tirsdag 8. januar 2019

Nr. 2370: Middeltemperaturen til jorden har alltid svingt, det har null med menneske skapte kriser eller annet!


Nr. 2370:
Middeltemperaturen til jorden har alltid svingt, det har null med menneske skapte kriser eller annet!

Jeg har jobbet på Aluminiumsverket på Karmøy i 10 år, der tok en HMS veldig nøye.
Det er kjempebra, ikke minst for lokalmiljøet, men at det har veldig mye å si for hele atmosfæren i en vesentlig grad når det er egentlig andre ting som har langt mer å si.

Bilde av kuer som gresser. Det er akkurat hva de gjør inntil gjerde rundt Aluminiumsverket på Karmøy. Som var en god arbeidsplass for meg i 10 år.
Men at utslippene her i Norge har en vesentlig innvirkning på hele verden, det tror jeg neppe. Men mye å si for oss i Norge, det tror jeg nok.
I dag gresser kuer, sauer og husdyr inn til gjerde på Hydro, mens tilsvarende verk f.eks. i Kina er det tørsvidd i kilometers omkrets.

Jo, jeg er for miljø, men aller mest i nærmiljø.
Det er der det har aller størst betydning. I den store sammenheng er det aktiviteten i og rundt sol og måne som spiller inn her på jorden når det gjelder klima, temperatur og alt annet.

Derfor sier skriften bl.a. dette.
Salme 148. 3 Lov ham, sol og måne, lov ham, alle I lysende stjerner!  4 Lov ham, I himlenes himler og I vann som er ovenover himlene!  5 De skal love Herrens navn; for han bød, og de blev skapt, 6 og han satte dem på deres sted for all tid, for evig; han gav en lov som ingen av dem overskrider.Det er de som påstår at det er en klimakrise i verden, noe som ikke er sant.

Det er svingninger i temperaturen – som gjør at middeltemperaturen – synker. Dette er et værfenomen som har alltid vært og alltid vil forbli, si at det da er en klimakrise er egentlig å føre dagens mennesker bak lyset.

Nå er jeg for å gjøre det vi kan for at utslipp og alt som kan påvirke miljø, klima og alt annet positivt skal vi gjøre. Men det er de som gjør dette til en religion og lurer mange med å si at dagens svingninger i temperatur er menneskeskapt. Det har nok stort sett med helt andre forhold å gjøre, ikke minst de vanlige svingninger som skjer bl.a. p.g.a. solas oppførsel, samt månen og andre ting som ligger utenforbi det som vi mennesker kan påvirke og har noe med å gjøre.

Vikingene dyrket korn på Grønland for bl.a. øl og mat. Det forteller at klima for 1000 år siden var langt mildere enn det er i dag.
Les selv:

For 1000 år siden hadde bl.a. Karmøy og Sør-Vestlandet samme klima som i øst-nord Frankrike i dag. Trondheim og Trøndelag hadde samme tørre og gode klima som på Østlandet. Dette er noen av mange bevis på at den såkalte klima-krise som mange påviser er i dag. Er ikke reel og sann hvis en påstår at den er menneskeskapt.

Dagens måleenheter er også tvilsomme at en blindt tror på det. Her er det mye manipulasjon ute og forskere har dette som jobb. De er også ute etter å holde dette oppe for på den måten sikre sin egen fremtid.


Klimaendringer har naturlige årsaker som for eksempel forandringer i solens styrke, endringer i jordens bane rundt solen, månens avstand etc. og vulkanutbrudd.

Det er som om at en ser inn i en «glasskule». Ser en lenge nok, så klarer en å tolke det meste. Slik er dagens forskere, dette er stort sett for å føre menneskene bak lyset og vi skal nesten ha dårlig samvittighet for alt vi gjør.
Dette er bare et oppkok av menneskelig renkespill, ikke reellt og sant.

Tar en også med at mye av de målingene de tar er også under enhver kritikk. Bl.a. tok de målinger på månen til forskjellige tider og under forskjellige forhold, der en ikke tok hensyn til de svingninger som også er der. At en i ettertid merket humbugen, er aldri blitt formidlet videre da en ikke vil innrømme egne feil og nederlag!

Miljø blir i dag fremstilt som viktigere enn «alt».

Bl.a. så har Norge lagt seg inn under EU med å være med på deres miljøstatistikk for utslipp. For å kunne importere flere EL-biler.
Dette er å bryte Norsk grunnlov og hva det Norske folk har bestemt.


Dersom Stortinget ikke hadde vedtatt forslaget, kunne det blitt mangel på elbiler i Norge. Med Norge blir stående utenfor er det ikke positivt, da strupes tilgangen på elbiler.
Blir vi derimot med, vil Norge fortsatt få tildelt lavutslippsbiler, siden disse vil telle med i bilprodusentenes såkalte flåtekrav. -Norge bryter egentlig at vi har valgt å stille oss utenforbi EU, men å gå inn som vi er medlemmer for å få mer EL biler til Norge.

For øvrig, det er en kjent sak at solen følger en spesiell syklus. Her er en a v mange artikler om dette: https://forskning.no/klima-miljovern/solens-syklus-pavirker-klimaet-pa-jorden/544979

Sluttkommentar:

I Norge er en faktisk mest redd for miljø og utslipp. Det er jeg aller minst redd for, jorda går bare i sin syklus og nå har vi gått inn i en varmere periode.
Kalle dette for menneskeskapt miljøkatastrofe er ikke noe annet enn en gedigen bløff!

Gud regjere og har kontroll. At tematuren svinger, er noe som er en gjentagelse av det som har vært før som skriften sier det.

Forkynneren 3. 15 Hvad der er, det var allerede før, og hvad der skal bli, det har også vært før; Gud søker frem igjen det forgangne.

Det er som skriften sier det, at det blir varmere som det har vær før. Propagandaen og FakNews sier at dette er menneskeskapt, men Guds ord sier at det som har vært før, det samme skjer igjen. At jorden går imot en varmere periode, er bare historien som gjentar seg!

Ingen kommentarer: