fredag 4. januar 2019

Nr. 2369: Jordens mennesker kan bli brødfødd 52 ganger hadde alle levd i kjærlighet!


Nr. 2369:
Jordens mennesker kan bli brødfødd 52 ganger hadde alle levd i kjærlighet!

Som troende må vi se «stort» på det hele, og ikke tro på en rettferdig verden, ennå.
Hvorfor det?
Denne verdens Gud er ikke Israels Gud, men Satan.
Da kan vi ikke forvente at alt skal være på «stell» før Jesus kommer og tar makten.
Inntil da, så er vår oppgave å være lys og salt i denne verden.
Men samtidig, så sier Apostelen Paulus at «alt tilhører oss», da mente han alt.
1 Kor. 3. 21 Derfor rose ingen sig av mennesker! for alt hører eder til, 22 enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nu er, eller det som komme skal - alt hører eder til, 23 men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.
Vi trenger ikke misunne noen mennesker for noe, snart er det hele "vårt".
De har det bare til «låns», det tilhører oss da vi er Guds arvinger og Krist medarvinger.
Bilde av et vakkert hjem med svømmebasseng. Faktumet er at dette og uendelig mye mer venter oss troende som vi skal ta i besittelse en dag. Da skal alle få alt de trenger, ønsker seg og mye mer. Da vil det være en rettferdig fordeling, og mer enn nok til alle!Det sto i illustrert Vitenskap at forskerne hadde funnet ut at hadde alle mennesker levd etter Jesu lære, den gylne regel, nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet.
Så hadde vi klart å brødfø jordens mennesker 52 ganger.
Med andre ord, vi er i dag 7 milliarder, men jorda kan brødfø faktisk minst 364 Milliarder mennesker.

Jorden er ikke overbefolket – men heller underbefolket!

1 Mosebok 1. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem. 28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og opfyll jorden og legg den under eder, og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører seg på jorden! 29 Og Gud sa: Se, jeg gir eder alle urter som sår sig, alle som finnes på jorden, og alle trær med frukt som sår sig; de skal være til føde for eder. 30 Og alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som rører seg på jorden, alt som det er livsånde i, gir jeg alle grønne urter å ete. Og det blev så. 31 Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev aften, og det blev morgen, sjette dag.

Vi ser Guds tanke for menneske – leve i overflod – formere oss.

Samtidig, vise forvalteransvar, noe som vi til de grader har vanskjøttet.
Ikke minst med at vi ikke evner og vil brødfø alle mennesker i denne verden, det er tragisk at vi ikke klarer det!

I USA og andre vestlige land tar gjerne toppsjefene seg betalt mer enn 1000 ganger en vanlig lønn som gjennomsnittsarbeideren tjener og har.
Dette viser bare og vitner om at det er ikke underlig at vi ikke engang klarer å brødfø jordens befolkning. 1/3 av menneskene på jorden legger seg til å sove sultne. Like mange har egentlig spist for mye. Den skjevheten det er i dag, vil Kristus Jesus rette på når 1000 årsrike - Guds rike det synlige - starter og kommer, halleluja! 

Dette i fra E24

Toppsjefene i USAs 350 største selskaper tjente 312 ganger mer enn den gjennomsnittlige lønnen for selskapenes ansatte i fjor.

Det viser en fersk rapport fra Economy Policy Institute (Epi).

I 2017 økte toppsjefene lønnen med 17,6 prosent i gjennomsnitt, og fikk 18,9 millioner dollar, tilsvarende nær 160 millioner kroner, i kompensasjon.

For selskapenes ansatte var den gjennomsnittlige lønnsøkningen på 0,3 prosent.

Lønnsforskjellene mellom ansatte og toppledere har steget dramatisk. I 1965 tjente de i snitt 20 ganger mer enn de ansatte. Det tallet hadde i 1989 steget til 58 ganger mer, og i 2000 tjente konsernsjefene 344 ganger mer enn de ansatte.

Økningen er ifølge Epi hovedsakelig drevet av aksje-relatert kompensasjon for toppsjefene. Det er altså ikke månedslønnen som har økt mest.

Hele økningen kan likevel ikke forklares av stigende aksjemarkeder. S&P 500 la på seg 637 prosent mellom 1978 og 2017. I samme periode økte kompensasjonen for topplederne med 979 prosent.

Britiske tjener 167 ganger mer

Fra 2016 til 2017 økte lønnen til ansatte i Storbritannias største selskaper med 1,7 prosent.

Til sammenligning fikk selskapenes toppsjefer en lønnsøkning på 11 prosent, altså over seks ganger så mye.

Medianlønnen for en vanlig ansatt lå i fjor på 23.474 pund i året (251.500 kroner) mot sjefens 3,9 millioner pund (41,8 millioner kroner).

Det betyr at «gutta på gølvet» blir nødt til å jobbe over 166 år før de har opparbeidet seg samme inntekt som direktøren får på ett år.

Det viser en undersøkelse gjort av den uavhengige tenketanken High Pay Centre som har samlet inn data på FTSE 100-selskapene. Det er en aksjeindeks for de 100 høyest prisede selskapene notert på London-børsen.
(sitat slutt).

Walmart sjefene i USA de tjener over tusen ganger gjennomsnittslønnen til sin ansatte.

Når enkelte har slike astronomiske lønninger, så må vi skjønne at verden er «gal». Den som tror at dette er bærekraftig i lengden, den lar seg nok lure. Det er det ikke, ikke minst når vi vet det vil komme vanskelige tider.

Men når Jesus kommer og oppretter sitt fredsrike. Sitt 1000 årige rike der lov og rett vil gå ut i fra Jerusalem, da vil vi få se at det vi mennesker ikke fikk til. Det vil han få til + mye mer. Vi leser bl.a. i Amos.

Amos 9. 13 Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløier, skal nå den som høster, og den som trår vindruer, skal nå den som kaster ut sæden, og fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over. 14 Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap, og de skal bygge op igjen de ødelagte byer og bo der og plante vingårder og drikke deres vin og dyrke op haver og ete deres frukt.

Les her så vidunderlig, kan det bli bedre?

For det første: «da den som pløier, skal nå den som høster».
Så neste: «den som trår vindruer, skal nå den som kaster ut sæden».
For det tredje: «fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over».
For det fjerde: «jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap, og de skal bygge op igjen de ødelagte byer og bo der».
For det femte: «plante vingårder og drikke deres vin og dyrke op haver og ete deres frukt».

Legg merke når den som pløyer og høster driver samtidig. Da vil det være muligheter å ha høst og vår hele året.

Så blir det samme gjentatt, da velsignelsen vil være på alle områder, ikke bare et område.

Når det står for fjellene og haugene skal flytte over, så tror jeg det sikter på dyrene? Uansett, dyrene lever også under Guds velsignelse.

Når Gud gjør ende på Israels fangeskip, så vil også alle andre folk følge etter.

Det vil fortsette er det siste som blir nevnt. Velsignelsen er ikke noe som kun kommer et år, men hvert eneste år.

Faktumet er at Gud hvis han hadde fått sin vei og vilje med oss mennesker, og vi hadde levd kun etter en setning av Jesu lære, den gylne regel som sier følgende: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.» Matt. 7. 12.

I dag vitner det om Guds eksistens at det er så stor overflod at vi kan mette jordens befolkning mange ganger. Men hvorfor klarer vi det ikke? Menneskenes ukjærlighet og grådighet, som dessverre er stor, vitner om hvor stort og dypt fallet er. At faktumet er at ca. 1/3 av jordens mennesker ikke får spist seg mette, vitner om hvor korrupte og korrupte vi mennesker er i oss selv!

Sluttkommentar:

Vi som kristne vet hvorfor det er slik som det er i denne verden, selv om verdens mennesker kunne faktisk med letthet blitt mettet hadde menneskene levd etter Jesu lære. Ikke minst den den gylne regel som sier følgende: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.» Matt. 7. 12.

Imens vi «venter» på Guds rike som skal komme i og med Jesu opprettelse av sitt 1000 ÅRIGE FREDSRIKE. Så vet vi som troende at menneskene blir bare mer og mer korrupte og selviske. Dette er et av Jesu talar gjennom apostelen Paulus hvordan menneskene skal bli nå i endetiden – tiden før Jess kommer igjen.

2 Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

Slik er menneske i seg selv, villfarent!
Men i Kristus Jesus, er vi mennesker på rett vei og til behag for Gud, alt dreier seg om vi er i Kristus eller ikke.

Ingen kommentarer: