fredag 4. januar 2019

Nr. 2367: Gud er den samme både i den gamle og den nye pakt, men ved Jesu offer på korset ser Gud på oss mennesker med langt større overbærenhet og muligheter til å få en 2. og 3. sjanse!


Nr. 2367:
Gud er den samme både i den gamle og den nye pakt, men ved Jesu offer på korset ser Gud på oss mennesker med langt større overbærenhet og muligheter til å få en 2. og 3. sjanse!

Moses kom med loven, det viste oss vår synd. Men Jesus kom med nåden og sannheten, og vi ble fri. Skriften sier at den som Sønnen får frigjort, blir virkelig fri, hallelujah! Bilde av profeten og lovgiveren Moses.Joh. Åpenb. 2. 19 Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og tjeneste og tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. 20 Men jeg har imot dig at du lar kvinnen Jesabel råde, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. 21 Og jeg gav henne tid til å omvende sig; men hun vil ikke omvende sig fra sitt hor. 22 Se, jeg kaster henne på sykeseng, og dem som driver hor med henne, kaster jeg i stor trengsel, hvis de ikke omvender sig fra hennes gjerninger. 23 Og hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som ransaker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av eder efter hans gjerninger

Lukas 13. 6 Men han sa denne lignelse: En mann hadde et fikentre som var plantet i hans vingård, og han kom og lette efter frukt på det, og fant ingen.  7 Da sa han til vingårdsmannen: Se, i tre år er jeg nu kommet og har lett efter frukt på dette fikentre og har ikke funnet nogen; hugg det ned! Hvorfor skal det også opta jorden til ingen nytte?  8 Men han svarte ham: Herre! la det ennu stå dette år, til jeg får gravd omkring det og lagt gjødning på, 9 om det kanskje kunde bære til næste år! hvis ikke, da kan du hugge det ned.

Jeg har skrevet og talt dette før, at syndens lodd er døden. Gud ser aldri gjennom fingrene med synd, men allikevel gjennom Jesu offer, død, lidelse og oppstandelse. Så er den nye pakt både bedre, annerledes og her ser vi at flere nye ord og vendinger kommer for dagen.

Et av de ordene er ordet nåde. Det utgjør en stor, stor forskjell.

Lukas 9. 51 Og det skjedde da det led mot tiden at han skulde optas, da vendte han sitt åsyn mot Jerusalem for å dra der op, 52 og han sendte bud foran sig. De gikk da avsted, og kom inn i en samaritansk by for å gjøre i stand for ham; 53 og de tok ikke imot ham, fordi hans åsyn var vendt mot Jerusalem. 54 Da hans disipler Jakob og Johannes så det, sa de: Herre! vil du vi skal byde ild fare ned fra himmelen og fortære dem, likesom Elias gjorde? 55 Men han vendte sig om og talte strengt til dem og sa: I vet ikke av hvad ånd I er. 56 For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og de gikk til en annen by.

Legg merke til at to av hans disipler ville at disse skulle avgå ved døden og bli utslettet. Akkurat som profeten Elias gjorde det. Men hva var Jesu svar? Jo, dette gjør vi. Akkurat motsatt, Jesus kom med nåden. Og han kom med sannheten og rettferdighet.

Joh.e. 1. 17b. nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Vi leser også om lignede eksempler i det famle testamentet hvordan Gud gikk i rette med de som gikk imot hans ord, profeter og befalinger.
Her er et eksempel.

2 Kongebok 2. 23 Derfra gikk han op til Betel, og mens han gikk opefter veien, kom det nogen smågutter ut fra byen; de spottet ham og ropte til ham: Kom her op, din snauskalle! Kom her op, din snauskalle! 24 Da han så vendte sig om og fikk se dem, lyste han forbannelse over dem i Herrens navn; da kom det to bjørner ut av skogen og sønderrev to og firti av barna. 25 Derfra gikk han til Karmel-fjellet og vendte derfra tilbake til Samaria.

Elisa lyste forbannelse over dem, noe som Jesus advarte imot å gjøre, hvorfor?
I og med at Jesus har sonet synden, så er gjelden betalt. Gud er på vår side, imot synden, Satan og kjødet. Med andre ord, alt som skal til for at Gud skal være og bli fornøyd med oss som mennesker. Det er tilstede i Kristus Jesus!

Selv om Gud opptrer med langt større nåde, og godhet og barmhjertighet i den nye pakt. Så er allikevel konsekvensen for vår synd de samme, en evig adskilles borte fra Gud. Her er skriften meget klar, både i den gamle og den nye pakt!
Rom. 6. 23 For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Legg merke til ordene til menigheten i Tyatira, de er vidunderlige og skjønne:
«jeg gav henne tid til å omvende seg!»

Det samme møter vi i Jesu lignelse som Lukas skriver og gjengir:
«Herre! la det ennu stå dette år, til jeg får gravd omkring det og lagt gjødning på, om det kanskje kunde bære til næste år! hvis ikke, da kan du hugge det ned.»

Dette fikentreet hadde stått i tre lange år, og ikke gitt frukt. Slik som med mange troende, de står der år ut og år inn. Ikke noe frukt, men hva er Herrens svar og tilbud? La de få en mulighet til, er ikke det vidunderlig?!

En mulighet til, en anledning til, jeg lot henne ligge, sjansen er der enda!

Men så kommer vi til den alvorlige delen av det hele, det er at Gud ser ikke annerledes på synden og dens konsekvenser. Det er bare det at i den nye pakt så får vi som oftest «flere» muligheter og Gud viser nåde, og ikke alltid krav.

Til sist, så stilles det krav. Skriften er klar her. Her er et av mange eksempler.

Joh.e. 15. 2a Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort,

Dette er kravet, også i den nye pakt og i det nye testamentet. Dette er Mesterens og Jesu egne ord og undervisning.
«Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort,»

Nå er tiden kommet for oss alle, vi har fått så mange muligheter og sjanser. Hvem vil vi følge?

Vi er glade for vi lever i den nye pakt, og Gud har igjen og igjen vist oss nåde.
Men tiden er inne for å ta et valg, og ikke halte til begge sider lengre. Samtidig, Gud ønsker å sette en strek over det som har vært, og at vi skal legge det bak oss. Begynne på nytt, og gå med Herren selv om vi har forspilt mye tid, krefter og ressurser. Satan – vår sjelefiende – vil at vi skal henge i «stroppene» og være opptatt med vår fortid. Det skal prege vår fremtid. Dette vil Gud tilgi oss for i Kristus Jesus, og vi skal få begynne på nytt, da Jesu Blod renser i fra all synd!

1 Joh. b. 7b Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

Sluttkommentar:

Gud ønsker at vi skal bli hans harmoniske, lykkelige og glade barn der vi kjenner på en mestringsfølelse og at vi er hode og ikke hale. Det er noe med det kristne livet, der Gud ønsker at vi alle skal være «vinnere» og seire over synden, verden, Satan og vårt eget kjød.

1 Joh.b. 5. 3 For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.  4 For alt det som er født av Gud, seirer over verden; og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.  5 Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn?

Det er nå tiden er kommet å riste «støvet» av våre føtter og liv. Ta opp vårt kors på nytt. Og gå med Herren, og ikke la fortidens synder og «spøkelser» stå i veien.

I dag er frelsen dag, i dag hører Gud og svarer våre bønner!

2 Kor. 6. 1. Men som medarbeidere formaner vi eder også at I ikke forgjeves må ta imot Guds nåde.  2 Han sier jo: På den tid som behaget mig, bønnhørte jeg dig, og på frelsens dag kom jeg dig til hjelp. Se, nu er en velbehagelig tid, se, nu er frelsens dag!

Ingen kommentarer: