onsdag 6. mai 2015

Nr. 1113: Israel forbereder seg å ta imot Antikristi – det ser vi i Oslo 10. mai 2015!

Nr. 1113:
Israel forbereder seg å ta imot Antikristi – det ser vi i Oslo 10. mai 2015!

Dette jeg her skriver kan bli feiltolket, det skjønner jeg. Men det er ingen velsignelse uten gjennom Jesus, ikke gjennom jødene- eller oss hedninger. All velsignelse er knyttet til Jesus Kristus, ingen annen. Men samtidig, Israel har en helt unik plass i Guds frelsesplan både i fortid og fremtid!

Bilde av Jesus Kristus. All velsignelse kommer kun og alene gjennom ham, ingen andre. Det er kun Jesus som person, hans lære og sonoffer som har evigvarende betydning. Når det er Israel venner som bekjenner Jesu navn som samtidig lever i hor oppfordrer til å stå opp for Israel. Da blir dette som en forløper til Antikrist som nok vil være på det nivået på det moralske med utenomekteskapelig sex etc. Jesus var ren tvers igjennom og hans lære likeså. Hans etterfølgere og disipler går selvfølgelig på den vei som han underviste og lærte, hvis ikke så er de ikke hans disipler.

 Initiativ taker til denne markering er en ekteskapsbryter, horkarl og synder. Hvor vil galskapen ende?
Vi vet nok om Sten Sørensen. Jeg har skrevet en egen artikkel om ham, se her:

Dette vil bli et «herlig» samrøre!

Her er det «nok» å være positiv til Israel. Men gjør det det?

Innforbi Gud så er dette en positiv ting, men langt fra nok.

Jesus sier at uten en blir født på nytt så kan en ikke se Guds rike!

Jeg er for å stå opp for Israel, men det må ligge noen premisser i bunn. Det er bl.a. at de som er bekjennende kristne ikke lever i synd med sine liv som skal stå der og være i ledelsen. Og her er også initiativ taker til denne markering er en ekteskapsbryter, horkarl og synder. Da må dette nesten bli som et sted Jesus kalte for ormyngel, kalkede graver og så mye annet i Matteus 23.
 
Vil Antikrist være en europeer som er homosekuell, men som «forsvarer» og står opp for Israel? Mye tyder på det ut i fra skriften. Men hva ser vi nå under denne Israel markeringen? Noe av det samme.

Her er det en såkalt Pastor som er gjengiftet som en troende, men som er både en ekteskapsbryter og lever i hor da hans nåværende kone ikke er hans rette da han har vært gift før med ei dame som han hadde lovet troskap.
 

Vi leser flere steder i Guds ord at Israel vil gå inn i en allianse med Antikrist. Vi ser at dette begynner å ta form med at Israel er åpne imot alle og enhver bare de nærmest er imot Islam og ultra ekstremiteter. Dette er dypest sett et bedrag da det er hva en er for, som teller mest. Her er det mennesker som er for synden, gjengifte, hor og hva Satan står for som skal være såkalte «Israel-venner!».

 Sluttkommentar:

Tenk bare f.eks. på Israel kanalen på Visjon Norge. Her er det mennesker som stiller gladelig opp selv om Jan Hanvold lever i synd. Vi må skjønne at en slik Israel støtte vil ende i Babylon bokstavelig talt!

Det er ingen tvil om at vi nærmere oss brudens bortrykkelse. Jesu gjenkomst for å hente kun sine, og den frafalne menighet vil bli latt tilbake for å møte Antikrist og den falske profet, som Paven uten tvil er en forløper til uten jeg tror det er han som er den falske profet!

Ingen kommentarer: