lørdag 11. januar 2020

Nr. 2643: Riksadvokat Tor-Aksel Busch og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted skulle sikkert vært stilt for riksrett!?


Nr. 2643:
Riksadvokat Tor-Aksel Busch og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted skulle sikkert vært stilt for riksrett!?
Skjønner ikke at en ikke skjønner at dette er en rettssikkerhetsskandale der selvfølgelig den dømmende makt, har dermed ansvaret. Jo, andre har delansvar som NAV, politikerne, media etc.
Det er EU som Norge på å innrette seg etter, dette skjedde fra 1 januar 1994 da EØS regelverket ble implantert i Norsk lov og i Norge.
Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) er et samarbeid inngått mellom Den europeiske union (EU) og tre av fire medlemsstater i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA). Det overordnede målet med avtalen er å knytte land som står utenfor EU til EUs indre marked. EØS-reglementet trådte i kraft 1. januar 1994.
 Sendte dette til en journalist i VG følgende, det gjelder denne artikkelen.


Jeg skriver:
Hei!

Leser hva du skriver, men hverken du eller mange skjønner hvordan Norge fungerer åpenbart.

Hele «Norge» kan stevne hverandre. Privatpersoner og offentlige etater, absolutt alle.
Det er bra, og NAV har bare gjort jobben sin.
De har prøvd å begrense utbetalinger, det er jobben deres.
Jeg setter dette på spissen selvfølgelig.
Men det er domstolene som er den dømmende, prøvede og kontrollerende organ som virkelig har dritte på draget her og dette er tragisk at du ikke skjønner.

Se her:

Marius Reikerås skriver følgende:

Det er misvisende å kalle dette en NAV-skandale.

Det er heller en rettssikkerhetsskandale, hvor alle maktinstitusjoner svikter.

Men, selv ordet "skandale" er ikke sterkt nok, for dette dreier seg om overgrep satt i system. Altså justismord utført med hensikt.

Og det er et gjennomgående fenomen, som berører svært mange rettsområder.

Ha en fin helg!
(Sitat slutt.)

Forundrer meg at en ikke forstår at domstolene er det høyeste organ, de skal kontrollere oss andre. De setter standarden, og har dermed også ansvaret.

Alle kan stevne en motpart. Så går saken til tingretten, og eventuelt videre i rettssystemet. Riksadvokaten har den overordnede ledelse av påtalemyndigheten. Men det er dommerne i tingretten, lagmannsretten og høyesterett som gjør jobben og som er de ansvarlige for hele NAV skandalen.

Skal ikke lage denne artikkelen så lang. Men les her, at dommerstanden i Norge ikke har fått med seg dette er latterlig, primitivt og alarmene.


Noe utdrag:

Advokat om NAV-skandalen: – Norsk lov er underordnet EU

Norge stemte nei til EU to ganger, men ble likevel bundet til unionen via EØS-avtalen. Det gav oss tilgang til EUs indre marked, men med EØS fulgte også EUs lover og regler.

– Trygdeskandalen handler dypest sett om fornektelsen av at Norge gjennomgikk en rettslig revolusjon i 1994, skriver Eirik Vinje i et leserinnlegg i VG.

– Den såkalte NAV-skandalen er antagelig den største krisen i rettssystemet etter krigen. Uretten har pågått lenge, kanskje helt fra 1994.

– I realiteten innførte vi et nytt rettssystem i Norge ved å slutte oss til det indre markedet. Egentlig vedtok stortingsflertallet i siviliserte og formelt demokratiske former en rettsrevolusjon. For det praktiske rettsliv var omveltningen antagelig større enn innføringen av Grunnloven i 1814.

Ingen kommentarer: