torsdag 6. januar 2011

Nr. 42 Ekteskapet er en Gud gitt ordning

Spørsmål 42:

Hei Jan Kåre!

Jeg har et utfordrende spørsmål til Bloggen din:
Jeg leste artikkelen "Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?" der du i avsnittet om statsstøtte skriver følgende: ”Vi vil ikke ha noen gjengifte som troende eller homoseksuelle i menigheten som medlemmer eller i ledelsen.” – Ønsker du en menighet for de ”perfekte”? Nåden står sentralt i den kristne lære, nemlig muligheten for mennesker til å legge fortiden bak seg, og bli reist opp til et nytt liv. Dette mener jeg også må gjelde for feil som blir gjort mens man er bekjennende kristen. Dette synet om gjengifte som du gir uttrykk for her, har jeg også møtt andre steder, og jeg stusser over den manglende logikken i at ”Jesu blod” ikke dekker over ”synder” til mennesker som ekteskapet har gått i stykker for. Man blir altså dømt til livsvarig avhold. - Med min lange erfaring med kristne miljøer og deres opptatthet med alt man ikke får lov til på det seksuelle område, overrasker ikke dette synet meg, - men det forundrer meg likevel at mange kristne er så opptatt av å nekte mennesker et sexliv, mens de overser mye annet viktig. Hvorfor gjør de det?
Hilsen Morgan

Svar:

Vi nekter ikke sex, tvert imot er det en Guds befaling å gifte seg og leve i et monogamt forhold. Nekter en dette, slik som bla den katolske kirka gjør er det demoners lære sier Paulus i

1. Tim 4. 3 Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk.

Ekteskapet er en Gud gitt ordning

Å gifte seg igjen til tross at en er skyldig i bruddet er synd og imot Guds lov.
Den bibelske motivering for ekteskapets guddommelige innstiftelse finner vi i Mos 2.18,24. Mat 19:3-6-Derfor kalles også ekteskapet” Guds pakt”, Ord 2:17 At Gud er nøye med denne pakten, fremgår klart av bestemmelsene i de ti bud. Ekteskapets fremste siktemål er å føre slekten videre, 1Mos 1:28.9:1. Men ekteskapets motivering ligger også i dette at mann og kvinne trenger hverandre, 1 Mos 2:18. Mann og kvinne er skapt til et livsberikende kompletteringsforhold. Ef 5:21-33 fremstilles det jordiske ekteskap som et avbilde av det himmelske, åndelige forhold mellom Kristus og menneskeheten.
Ifølge den guddommelige tanke var (er) ekteskapet uoppløselig Mat 19:6.
Den eneste årsak til skilsmisse som Jesus godtok, var utroskap Matt 19:9 se også note til 1 Mos 29:15 ff Norsk bibelleksikon.
Når da noen gjengifter seg både en og to ganger og de har bedrevet hor i sine ekteskap så er dette å håne Gud, og det er umåtelig frekk, som vranglærer er, å fortsette med å forkynne Guds Ord.
Farsen er vel komplett når kirken eller frimenigheten vier slike folk? Som de dessverre gjør i dag i en veldig stor utstrekning!
Vi tillater som sagt sex, men da inn forbi ekteskapets rammer, med en mann og en kvinne så er det også sagt!
Hva jeg har erfart etter vi startet Smyrna Oslo for 1 1\2 år siden så er det veldig vanskelig, ja umulig å ha noen i ledelsen i vår menighet som er gjengiftet som troende. Det blir for komplisert og for mye en må ta hensyn til som gjør det umulig!
Det blir real kristendom med å nekte gjengiftede å inneha en stilling i menigheten. Jeg ser åpning for gjengifte ved hor, men klarer en ikke å skikke sitt eget ekteskap. Uansett grunn, så skal og kan en ikke være en ordinert Herrens tjener utsendt eller innsatt fra en lokal menighet.
Gjengifte kan skje hvis den andre har drevet hor og det er ikke mulig og ønskelig med forsoning. Men disse menneskene skal ikke inneha en tjeneste i menigheten. Det er hva jeg har erfart og tror på i dag.
Jesu blod dekker over alt, men ekteskapet er en stand der unger skal vokse opp i og bli født inn i.
Ekteskapet er også et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten.
Det er mange argumenter for og imot. Men skriften lærer at gjengifte og skilsmisse hater Herren, gjør ikke du det?

Malakia 2. 16 For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud; en dekker derved sitt klædebon med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta da vare på eders liv og vær ikke troløse.

Derfor kan jeg tillatte gjengifte hvis det er utroskap inn i bildet, men ingen som er gjengiftet som troende skal være eldste, lovsangsleder, Hyrde, bibellærer eller noen andre tjenester i menigheten som en blir innsatt til ved håndspåleggelse.
Håper dette var svar godt nok, hvis ikke kan du og andre spørre videre på bloggen.
Legger ved en link til Assembly of God i USA som er meget klare og bibelske på dette punktet. Jeg sier, lær av dem. Se her:

http://www.ag.org/top/beliefs/topics/relations_09_div_remarr.cfm

Ingen kommentarer: