onsdag 25. februar 2015

Nr. 1045: Evangelist Bjørn Storm Johansen evner ikke å svare på hvorfor den hellige Ånd ikke har navn. Da svarer han meg at jeg avskum og Djevelen er min Herre!Nr. 1045:

Evangelist Bjørn Storm Johansen evner ikke å svare på hvorfor den hellige Ånd ikke har navn. Da svarer han meg at jeg avskum og Djevelen er min Herre!

Jeg tar opp dette med Evangelist Bjørn Storm Johansen for å illustrere og forklare at dette er ufint og stygt den han gjør. Men samtidig å demonisere andre, det gjør at en overhode ikke kan forvente å ha en sunn og konstruktiv debatt.


Kalle noen for avskum og at jeg har Djevelen til Herre, kan en demonisere enn person sterkere eller verre? Neppe!

Bilde av Evangelist Bjørn Storm Johansen link om denne falske kristen her: Jeg avslørte denne Evangelist Bjørn Storm Johansen som vranglærer da han tror som de fleste på tre Guder, ikke èn som Guds ord lærer.

Jeg skrev dette:

Ingen som ikke sier at Jesus er lik Gud. Men allikvel er det mange vesensforskjeller.

Det tar for lang tid å gå inn på alt Bjørn, men Faderen er den som Jesus har fått alt av, og lat skal han også gi tilbake til Faderen. Med andre ord, Jesus er underordnet Faderen akkurat som kvinnen er underordnet mannen. En er Nr. 1, og en er Nr. 2.

La oss f.eks. ta noen skriftsted som viser at Jesus er også «begrenset».

1.) Hebr. 5. 13 For da Gud gav Abraham løftet, svor han ved sig selv, eftersom han ingen større hadde å sverge ved, og sa: 14 Sannelig, jeg vil rikelig velsigne dig og storlig mangfoldiggjøre dig; 15 og da han således hadde ventet tålmodig, opnådde han det som var lovt.

Jesus var her i himmelen, og ved siden av Faderen. Men han «nådde» ikke opp da Faderen måtte sverge ved seg selv. Jesus innehar her en posisjon som en kan sammenligne med en kone i et ekteskap. En diskuterer og samtaler, men mannen er den som skal og må ta den endelige avgjørelsen i enkelte tilfeller, og han bærer til syvende og sist alt ansvar.

2.) Matt. 11. 27 Alle ting er mig overgitt av min Fader, og ingen kjenner Sønnen, uten Faderen, heller ikke kjenner nogen Faderen, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.
Hvor mye har Jesus fått av Faderen? Alt. Hvor mye hadde han før det? Ingenting! Altså er Jesus «rikdom» og herlighet et resultat av hva Faderen har gitt ham. Ikke småtteri, men alt.!

3.) I Matteus 24:35-37 sa Jesus: ”Himmel og jord skal forsvinne, men mine ord blir til evig tid. 36 Men ingen vet dagen eller timen – ikke engang englene. Nei, ikke engang Guds Sønn. Bare Faderen vet det. 37 [37, 38] Verden vil være ubekymret – det skal være selskaper og sammenkomster og brylluper – akkurat som det var på Noahs tid før flommen plutselig kom.”

Selvfølgelig vet ikke Jesus alt. Han er ikke så «høy» som Faderen. Det er områder som kun Faderen vet alt, da han er alvitten. Jesus vet også alt, så mye som Faderen ønsker han skal vite. At han ikke vet når han skal hente bruden har også sin hensikt. Slev om ikke jeg vet det, så er det sikkert at Jesus er underordnet Faderen i et og alt, men samtidig er han et med Faderen.
(sitat slutt).

Dette har Bjørn Storm Johansen skrevet:

Jan Kåre. Selv avskum som deg åpner Herren opp for. Men da må du snu og tro på Jesus. Djevelen er din Herre. Det er sikkert og visst.

Jan Kåre, din loff :)

Her er mer beskrivelse av den falske profeten Jan Kåre Christensen. Snakk om å oppfylle disse versene til det fule. Vil bare tilføye dette slik at det ikke skulle være noen tvil..

1 Timoteus 6:3-5

“Dersom noen farer med fremmed lære, og ikke holder seg til vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører til gudsfrykt, da er han oppblåst og forstår ingenting. Han er bare syk etter stridsspørsmål og ordkrig. Dette fører bare til misunnelse, strid, spott, onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker som er fordervet i sitt sinn og har tapt sannheten, og ser på gudsfrykten som en vei til vinning.”


bjørn on 02/07/2014 at 20:13 said:

Korreksjon! Norges vemmeligste og mest forførende og falske blogg. Drevet av en egenrettferdig ond mann som farer med løgn og leder stakkars mennesker i avgrunnen ved å fornekte Herren Jesus. Måtte Jesus vise deg nåde og gi deg omvendelse før du forlater denne verden. Nå venter dommen Christensen.

Lukas 14:11

“For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.”


bjørn on 02/07/2014 at 16:30 said:

Christensen sier å tilbe Guds ånd leder inn i det okkulte. Snakk om blasfemi. Å si at Guds ånd kan lede til det okkulte. Mannen er infisert av det onde og har lik lære som Jehovas Vitner med mye innblanding av fariseisme..En egenrettferdig klovn som setter seg selv langt over alle, selv bibelen. Dette er ord til deg din onde blasfemiske forfører!!

Lukas 18:11-12

“Fariseeren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer – eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.”

Denne historien burde omdøpes til “Jan Kåre og alle andre i tempelet”.

Har ikke møtt verre egenrettferdig Guds bespottende menneske i mitt liv. Blokker denne onde villfarne mannen!


bjørn on 01/07/2014 at 13:06 said:

Jan Kåre: Jødene tror man blir rettferdiggjort av gjerninger og tror ikke at Jesus er Guds Sønn og Messias.. Da er du ved din egen erkjennelse en som bruker Jehovas vitner sin “bibel”, tror på frelse ved gjerninger, fornekter den treenige Gud, lever 100% etter bibelens standard og fornekter evig fortapelse. Jan Kåre, ikke bare er du en falsk profet, men også mangler du total innsikt om deg selv og om andre. Jeg må bare le når du kaller meg “okkult” og “lik Hamas”..På min webside finner du et rent og klart evangelium på første side, og masse solid undervisning. Dette kaller du “okkult” :) Igjen står du avkledd som falsk, løgnaktig og lite intelligent.


bjørn on 30/06/2014 at 19:44 said:

Kjell, Christensen har innrømmet å bruke Jehovas vitne sin bibel!! :) mannen er en falsk profet avslørt for lenge siden, men dette var kronen på et tragisk verk. Det er så langt ut på jordet og debattere og prøve å fremstå som en med åndelig innsikt, for deretter å innrømme dette..Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine av denne “apostel/profet/læreren”.. han har laget egen lære om både Gud og frelse, og sier om seg selv at Gud taler direkte til han, og at han lever 100% etter bibelens standard. Dette er verre en Todd Bentley og resten av trosbevegelsen til sammen. Jeg har møtt mange merkelige karismatiske galninger, men Christensen er sannelig i en egen klasse. Jeg fant ikke en eneste oppbyggende artikkel på “avgrunnens blogg”(den himmelske blogg), heller ikke en eneste artikkel som sier noe om evangeliet eller sann tro. Kun negativt ladet kritikk av gjengifte osv. At han kaller bloggen sin “himmelsk” er i seg selv blasfemisk, akkurat som om røsten fra himmelen kun kritiserer gjengifte og skilte?? Den sanne røst fra himmelen søker det som er fortapt for å frelse, og opphøyer og ærer Sønnen, og taler om Gud som suveren skaper og Herre. Dette er bibelens tale, men man kan kanskje ikke forvente mer av en som leser og bruker Jehovas vitner’s “bibel”.. bloggen hans er gift, ondskap og løgn. Godt han er avslørt og at alle ser dette. La oss alle be for han og hans familie, samt det stakkars ekteparet Ingwersen som han har ført totalt vill.

Du er en falsk profet Jan Kåre. Alle vet det og du viser det med din falske lære og dårlige frukt i form av hovmod, ondskap og løgn. Min webside inneholder sannhet. Din inneholder gift, løgn og ondskap. Jeg er frelse ved nåde og tro alene på Kristus Jesus alene. Jeg har ikke noe annet å rose meg av.


bjørn on 26/06/2014 at 21:55 said:

Absolutt ikke. Alle som fornekter Jesus som Gud er en falsk profet. Som kristne skal vi formidle sannheten og samtidig advare mot det falske. Christensen fornekter treenigheten noe som stiller han utenfor det kristne felleskapet. Han har også vist dette i sine debatter og sin webside med kun negativt ladet materiale.(på fruktene skal dere kjenne dem). Både Jesus og apostlene advarer mot falske profeter for å beskytte menigheten, og det samme skal vi. Christensen fornekter Jesu identitet som fullt Gud og fullt menneske, fornekter Den Hellige Ånd som Gud, og fornekter evig fortapelse. Slike må det advares mot.

Sluttkommentar:
Jeg tror på Guds Fader og Jesus, og den hellige Ånd. Men Ånden er ingen egen person, han har endog ikke et eget navn. Og Jesus er underlagt Faderen. Dette er slik jeg ser det, den bibelske og sunne tro og lære!

Og er det sunn og god debatt skikk denne Bjørn Storm Johansen legger opp til med å høvle over meg? Selv når han blir svar skyldig, fortsetter han med å høvle over meg!

Det er greit for meg at en ikke evner å si hvilket navn den hellige Ånd har, da han har ingen navn og er ingen egen person som Gud Fader og Jesus Kristus er. Men å kalle med for avskum og at jeg har Djevelen til Herre. Da en ikke kan blir svar skyldig, det er å møte seg selv i døra!

Relaterte linker:

1 kommentar:

bjørn sa...

Takk for omtalen! :) Du er sannelig ikke frisk. Jeg har sagt det mange ganger og sier det igjen: i Sann kristen tro tror vi på EN Gud som er i 3 personer. Både Fader,Sønn og Ånd er JAHVE som jeg har vist deg, men samtidig er Faderen ikke Sønnen, Ånden er ikke Sønnen og Sønnen er ikke Ånden osv..En sann Gud i 3 personer. Men dette forstår ikke en blasfemisk ond vranglærer som deg, som nærer seg av å henge ut andre mennesker, og som forkynner en annen Gud fra en manns "menigheten" din i Oslo. Løgner, tyv og bedrageri er det du står for. Alle vet det og du kan bare fortsette å skrive, for ingen tar deg seriøst alikevel. Omvend seg og kom til Jesus. Han tar deg imot.