onsdag 30. januar 2019

Nr. 2382: Den veldige motstanden imot President Donald Trump ser mer og mer ut som den er Antikristelig, ond og demonisk da Trump går imot all form for globalisme og tør tale ut det han tror og står for!


Nr. 2382:
Den veldige motstanden imot President Donald Trump ser mer og mer ut som den er Antikristelig, ond og demonisk da Trump går imot all form for globalisme og tør tale ut det han tror og står for!

Bilde av Hillary Clinton der hun fyrer løs egentlig imot alle som er uenig med henne, den dama har dessverre kun en agenda, «mele» sin egen kake for å komme seg selv opp og frem.
Den Norske stat har også betalt opp imot en halv milliard til henne og hennes ektemann.
Omtrent direkte inn på konto kamuflert bak Clinton Foundation, med penger som angivelig skulle gå til bistand. Snakk om å være korrupte, både den Norske stat og ekteparet Bill og Hillary Clinton. Tenk, opprette en stiftelse og få innpå en halv milliard av bare Norge + alle andre som har støtet dette.
Bl.a. verdens rikeste mann Bill Gates og den ukrainske oligarken Victor Pinchuk.
Jeg er langt ifra enig med Donald Trump i alle ting, men allikevel.
Den veldige motstand, hets og løgner som han går igjennom er ikke bare fordi at Trump er «spesiell». Men fordi han står for noe, og det han står for er på mange måter fundamentert på bibelske og sunne prinsipper.
Mens hans argeste motstander til President embete i USA var egentlig rakke motsetningen som stor for det jeg vil kalle for universalisme som er direkte farlig og Antikristelig.
Det er Gud som har opprettet nasjonal statene. Derfor er egentlig dette som skjer i dag i USA, en åndelig kamp. Der Trump på tross av alle sine brister, feil og mangler var og er den beste mann USA kan ha for at ikke USA skal gå dukken allerede nå.
De vil gå dukken, men med Trump som President, er på mange måter dette «utsatt». Med Hillary Clinton som President, hadde det skjedd langt fortere!

Sluttkommentar:

Det er ikke det at jeg engasjerer meg så veldig i dette, men at Donald Trump tross alt var et mye bedre valg enn Hillary Clinton er jeg overbevist om.
Ikke minst i ettertid da jeg har sett hva de har angrepet Donald Trump for.
Han vil fremme USA, og alt hva USA står for. Det er egentlig bra, slik skal det være. At en først og fremst satser på egen arbeidskraft, egen dyktighet og verner om eget lands interesser. Gud har satt grenser mellom landene, de må og skal vi respektere, noe som Trump gjør.

Ap.gj. 17. 24 Gud, han som gjorde verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer gjort med hender; 25 heller ikke tjenes han av menneskelige hender som om han trengte til noget, han som jo selv gir alle liv og ånde og alle ting; 26 og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, 27 forat de skulde lete efter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss.

Ja, det sår klart her følgende «satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, forat de skulde lete efter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss.»

Det er Gud som har satt landegrensene mellom oss mennesker, det er Gud-villet. Men samtidig, USA og den vestlige verden vil nok gå «under» i den 3 verdenskrig. Så det vi nå ser, er bare positivt på kort sikt. USA vil nok som hele den vestlige verden bare komme lengre og lengre bort og i fra Gud.
Vi leser Bl.a. hos profeten Esekiel om dette med at USA og den vestlige verden vil bli hard rammet under den 3 verdenskrig og ikke reise seg mer.

Esekiel 39. 6 Og jeg vil sende ild mot Magog og mot dem som bor trygt på øene, og de skal kjenne at jeg er Herren.

Dette er bildespråk, skrevet for 2600 år siden. Men at dette gjelder fremfor alt USA og den vestlige verden at «ild» i form av bomber – fremfor atombomber – som vil ramme USA og oss i den vestlige verden i forbindelse med Gog krigen ser jeg som temmelig sikkert og hva bl.a. profeten Esekiel skildrer.

Les dem selv her:
 

Ingen kommentarer: