torsdag 23. desember 2010

Nr. 41 Kan du forklare hva gap-teorien går ut på?

Spørsmål 41:

Kan du forklare hva gap-teorien går ut på?

Kristin Aa

Svar:


Gap-teorien er ganske enkelt en teori som sier at mellom 1. Mos. 1,1 og
1. Mos. 1,2, kan det være millioner eller tusener av år.

1. Mosebok 1. 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2 Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. 3 Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys. 4 Gud så at lyset var godt, og han skilte lyset fra mørket. 5 Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.

Nå har jeg trodd på denne såkalte teorien siden ungdommen. Jeg har ikke det fulle lys over alt, da skriften er forholdsvis sparsom her. Skal kort nevne hvordan jeg ser på dette med skapelsen og tilblivelsen av hele universet.
Hebr. 11. 3 I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.

Ved troen og ikke forstanden og menneskelig viten forstår vi at det er Gud selv som er opphavet til alt det skapte. Min tolkning på 1. Mosebok er en gjenskapelse.
Predikeren står det at Gud henter igjen det forgagne, det som har vært!

Fra Jødisk tro og tenkning!
Det er åpenbart at Ginsberg var påvirket av den jødiske tradisjonen kan spores tilbake til de eldste skriftene til jødedommen. Midrash (som også eksisterte på Jesu tid) foreslår en pre-adamistisk sivilisasjon som ble ødelagt av en katastrofe.
Den jødiske skriftlærde gjorde tegn og komma i teksten til å foreslå hvordan man leser, så ser vi at blant jødene var ikke et uvanlig idé om at noe skulle ha skjedd som ødela hele verden før Adam.

Heb. 11. 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.
Ordet "framed" kan oversette med "repararere", "restaurere", med andre ord, likesom jordens kledning er blev skiftet igjen og igjen.

Salme 102: 26 Du grunnla jorden i gammel tid,
himmelen er et verk av dine hender.
27 De skal gå til grunne, men du forblir.
De skal alle eldes som en kledning,
du skifter dem ut som klær.
De skiftes ut,
28 men du er den samme,
dine år tar aldri slutt.

Holder på å skrive en artikkel om dette, som er mye mer utførlig enn dette.
Men det er min overbevisning at jorden er så gammel som vitenskapsmennene sier, men menneske er ca. godt 6000 år.
Hvor gammel er jorden fra Wikipedia:
Jordens alder
Siden 1950 har geologer vært på jakt etter den til nå eldste bergarten funnet, resultatene til nå har gitt oss en alder på 3,96 milliarder år, sandstein funnet i Australia har gitt oss klaster som har blitt datert til 4,1–4,2 milliarder år gamle. Radiometrisk datering av meteoritter og bergarter funnet på Månen har gitt oss aldre på opp til 4,6 milliarder år og vi regner dette som et anslag på hvor gammel Jorden kan være. Grunnen til at vi ikke finner så gamle bergarter på jordkloden er at den var for varm til å starte den radiometriske klokka i bergartene (som brukes for å datere ved hjelp av halveringstider). En annen faktor er at selve kontinentene ikke noen steder er eldre enn rundt fire milliarder år, mens havbunnen fornyes kontinuerlig. (Ingen havbunn regnes for å være eldre enn 200 millioner år.)

Legg merke til i fra 1 Mosebok 1. 1. 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2b Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet.

Jorden var øde og tom FØR Gud Fader og Sønnen Skapte eller rettere sagt gjenskapte jorden på 6 dager og de hvilte den 7. dagen.
Dette må være klart mener jeg. Men at det er mange ting mellom her er det ikke tvil om, det vil jeg utdype mer i artikkelen jeg skriver.

Salme 33. 6 Himmelen ble skapt ved Herrens ord,
hele dens hær ved et pust fra hans munn.
7 Han samlet havvannet som i et kar,
la havets dyp i opplagsrom.
8 For Herren må hele verden frykte
og alle som bor på jorden, skjelve.
9 Han talte, og det skjedde,
han bød, og det stod der.

Ingen kommentarer: