fredag 10. januar 2020

Nr. 2642: Riksadvokat Tor-Aksel Busch «lurer» hele det Norske folket!


Nr. 2642:
Riksadvokat Tor-Aksel Busch «lurer» hele det Norske folket!
Bilde av riksadvokat Tor-Aksel Busch
Hvem har skyld i denne nav skandalen?

Mange, men en kan da ikke forvente så mye hverken av NAV eller politikerne, de kommer med påstander.
Hvem skal kontrollere dem?
Det er selvfølgelig når en skal se på jusen. Det skjer i tingretten, lagmannsretten og høyesterett.
Hvem sitter og skal dømme der? Det er dommerstanden som Busch var ansvarlig for, han var selve sjefen deres.
Hvem er da ansvarlig for nav skandalen?
Dommerstanden 80 %
Politikerne 10 %
NAV 10 %
Hvorfor? Selve kontrollorganet er ikke NAV eller politikerne, men dommerstanden som skulle kunne dette til fingerspissene.

Det var etter riksadvokat Tor-Aksel Busch 75 saker og 33 saker som han kunne ha hindret med hvis NAV og politikerne hadde gjort jobben sin.
Dette er både latterlig og en ansvarsfraskrivelse.

Taper en kampen 10 – 12 – 14 null så er det nedrykk som står for tur uansett!
Det er en mann som burde tatt all skyld, og ikke gitt skylden på andre som riksadvokat Tor-Aksel Busch gjorde det i dag!

Riksadvokat Tor-Aksel Busch evnet å lure hele Norge med sitt utspekulerte narrespill, med å gi ut «Svarte-Per» til NAV og andre.

Det er riksadvokat Tor-Aksel Busch og dommerstanden som har 80 % skyld i denne skandalen.
Det er de som er fagmenn og skal vite langt mer enn noen andre hva som er hva.
Ikke la dere lure, det er riksadvokat Tor-Aksel Busch som er den «mest» skyldige her og dommerstanden!!!!!!!!!!!!

Jeg har vært i trygderetten, tingretten og lagmannsretten. Trygderetten er egentlig kun en "liksom" domstol, ikke tingretten og lagmannsretten, det er en skikkelig domstol med dommer og ankemulighet etc. At trygderetten skjønte at det som NAV mente var straffbart med å ta med trygden ut av landet, før domstolene viser bare at domstolene her i Norge er latterlige. Alle saker bør egentlig prøves på nytt, da det er de samme dommerne som har dømt i alle saker i dette landet!

Egentlig er det kun en profesjonell aktør her, det er dommerstanden,
Når NAV og andre kommer til retten, så skal dette prøves.
Men hva skjer som regle i Norge uansett sak?
Det er plankekjøring, påtalemakten får det som de vil!

I et velfungerende demokrati så hadde dommerstanden sett på hva som ble fremlagt om det stemte med loven.
I Norge fungerer det ikke slik!
At en ikke ser dette og legger skylden på NAV og politikerne, er ikke bra!
Hadde dommerstanden fungert, så hadde de avdekket dette fra januar 1994 da vi fikk EØS avtalen!

Det som er underlig når en hører på høringen så blir rollene til dels snudd opp ned.
Statsminister Erna Solberg svarer egentlig på mye av det som riksadvokat Tor-Aksel Busch skulle ha svart på, men evnet å komme seg ut av «knipa» ved å fokusere på at han ikke fikk vite om saken i 2017.
For en ansvarsfraskrivelses, dommerstanden som riksadvokat Tor-Aksel Busch var og representerer den øverste leder skulle ha visst om dette både i 1994 og i 2012.
Snakk om å evne å lure hele Norge som riksadvokat Tor-Aksel Busch evnet og gjorde i går!

Underlig at ingen – eller få – skjønner at det er dommerstanden som har hovedansvaret her.
Det er tingretten/lagmannsretten/høyesterett som skal kontrollere og avgjøre om andre slike som NAV, påtalemakten etc. hvem som helst som fremmer en sak i Norge.
Alle kan stevne andre.
Men da skal dette opp først i tingretten, og så kan en anke dette videre.
Men det er dommerstanden som hele tiden har det endelige og avgjørende ordet. Ikke NAV, ikke politikerne, ikke Kari, Pål eller Per, men dommerstanden!

Må klyppe meg i armen, jeg har vært igjennom en del rettsaker av ulike årsaker.
Skal være kjapp her.

Alle kan stevne eller bringe andre til «torgs».

Det har jeg gjort, og andre har gjort det med meg.

Men det er når en kommer i retten at det «hele» skjer.

Da er det «Cup-finale!»

Da blir alt avgjort.

NAV, og alle andre er da ikke «skyld» i dette. Det er dommerne som er det.
Eller skjønte ikke dommerne hva de holdt på med?
De lot bare hva NAV og påtalemakten sa, mente og gjorde være «Norsk Lov!»

Nei, og atter et nei, at en ikke ser at det er dommerstanden som har hovedansvaret her er helt underlig av så mange mennesker?
Riksadvokaten klarte kunst stykket med å prate om de 33 sakene han ikke fikk tidsnok beskjed av trygderetten slik han ikke skulle dømt disse.
Det er som en barnehage, dog enda verre.
Rigsadvokaten og dommerstanden er ”synderne” her, ikke NAV, ikke politikerne, ikke nogen andre!Ingen kommentarer: