tirsdag 18. juni 2013

Nr. 641: Den Herre Jesus Kristus ve klage over den Norske kristenhet!

Nr. 641:

Den Herre Jesus Kristus ve klage over den Norske kristenhet!

Fikk et profetisk budskap til den Norske kristenheten med utgangspunktet i fra Matteus 23. Bilde av Jesus slik han kom til meg med sitt strenge, men samtidig vennlige og majestetiske blikk!Dagens kristenhet sitter i de lokalene og på de muligheter og på den rikdommen som de som gikk troens vei med meg har gitt som arv videre. Men i dag er den arv mer blitt som en forbannelse enn en velsignelse da de ikke lengre trenger å tro meg for å reise et Guds-hus. Som de som gikk foran måtte og gjorde.

Men de har sviktet meg i det store og det hele, selv om de har som menigheten i Efesus bevart noe av den læren som jeg inngav de som brakte frem de forskjellige vekkelsesbevegelser.

De binder byrder på menneskene skuldre, men selv vil de ikke ta opp sitt kors å følge meg. Det hjelper ikke å være imot homoseksuelle og andre så lenge enn tolerere gjengifte som bekjenner mitt navn, og annet som er imot hva jeg taler om i mitt eget ord.

Men de gjør alle sine gjerninger for å sees av menneskene; og henter fordeler ut i fra det. Men å være noe i andres mennesker øyne har ikke verdi i mine øyne hvis det ikke springer ut av et rent hjerte og troens lydighet.

Da en kan gi til føde for fattige alt det som en eier, og om jeg gir sitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det deg ingenting!

Men I skal ikke la eder kalle for noe mer enn det dere er; for en er eders mester, meg. Men I er alle brødre.

Heller ikke skal I la eder kalle lærere; for en er eders lærer, meg Kristus.

Men den største blandt eder skal være eders tjener. Slik som jeg var det.

Den som seg selv ophøier, skal fornedres, og den som seg selv fornedrer, skal ophøies.

Men ve eder, dagens kristenledere, pastorer, prester og emiserer, I hyklere, I som lukker himlenes rike for menneskene! For selv går I ikke der inn, og dem som er i ferd med å gå der inn, tillater I ikke å gå inn.

Ve over katolske kirka som ser på seg selv som den opprinnelige kirka, men har forkastet deler av mitt ord og satt inn egne ting istedenfor. Det er en vederstygglighet for meg å se på seg selv som moderkirken med en leder på toppen som er en synder som trenger min frelse som alle andre. Ingen mennesker er over noen andre, for den som vil være stor i mitt rike skal være alles tjener. Lære andre som jeg lærte og leve det livet som jeg levde.

Ve over den lutherske kirka for å ha tatt så mye med seg fra den katolske kirka inn i sin egen kirke. Det er ingen frelse i dåp eller tre never med vann, men kun i meg og hva jeg har gjort på Golgata. Det er ingen triade Gud, det er kun min Far som er den eneste sanne Gud. Han er min Gud og Gud til de som tror på meg, og som er mine etterfølgere. Jeg ser ikke etter og til de som beundrer og anser meg for å være en stor profet, men de som er mine etterfølger og som tar opp sitt kors hver dag for å gå i sammen med meg som profeten Enok. Jeg ønsker og trenger ikke tilhengere og skuespillere, men etterfølgere etter meg og mitt eget ord.

Ve over de lutherske bevegelsene som ikke har gått videre med meg og har forkastet så mye som jeg ikke har behag i. Dere har navn av å være kristne, men det er såpasset mye åndelige døde mennesker og som sover. Dere er navn-kristne, ikke levende stener i mitt hellige tempel. Omvend dere mens det ennå heter i dag, før den mørke natten kommer da vil det være for sent for mange da presset vil være såpasset stort. Har en ikke bekjent meg nå, vil det nesten bli umulig da. Nå er dere blitt advart på forhånd! Den kommende trengseltid vil være så heftig og omfattende at det vil kunne være jeg som vil og kan stoppe Satan og Antikrist som da vil ha sin seiersgang i denne onde og ugudelige verden.

Ve over de Pinse Karismatiske kristne som legger vekt på tegn, under, opplevelser. Som tror på mine velgjerninger, men det som veier tyngre i mitt ord som renhet, hellighet og at en lever med sin rette ektefelle livet ut, blir tilsidesatt, bortforklart og tatt bort fra hvor viktig jeg Herren setter det. Dere gjør meg syke og kvalme, og jeg vil ikke vedkjenne meg dere!

Ve over de mennesker som har hatt anledning å høre mitt ord, ta imot det og tro det men har på alle måter satt seg utenforbi det uten å ta imot mitt tilbud om frelse, nåde og gjennopprettelse!

Ve over de «smale» kristen grupperinger som har blitt sekteriske og ikke åpen for min korrigering og veiledning. Det smerter meg at en ikke kommer til meg for at jeg kan få gjenopprette og gjøre dere hele!

Så fyll da deres fedres mål som nå er blitt overfylt med å legge skyld på skyld.

Dere er slanger. Huggormyngel. Hvordan kan dere flykte fra Gehennas dom?

Det som gjør meg Herren slik refsende, er at dere ikke bare er forført. Men dere bære mitt navn, og det gjør dere ikke med verdighet, intregitet og hengivenhet. Dere elsker ikke meg av hjerte og på dype. Dere er bare øyentjenere, ikke min Fars og mitt sendebud. Jeg vil ha de som frivillig og av hjerte ofrer alt til meg, de har jeg behag i, ingen andre!

Det er noe få som ikke har bøyet av fra min vei, de skal jeg salve og utruste som jeg gjorde det i fordums dager. Men de må også påse at de er på min vei, jeg lar ingen ha fortrinn hos meg. Alle må oppgi alt, for å tjene og tilhøre meg!

Jeg Herren Jesus og min Fader, vi har ingen favoritter og som vi favoriserer. Vi spør kun etter de som vil lyde, tro og hengi seg til min Far som jeg gjorde det. Jeg gjorde ingenting uten min Fader viste meg det. Og hvordan erfart jeg det? Jeg var lydig, ja lydig inntil korset død. Derfor er korset vei ikke bare for meg, men for alle andre som vil erfare at «Himmelen» er en virkelighet for enhver som påkaller mitt navn. I hjerte tro og i hjerte oppriktighet, vil jeg svare enhver som kaller på min Far i mitt navn.

Sluttkommentar:

Fikk dette over meg for en tid tilbake at akkurat som den Herre Jesus ropte et ve rop over Israel og jødene. Slik ville ha gjort det i dag over de kristne og oss her i Norge. Derfor, omvend deg og gjør deg klar til å møte Gud, mens det ennå er tid og anledning.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-438-navnet-jesus.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-579-en-lunken-stolt-og.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-565-har-de-evangeliske-kristne-gatt.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-565-har-de-evangeliske-kristne-gatt.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-601-som-navet-i-hjulet-er-ulselig.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

Ingen kommentarer: