mandag 25. april 2011

Nr. 67. Er det mulig for kristne å slukke ut ånden?

Spørsmål 67:

Er det mulig for kristne å slukke ut ånden, som er panten på arven og det evige liv?

Svar: Ja, dette sier skriften:

1. Tess. 5. 19 Utslukk ikke Ånden.

Vi skal være brennende i Ånden men kan slukke ut Ånden hvis vi ikke passer oss og tar oss i vare.

Akkurat som en brannmann er Satan og hans åndehær over for oss troende, han gjør alt for den ild som Gud har tent i våre hjerter og liv skal bli slukket.

Men indirekte så er vi som “evangeliske” kristne også blitt forført da den Katolske Kirka har innført så mye av sine lærer også blant oss protestanter. For å nevne noen Katolske læresetninger som mange protestanter tror på:

• Frelse i barnedåp.
• Frelse og saliggjøring i sakramenter.
• En Treenig Gud.
• Et evig brennende helvete.
• Avlat eller gi seg ut av “problemene” sine.
• En udødelig sjel.
• Be for og til mennesker som er døde.
• Biskoper og prester som kirkelig overhoder.
• Helgener og forkynnere som ikke skal “røres”. De står over oss andre.
• Paver og overhoder som skal styre er imot det alminnelige prestedømme. Paven er ufeilbarlig, så er også mange Forstandere og andre kristne ledere.
• Statskirker der både frelste og ufrelste tilhører samme menighet.

Dette er med å utslukker ånden uten vi er klar over det er så mye fremmed og villfaren lære som er kommet inn blant oss evangeliske kristne.

Rom. 16. 17 Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; 18 for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter. 19 For ordet om eders lydighet er kommet ut til alle; derfor gleder jeg mig over eder, men jeg ønsker at I skal være vise til det gode og rene for det onde. 20 Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!

Det er fremfor alt synd, vantro og vranglære som utslukker Ånden i våre liv.

1.) Synd. Hvis vi tillater synd inn i våre liv, så vil det utslukke Ånden.

2.) Vantro. På en spesiell måte så kaller Gud oss til å vandre og leve i tro. Uten tro er det umulig å være til behag for Gud.

3.) Fremmed lære. Det er virkelig mye fremmed lære fullt ut akseptert blant de evangeliske kristne og det er ikke Mormonene og Jehovas Vitner som er verst her om de får mest fokus. Det er den Katolske Kirka og den villfarne karismatiske bevegelse som står for ca. 90 % av villfaren lære som påvirker troende på en negativ måte. Har listet opp ti punkter som en kunne har kommentert med flere egne A4 ark.

Når det gjelder den karismatiske bevegelse kunne jeg skrevet en bok på 1000 sider om deres vranglære og en like stor bok om alle deres falske profetier som aldri har slått til og annet falsk av ytringer. Men jeg orker og vil ikke skrive den, de som er forført vil fortsette å gå på den vei. Og de som går med Gud trenger ikke høre mer en det som egentlig allerede er tilgjengelig for å bli opplyst om sannheten.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22. 11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse.

Nå vender vi tilbake til hva vi ellers finner i Guds ord av sannhet og lærdom. Vi finner det samme i en Profet i GT som ofte blir sammenlignet med Johannes, profeten Daniel. 12. 10 Mange skal bli renset og tvettet og lutret. Men de ugudelige skal fortsette i sin ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noe. Men de forstandige skal forstå.
Verden er håpløst fortapt, men hvordan er det med de kristne? Går de videre og videre med Herren? Dessverre så viser det seg at alt for ofte blir en liggende etter på veien. Men for den som går med Herren skal vandringen bli herligere og herligere. Som troende så ligner vi mer og mer på Jesus ettersom vi vandrer med ham.

12 Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.

Vi som mennesker vil få lønn som fortjent hos Herren. Det er viktigere å samle skatter i himmelen enn på jorden. Det er mer dyrebart enn alt. Bibelen gir anvisning også her.
Matt. 6. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

Alfa er den første bokstaven i det greske alfabetet akkurat som A er i det norske. Og Omega er den siste i det samme alfabetet akkurat som Å er i det norske.
Jesus er Guds første skapning og som den siste skal han stå frem på støvet. Han er den første og den siste. Han er A og Å, med alt det innbefatter.
Hebr. 12. 2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Vi leser her igjen som mange andre plasser at Jesus er både opphavsmann og fullender. Den todelingen med Jesus er noe som går igjen. Ved hans død og ved hans liv, siste Adam, det andre menneske etc.

14 Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.

Vi ser opp på mennesker som får noe til. Vi synes synd på mennesker som mislykkes. Vi tenker og snakker som mennesker. Men det som er virkelig å mislykkes er å unnlate å ta imot Jesus, og å virkelig å lykkes er å ta imot Jesus. Og hvis en når frem en dag, da har en lykkes mer enn noen andre.

15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.

Nå er det de som leser dette verset slik som at det står noen utenfor og er slik som disse. Det stemmer ikke, det er disse som lever slik og gjerne vil tro. Men de vil aldri nå frem, om de tror. Som lever her som nevnt. Paulus taler i 2. Tim. 3 om de som lever i synd. Men de skal faktisk mange av dem også elske Gud, men det er noe de elsker mer enn Gud: “sine lyster”.
2. Tim. 3. 4 svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud.

Ingen kommentarer: