres ved Guds ord, det skaper en vandring i Ånden!

Salme 119. 9 Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde sig efter ditt ord. 105 Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.

Slik jeg ser det, så finnes det ingen sterk kristen uten som er sterk i Guds ord. Og når Guds ord begynner å gjøre sin virkning, så kommer en også inn i Åndens ledelse.

Ap.gj. 18. 24 Men det var en jøde ved navn Apollos, født i Aleksandria, en vel talende mann, som kom til Efesus; han var sterk i skriftene. 25 Han var oplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes' dåp.

Legg merke til at han var sterk i skriftene, da ble også hans åndsfylde herlig. Det er når Guds ord og Guds Ånd får virke i sammen, da blir det herlig og underfullt. Daglig omgang med Guds ord, og gjerne mye, det igjen fører og leder inn i Åndens ledelse. Det er også mange ganger farlig å lese mye av den litteraturen som gis ut i dag, da det er veldig mye forførelse ute å går. Men Guds ord varer til evig tid!

2.) Kjenne Guds kraft – det fører inn i Åndens ledelse!

Ap.gj. 1. 8 men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Det er noe rart med å få spise seg god og mett, da kommer også arbeidslysten. En får lyst å gjøre det gode ved sunn og næringsrik mat. Slik er det også på det åndelige område, et liv der en erfarer å bli døpt i Ånden og oppfylt av Ånden. Det igjen fører og skaper en sann vandring inn i Guds ledelse med sitt liv.

Apgj 4:8 Da sa Peter til dem, fylt av den Hellige Ånd: I folkets rådsherrer og Israels eldste!

Etter Apostelen Peter ble døpt i den hellige Ånd på Pinsefestens dag, ble han igjen fylt med Ånden, og gjorde Guds vilje. Hemmeligheten var å bli atter fylt med Ånden. Åndsfylde virker til Åndens ledelse.

3.) Samfunnet med troende.

Ap.gj. 2. 42 Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfundet, ved brøds-brytelsen og ved bønnene.

Selv om det dessverre er veldig mange rare og forførte troende i dag, og de dessverre øker på jevnt og trutt her i Norge. Så er det for en levende troende veldig viktig med omgang med andre troende. Det trenger ikke å være så mange, men at en blir speilt i andre mennesker. Har åndelig og sosial omgang, det er av største betydning.

Fra mine bibelkommentater Filipenser brevet 2.1. Når det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, og så sant det finnes medfølelse og barmhjertighet,

Paulus evner å utrykke så mye med så få ord at en blir blendet. Ingen kan trøste som Jesus, ingen. I det kristne fellesskapet er kjærligheten til oppmuntring. Felleskap eller samfunn i Ånden. Medfølelse eller empati er det kristne fellesskapet store styrke, din mildhet gjør meg stor sier David. Barmhjertig er å kunne elske og hjelpe også dem som det ikke er grunn til å gjøre det for.

Selv de som har gjort både en selv og andre urett etter de har bedt om tilgivelse. Tilgi er å glemme, ikke komme i hu den uretten og synden som er blitt gjort. Den kristne menighet er avhengig av å være som Kristus for både å gå videre og være det som Gud vil og som Satan hater!

2 så gjør nå min glede fullkommen: Vis enighet, stå sammen i kjærlighet, vær ett i sjel og sinn.

Paulus store glede gikk på menighetens ve og vell, ikke personlig vinning og fremgang. Vis enighet formaner han. Vi i dag burde hatt en veldig stor mulighet til å vise enighet på Ordets grunn da vi har Guds ord slikt tilgjengelig, både GT og NT. Det er en stor forrett og privilegium slik vi har det med å eie vår egen bibel, oppskriften står det rett for øynene på oss alle. Da kan vi også være et i sjel, vilje, sinn og mening. To eller flere meninger om det samme synspunktet er unødvendig og veldig ofte kjødelig når vi har sannheten – Guds ord – slik tilgjengelig for alle som kan lese. (sitat slutt).

Paulus spør i Filipenser brevet 2.1. Når det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, og så sant det finnes medfølelse og barmhjertighet,

Det skulle stått et spørsmålstegn der etterpå. Er du den bror og søster som er til trøst og oppmuntring, eller venter du det kun av alle andre? Jeg har alltid søkt å være til hjelp, støtte og oppmuntring for andre enn å få det hos andre. Det er et deilig og herlig liv, og da har en Guds ord og Gulds løfter på det. Er en til velsignelse for andre og setter andre i frihet, så skal en selv bli velsignet hallelujah!

Ordspr 11:25 Den som velsigner, skal trives, og den som lesker andre, han blir selv lesket.

Å være i sammen med andre troende, det skaper Åndens ledelse. Paulus sier det ved flere anledninger. Bl.a. i 1 Kor. 12. der han sammenligner menigheten med et legeme. Vi vet at det er når legemet utfyller og «hjelper» hverandre, at det fungerer. Slik er det også med Guds menighet, at det er når vi kommer inn i et rett forhold til både Gud og hverandre at vi både selv og menigheten er sterkest og er til størst velsignelse. Må Gud hjelpe oss alle til dette!

1 Kor. 12. 12 For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus; 13 for vi er jo alle døpt med én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke. 14 For legemet er jo heller ikke ett lem, men mange. 15 Om foten sier: Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet, så hører den like fullt med til legemet; 16 og om øret sier: Fordi jeg ikke er øie, hører jeg ikke med til legemet, så hører det like fullt med til legemet. 17 Dersom hele legemet var øie, hvor blev det da av hørselen? dersom det hele var hørsel, hvor blev det da av lukten? 18 Men nu satte Gud lemmene, hvert især av dem, på legemet, således som han vilde. 19 Var de derimot alle ett lem, hvor blev det da av legemet? 20 Men nu er det mange lemmer, men ett legeme. 21 Øiet kan ikke si til hånden: Jeg trenger ikke til dig, eller hodet til føttene: Jeg trenger ikke til eder; 22 men tvert imot: de lemmer på legemet som synes å være de skrøpeligste, de er nødvendige. 23 Og de lemmer på legemet som vi synes er mindre ære verd, dem klær vi med større ære, og de lemmer som vi blues ved, dem klær vi med større bluferdighet, 24 men våre edlere lemmer trenger ikke til det. Men Gud satte legemet sammen således at han gav det ringeste størst ære, 25 forat det ikke skal være splid i legemet, men lemmene ha samme omsorg for hverandre. 26 Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med, og om ett lem hedres, da gleder alle lemmene sig med. 27 Men nu er I Kristi legeme og hans lemmer, hver efter sin del.

Sluttkommentar:

Dette har blitt en liten artikkelserie. Da på tre artikler der denne er den andre da dette emne er så stort og omfattende. Følg med, det kommer mer, håper og tror at denne undervisningen gir deg noe slik at ditt liv blir Gud til behag i alle deler! Det kommer en siste artikkel om hvordan vandre et liv i Ånden og bli stående etter å ha overvunnet alt. Det er fullt mulig, ved Guds hjelp!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/06/nr-643-vordan-vandre-et-liv-i-anden-og.html http://janchristensen.net/Aandens_daap_Werner_Skibsted_1939_filadelfiaforlaget.pdf http://blog.janchristensen.net/2013/06/nr-647-hvordan-vandre-et-liv-i-anden-og.html

Ingen kommentarer: