torsdag 7. februar 2019

Nr. 2395: Dessverre er mønsteret slik at da troende blir forfulgt – så står majoriteten på sidelinjen, og gjør stort sett ingenting!


Nr. 2395:
Dessverre er mønsteret slik at da troende blir forfulgt – så står majoriteten på sidelinjen, og gjør stort sett ingenting!

Alene mot røkla, mannen mot makten. Individets seier over kollektivet. Den ukjente demonstranten, eller «Tank Man». Bildet av den kinesiske demonstranten som stanset en kolonne med stridsvogner i Beijing i juni 1989, er kjent for langt flere enn dem som vet hvor det ble tatt eller hvorfor situasjonen oppsto. I likhet med det berømte portrettet av Che Guevara er bildet av den unge mannen i Beijing blitt et ikon, et symbol for noe større.
Kristen Norge har egentlig en formidabel slagkraft hvis de utnytter det.
Men det hele startet med en mann, Hans Nielsen Hauge.

På mange måter kan en si at vekkelseskristendommen startet med Hans Nilsen Hauge. Og hva var hans «store» synd? Det var at han holdt møter – kristne oppbyggelsesmøter – uten å ha avtalt det med presten og vært utdannet i København for prestegjerningen selv. Han brøt Konventikkelplakaten som var en forordning som ble innført 13. januar 1741 av kong Christian VI av Danmark og Norge og forbød legpredikanter å avholde gudelige forsamlinger – konventikler – uten sogneprestens godkjennelse. For dette måtte den gode Hans Nielsen Hauge sitte 11 år i fengsel på enecelle stort sett der han led veldig under kummerlige og meget dårlige forhold på alle måter.

Gud har reist opp andre Guds menn og kvinner, selv i dag.
For å nevne to stykker bare her i Norge, så vil jeg nevne Jeremy Hoff og meg selv. Hvilken behandling har disse to fått?

Redaktør i avisen Dagen i Bergen Vebjørn Selbekk mener at Hoff var/er en falsk profet og jeg er et såkalt «kristent» nettroll. Selv Satan kunne knapt sagt det bedre og spred slike løgner? Er det rart at kristenfolket er spredd på «muren» og revene får treng inn i blant oss med slike holdninger og synspunkter av såkalte ledere som egentlig er med å spre fårene, ikke samler de med slike uttalelser og synspunkter.

Jesus var opptatt med den ene – mens de religiøse med «de mange!»

Lukas 15. 4 Hvilket menneske iblandt eder som har hundre får og mister ett av dem, forlater ikke de ni og nitti i ørkenen og går efter det han har mistet, til han finner det?  5 Og når han har funnet det, legger han det på sine skuldrer med glede, 6 og når han kommer hjem, kaller han sine venner og granner sammen og sier til dem: Gled eder med mig, for jeg har funnet mitt får som jeg hadde mistet!

Det som er så underlig, hvis en blir stående alene eller på en eller annen måte er «utenfor» mengden av troende.
Det kan være at en har vært tung belastet, med rus og annet.
Slik som meg som blir forfulgt og dradd til retten gang etter gang.
Det kan være en spesiell åpenbaring en har hatt læremessig, syn eller på annen måte. Hvis en ikke blir akseptert da av det «store» felleskapet, så er det å innstille seg på å klare seg selv.
Jesus forlot mengden, for å oppsøke og stå med den ene. Stikke motsatt enn hva en kan og vil erfare blant de troende. Jeg er meget glad at jeg har en familie som står med, og noen få andre både Jesus venner og venner.

Sluttkommentar:

Jeg vil ikke klage, men skrifte sier at det er når vi står samlet at vi er virkelig sterke.
Les f.eks. Salme 133 og mange andre steder. Men min erfaring er at troende er ikke i nærheten av å stå opp og med den ene. Faktisk blant verdens barn er det mange ganger mer kjærlighet, forståelse og støtte å få da de godtar mer å være annerledes og konservativ enn troende mange ganger gjør det.

Lukas 16. 8 Og Herren roste den urettferdige husholder for at han hadde båret sig klokt ad; for denne verdens barn er klokere mot sin egen slekt enn lysets barn.

Jeg vil til slutt sitere en Salme jeg har fått angående alle de kampene jeg og min familie har vært igjennom de siste årene.

Salme 91. 1. Den som sitter i den Høiestes skjul, som bor i den Allmektiges skygge, 2 han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!  3 For han frir dig av fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest.  4 Med sine vingefjærer dekker han dig, og under hans vinger finner du ly; hans trofasthet er skjold og vern.  5 Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyver om dagen, 6 for pest som farer frem i mørket, for sott som ødelegger om middagen.  7 Faller tusen ved din side og ti tusen ved din høire hånd, til dig skal det ikke nå.  8 Du skal bare skue det med dine øine, og se hvorledes de ugudelige får sin lønn.  9 For du, Herre, er min tilflukt. Den Høieste har du gjort til din bolig; 10 intet ondt skal vederfares dig, og ingen plage skal komme nær til ditt telt. 11 For han skal gi sine engler befaling om dig at de skal bevare dig på alle dine veier. 12 De skal bære dig på hendene, forat du ikke skal støte din fot på nogen sten. 13 På løve og huggorm skal du trå; du skal trå ned unge løver og slanger. 14 For han henger fast ved mig, og jeg vil utfri ham; jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn. 15 Han skal påkalle mig, og jeg vil svare ham; jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham til ære. 16 Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse.

Ja, ulykken og nederlaget det tilhører fiende, vi som Jesus-troende vil alltid seire og være trygge!
Om mennesker svikter, er unnfalne og ikke strekker til, selv troende mennesker. Så strekker Gud til, og han står opp for oss og vi skal mer seire med ham. Kan det bli bedre? Nei!
Satan kommer imot oss som en brølende løve, men uten tenner. Alle tennene mistet han på Golgata, ikke en tann igjen!

Ingen kommentarer: