lørdag 30. april 2011

Nr. 127. David Wilkerson døde tragisk, var det Guds straffedom?

Spørsmål 127:

David Wilkerson døde tragisk, var det Guds straffedom eller Herren som tok ham hjem?

Svar:

Jeg vet en ting, at David Wilkerson hadde tre (3) store hull i sin teologi.

1.) Han godtok gjengifte av troende uten “lovlig” grunn.

2.) Han samtale med den hellige Ånd som i ytterste grad er okkultisme!

3.) Hans forsvar for Israel og jødene var mangelfult!

David Wilkerson døde tragisk, var det Guds straffedom eller Herren som tok ham hjem?
Var hans dagers tall fulle?
David Wilkerson døde tragisk! Guds ord sier i Hebr. 13.7 at vi skal ta lærdom og gi akt på hvordan de som går foran oss døde. Var det noe som Gud ville si oss her? Har hørt gjennom årene at de som har fordømt Jesus only læren sa om Branham som døde på samme måte som Wilkerson at dette var Guds straff! Er det ikke likt for alle? Jeg er ikke Gud, heldigvis for det. Men Wilkerson hadde også usunn teologi som jeg vet om!

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 13. 7 Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro!
Dette er skrevet til menigheten i Jerusalem som hadde hatt mange virkelig gode åndelige ledere. Enkelte var også døde eller var ikke lengre til stede i Jerusalem. Ta lærdom av dem og lev deretter.

17 Vær lydige mot deres ledere og rett dere etter dem! For de våker over deres sjeler og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere.
Gud har satt Hyrder i Guds menighet. Vi skal vise dem respekt og det gjør de seg fortjent til med å være gode forbilder og eksempler. De skal en dag legge frem regnskap for våre liv da vi vil få igjen hvordan vi brukte våre liv til som frelste.
2. Kor. 5. 10 For vi skal alle fram for Kristi domstol, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legemet, enten godt eller ondt.

Dette fra mine bibelkommentarer. Vi skal nøye gi akt på utgangen og deres død. Jeg er blitt lært til å se med ringakt på Branham som døde tragisk som Wilkerson. Hvordan døde Branham? Død18. desember 1965, Branham og hans familie (alle unntatt hans datter Rebekka) var William tilbake til Jeffersonville, Indiana fra Tucson, Arizona for Christmas helligdager. Om tre miles øst for Friona, Texas (ca 70 miles sør-vest for Amarillo på US Highway 60 ), like etter mørkets frembrudd, bil som kjører vestover i østgående kjørefelt traff en Branhams bil head-on. [ 46 ] Føreren av bilen var beruset, og døde på stedet, det samme gjorde den andre passasjeren i forsetet. Branham levde i 6 dager etter ulykken, men døde den 24 desember 1965 kl 04:49 på Northwest Texas Hospital i Amarillo (oversatt med Googel verktøy fra engelsk).

David Wilkerson lærte også og praktiserte vranglære så langt jeg vet om det. Han ba til den Hellige Ånd og anerkjente den Hellige Ånd som en egen Gud ved siden av Faderen og Sønnen som er vranglære.
Han godtok gjengifte selv når det var åpenbart at det var synd. Guds ord lærer at den skyldige part kan ikke gifte seg på nytt, da er det hor. Lukas 16. 18 Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han bryter ekteskapet.

Skal en følge argumentasjonsrekka til de som fordømmer og sier at Branham døde p.g.a. han var ulydig, hva da med Wilkerson som døde på samme måte under samme tragiske omstendigheter?

Husker når trosbevegelsen kom så var en veldig opptatt med dette, og Pastor Jan Hanvold sier at han skal leve til han er 120 år. Noe jeg tror han aldri kommer til å gjøre da han er en falsk profet og lever i hor.

For å komme tilbake til hva Guds ord lærer, så tror jeg det er kun Herren som gransker nyrer og hjerter. Hva skal vi da si? For meg er i hvert fall mennesketilbedelse og menneske beundring veldig farlig, det er 100 % ubibelsk. Vi må få lov å sette et kritisk søkelys på alle Guds menn og kvinner, vi driver ikke med helgen dyrkelse og salig kåring som den Katolske Kirka gjør?

Wilkerson tragiske og snare død som en leder, bør reflektere og få oss til å tenke at menneske beundring er og forblir feil. Wilkerson hadde også sin mangelfull teologi og der han tok åpenbart feil.

1. Kor. 10. 12 Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller.

legg merke til deres død og utgang sier skriften. Døde Branham fordi han var ulydig? Da må vi følge tankerekken og ikke beundre noen mennesker mer enn Jesus og Guds ord.

Har ikke det hele svaret her, men at Wilkerson hadde ting som ikke holdt mål. Det vet jeg, var det så pass alvorlig for Gud dette? Hadde Gud advart ham personlig? Det er slike spørsmål som er viktige å stille seg og ta innover seg at vi har å gjøre med en Gud som er en fortærende ild!

Kathryn Kuhlman døde fordi hun var ulydig, gikk ned til Paven som er en falsk profet og fikk hans velsignelse. Jimmy Swaggart fikk det fra Gud at hun ville dø, det var ikke uten grunn. Her om hennes død: I juli 1975 ble hun diagnostisert med hjerte-problemer hun hadde et tilbakefall i november, mens hun bodde i Los Angeles. Som et resultat, hadde hun åpen hjertekirurgi i Tulsa, Oklahoma der hun døde i februar 1976, da hun var 69 år gammel. En alt for tidlig død for en helbredelse Evangelist.

Er dette Guds straffedom? Det vet jeg ikke, men det gjelder å ha rent mel i posen og til nærmere vi lever Gud, til mer krever han av oss!

Derfor er det alltid om å gjøre å se hva Guds ord sier. Og ikke holde oss til mennesker som lærer i strid med Guds ord. Hvis det skal gå bra, det er kun Guds ord og Jesu lære som vi skal beundre og stole på 100 %!
Vi kan aldri stole på mennesker, men alene på Guds ord og Kristus. Da kan vi at Herren vil oppfylle sine løfter for oss. At han vil ta oss hjem og ta oss hjem på en verdig måte.

Jeg er overbevist at Wilkerson er i Paradis nå, men vil han få full lønn? Det skal ikke vi spekulere i, men at denne store menneske beundringen vi nå ser. Det blir litt for mye for meg, han var også et menneske med en del usunn teologi. Det er sannheten om vi liker det eller ikke!

Elsket Wilkerson Jødene?

Han ba til den hellige Ånd og det er okkultisme. Jeg vet ikke, men at Gud tok ham bort før han hadde fylt 80 år virker utenkelig for meg.

http://fmh-child.org/S5.22.11.html

Ingen kommentarer: