lørdag 23. april 2011

Nr. 66. Kan Satan helbrede syke gjennom mennesker(healere)?

Spørsmål 66:

Kan Satan helbrede syke gjennom mennesker(healere)?

Svar:

Den “vanligste” helbredelsen for healere er at en sykdom “flyttes” rundt i kroppen da det som regel er åndsmakter som står bak “sykdommen”. Personen er ikke virkelig syk, men det er åndsmakter som står bak, f.eks. når de sitter i magen og andre steder. Så flytter healeren dem bort (han er selv besatt\innfiltrert) og de vil dukke opp et annet, sted eller healeren “tar” imot dem. Satan eller demonene gir seg ikke så lett. Det er kun bønn i Jesu navn som er symptomfri og der en blir virkelig helbredet og fri.

Men Satan opererer også gjennom helbredelsespredikanter som Benny Hinn, Rodney Howard-Browne, Kenneth Copeland og andre.
Jesus selv nevner dette i bergpreken:

Matt. 7. 21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

Jesus nektet ikke at de hadde helbredet og det hadde skjedd ting i hans navn. De hadde t.o.m. hatt nådegaver i funksjon. Når Rodney Howard-Browne profeterer over Jan Hanvold som lever i åpenbar synd, da burde og skulle alle og enhver forstå at vi har å gjøre med falske forkynnere og falske profeter og forførende ånder. Jesus sier selv at mange falske profeter skal oppstå i endetiden.

Matt. 24. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.

Når flere såkalte evangeliske kristne, pinsemenigheter og pinseforkynnere samarbeider og går god for falske profeter som for eksempel: Jan Hagen, Åge Åleskjær, Ulf Ekman, Arnfinn Clemetsen, og Jan Hanvold, skjønner vi at vi er langt inne i endetiden og på det åndelige område er det mørkt.

Satan opererer gjennom disse, som han operert gjennom Kong Saul. Kong Saul var en frafallen, men Gud angrer ikke sine nådegaver, derfor skjer det også vitterlig ting ved deres “tjeneste”. Når de en gang har kjent Guds godhet, nåde og kraft, men vender seg bort i fra Herren, så har de mange ganger flere av nådegavene i funksjon i sitt liv. En tungetaler vil kunne tale i tunger, selv når han vender seg bort i fra Kristus og Guds ord, tenk på det!
Jeg har snakket med frafalne pinsevenner som selv sier de fremdeles taler i tunger.

Paulus underviser noe av det samme til Tessalonikerne.

2. Tess. 2. 9 Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som virker i dem så de tror løgnen. 12 Og slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde på sannheten, men hadde sin glede i uretten.

Vi ser at Satan også gjør tegn, han får t.o.m. ild til å falle ned fra himmelen, han har sine “underverker” som UFO er mange andre ting som vil få menneskene begeistret for det “overnaturlige” og det som vi ikke kan forklare!

2 Kor 11,13-15 Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.

For å ikke gjøre dette komplisert, så tror jeg disse som driver med healing, kan skape schizofreni og åndelig apati (alt blir latterlig, dumt og likegyldig).
Her fra Wikipedia schizofreni: Psykisk lidelse preget av psykose (vrangforestillinger, hallusinasjoner), uorganisert tale og «negative symptomer». Negative symptomer kan være avflatede følelser, mangel på vilje, manglende evne til nytelse, oppmerksomhetssvikt, utarmet(fattig) tale og språk, og stereotyp atferd (hensiktsløs, repeterende atferd). Symptomene må være til stede over en periode på minst 1 måned og være knyttet til minimum en 6-måneders periode med nedsatt fungering. Lidelsen kommer som oftest til uttrykk som auditive hallusinasjoner (pasienten hører stemmer), paranoide eller bisarre vrangforestillinger, eller desorganisert(forvirret) tale og tenkning, og ledsages av betydelig sosial eller yrkesmessig dysfunksjon. Symptomene oppstår vanligvis i ung voksen alder, med en total livstidsprevalens på rundt 1 %. Diagnosen er basert på pasientens selvrapportering av opplevelser og på observert atferd. Det finnes ingen laboratorieprøver som kan påvise schizofreni.

Derfor advarer jeg imot all healing og forbønn uten i Jesu navn og med forkynnere som lever et helligt liv i samsvar med Guds ord. Derfor mener jeg at healere, falske profeter og alle andre som utfører åndelige tjenester, som ikke lever i samsvar med Guds ord, er falske profeter som vi må ta avstand i fra!

Det er manipulering og bedrag det som healere holder på med. De er menneskekjennere som “vet” hva som skal til. De har en veldig sterk intuisjon som de bruker til sin egen fordel. Det er “erfarings kunst” de manipulerer menneskene med for å få dem dit de selv vil og ønsker. Dypest sett er det Satan som står bak, ikke Gud!

Her et eksempel på en annonse fra en Healere: Hei, jeg heter xxxxx, og jeg kan hjelpe deg med ulike problemstillinger som måtte dukke opp i livet ditt. Jeg har hele livet hatt en meget god intuisjon og bruker tarot kortene som en åpner for å kunne gi deg en meget sikker rådgivning. Når jeg spår, så legger jeg ut kortene, og kombinert med min intuisjon får jeg opp inntrykk som sier noe om hva det er som ligger rundt deg, og de muligheter eller hindringer som ligger i dine omgivelser. Dette danner grunnlaget for den videre spådom. En samtale foregår på følgende måte; Du oppgir navn, stjernetegn, og fødselsår, og hvilke områder i livet du ønsker jeg skal se nærmere på. Du kan hele tiden stille spørsmål, og jeg vil rådgi deg i forhold til hva jeg får opp. Denne konsultasjonen vil medføre at du sitter med mer innsikt i forhold til hvilke muligheter som kommer for deg fremover. Min jobb er å skaffe en trygghet, og støtte som gjør deg sikrere på de valg du skal ta i fremtiden.
Denne formen for rådgivning, er meget sterk og nyttig for mange i forbindelse med endring i jobb, økonomi og kjærlighet. Denne kunnskapen ved siden av sin egne intuisjon vil gjøre at man har fått belyst situasjonen fra flere sider, og derved kan handle med større grad av sikkerhet. Jeg ser frem til å hjelpe deg

Apostelen Peter sier om disse:

2. Pet. 2. 14 De er stadig på utkikk etter skjøger og kan ikke få nok av synd. De forfører ubefestede sjeler, og de kan kunsten å kare til seg. Under forbannelse er de.
1930 overs. 14 de har øine som er fulle av skjøgen og umettelige i synd; de forlokker ubefestede sjeler; de har et hjerte som er opøvd i havesyke, de forbannelsens barn!

De kan kunsten å kare til seg og de er oppøvd sier Apostelen. Tror vi har fått med oss mye her nå og får avslutte svaret her.

Se her for relatert artikkel: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Jannes-og-Jambres
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Jannes-og-Jambres

Ingen kommentarer: