tirsdag 1. desember 2015

Nr. 1301: På tide at du støtter opp om den Himmelske blogg og min tjeneste med forbønn og økonomisk støtte? Her får du åndelig mat som ingen andre plasser! Litt «jule-gratiale» er vel på sin plass?

Nr. 1301:
På tide at du støtter opp om den Himmelske blogg og min tjeneste med forbønn og økonomisk støtte? Her får du åndelig mat som ingen andre plasser! Litt «jule-gratiale» er vel på sin plass?

Her om tienden: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tiende
Det er større lykke å gi enn å få: http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1272-det-er-saligere-gi-enn-ta-det.html

Vil også benytte anledning til å takke deg/dere som har nå gjennom 6-7 år vært med å støttet meg, Smyrna Oslo og den Himmelske blogg!
 
Takk, takk og atter et stort takk!

Uten dere hadde det ikke vært Smyrna Oslo og den Himmelske blogg. som et talerør som ingen andre her i Norge og ut over hele "verden"!

Jeg trenger ikke dine penger, men vil du bli velsignet og gjøre Guds vilje? Da er det om å gi av det som Gud har velsignet deg med slik at du kan bli enda mer velsignet og gjøre Herrens gjerning!


Rom. 15. 27 De har så villet, og de står også i gjeld til dem; for har hedningene fått del i deres åndelige goder, da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige.

Hva jeg har erfart på det økonomiske område er mange ting, men jeg vil si som David.
Salme 37. 25 Jeg har vært ung og er blitt gammel, men ikke har jeg sett den rettferdige forlatt eller hans avkom søke efter brød.

Gud han gir oss alt det vi trenger til både til Ånd, sjel og legeme. Det er vidunderlig med Gud, den som har mye, han skal dele.

1 Tim. 6. 17 Byd dem som er rike i den nuværende verden, at de ikke skal være overmodige eller sette sitt håp til den uvisse rikdom, men til Gud, som gir oss rikelig alle ting å nyte, 18 at de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, gavmilde, godgjørende, 19 så de legger sig op en god grunnvoll for den kommende tid, at de kan gripe det sanne liv.

Så det å gi til Herrens medarbeider og til den Himmelske blogg, det er helt i samsvar med Guds ord, hvor mye? Skriften sier følgende:

1 Kor. 16. Men vedkommende innsamlingen til de hellige, da skal I gjøre således som jeg har ordnet det for menighetene i Galatia.  2 På hver første dag i uken legge enhver av eder hjemme hos sig selv til side det han får lykke til, forat innsamlingen ikke skal skje først da når jeg kommer.  3 Når jeg så er kommet, skal jeg sende dem som I selv velger, med brev, for å føre eders kjærlighetsgave til Jerusalem; 

Vi som troende skal gi hva VI FÅR LYKKE TIL. MED ANDRE ORD, DET BELØPET SOM VI ØNSKER OG KJENNER GLEDE VED Å GI!

Her fra Arne Jordly sin bibeloversettelse.

1.    Kor. 16. På den første dagen etter sabbaten skal hver av dere sette til side en sum som dere sparer, etter som dere har anledning til, så slipper jeg å ha noen innsamlinger når jeg kommer.

Her fra grunnteksten: La enhver på søndagen som er den første dag i uken, legg til siden de midlene som Gud har skjenkt ham gjennom sin blomstring/velsignelse. Slik at ikke innsamlingen starter først når jeg kommer.

Legg merke til at vi skal støtte Herres arbeid og hans tjenere med det vi er blitt velsignet med. Her skal vi ha to åpne hender. En åpen hånd imot Herren, og en åpen hånd imot Herrens tjenere. Dette er helt bibelsk. La oss ta noen vers i fra hva Salomo skrev, verdens klokeste person som har levd her på kloden etter Jesus.

Ord. 11. 25 Den som velsigner, skal trives, og den som lesker andre, han blir selv lesket.
21. 26 Hele dagen attrår og attrår han, men den rettferdige gir og sparer ikke.
22. 9 Den som har et godt hjerte, blir velsignet fordi han gav den fattige av sitt brød.

Jeg trenger ikke dine penger, men vil du bli velsignet og ha det godt? Da gir du!

Skriften taler om at vi er Guds medarbeidere og Guds åkerland.

1 Kor. 3. 9 For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning.

Da vi alle er Guds medarbeidere, og samtidig er vi Guds akerland, der han operer og velsigner. Så vil han «spille» på lag med oss alle, og skal du bli velsignet? Så velsing andre, så blir du velsignet selv av Gud!

Sluttkommentar.
Skriften taler om det skal være likelighet, samtidig så «lovpriser» Guds ord egentlig hverken rikdom eller fattigdom, men at vi lever noe midt imellom der.

Ord. 30. 7 To ting beder jeg dig om, nekt mig dem ikke, før jeg dør: 8 La falskhet og løgnens ord være langt borte fra mig! Gi mig ikke armod og heller ikke rikdom! La mig ete mitt tilmålte brød, 9 forat jeg ikke når jeg blir mett, skal fornekte dig og si: Hvem er Herren? og ikke når jeg blir fattig, stjele og forbanne min Guds navn!

Og i dag kan det være du som har det godt, gi da. I morgen kan det være en annen, har du da gitt og hjulpet? Så vil det slå tilbake på deg, vær du sikker!
Og skulle du ikke få din lønn her i tiden, så vil du garantert det få det foran Gud.

2 Kor. 8. 12 For er redebonheten forhånden, da er den velbehagelig efter det den har, og ikke efter det den ikke har. 13 For dette sier jeg, ikke forat andre skal ha lettelse og I trengsel, 14 men forat det skal være likelighet; i den nuværende tid kommer eders overflod deres trang til hjelp, forat også deres overflod må komme eders trang til hjelp, forat det må være likelighet, 15 som skrevet står: Den som sanket meget, hadde ikke overflod, og den som sanket lite, hadde ikke trang.

Her ser vi at Apostelen Paulus holder frem idealet om at vi alltid skal være villige til å ofre oss, også av våre timelige midler slik at vi kan være til hjelp for andre. For alle mennesker, men først og fremst for Guds menighet og de som forkynner evangeliet og lar andre få del i de åndelige goder.

Ønsker du å støtte oss? Vi trenger din hjelp, men det er ingen krise hos oss. Her er Gud med, men skal velsignelse bli enda større og vi alle gjøre Herrens gjerning? Så vær med:

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?
Takk!
 
Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845
 
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
 
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

Relaterte linker:6 kommentarer:

Unknown sa...

Jeg får si som Ulf Ekman: "Kontanter er konge." Jeg har ikke helt kommet meg etter sjokket av Ulf sin vandel angående kollekter. Jeg er rimelig sikker på at han har en bankboks full av penger. Heldige mann!

Jeg synes nok, Jan Kåre, at siden du og din kone har arbeid som gir full lønn, så bør det være nok.
Jeg er pensjonist og klarer meg bra, og ingen bryr seg om Evangeliekirken sin konto!
Er den usynlig!

Jan Kåre Christensen sa...

Dette er ikke til eget forbruk Myhren, der klarer vi oss.
Det er til Herrens arbeid, du har fri hele dagen og er pensjonist. Jeg jobber fra tidlig morgen og det må da være herlig å ha litt mer fri for å evangelisere og forkynne evangeliet!

Jan Kåre Christensen sa...

Hva sier skriften Myhren? At den som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet. Du er pensjonist, det er ikke jeg.
Så krevende det er å gå i arbeidslivet i dag, så hadde det vært veldig godt for meg å fått såpass mye inntekter at jeg hadde sluppet å jobbe og kunne tjent Herren på heltid.
Nei, å støtte meg og den Himmelske blogg, det er de mest anvendte penger noen troende kan gi til Guds sak her i Norges land!

Jan Kåre Christensen sa...

Og Myhren, det å oppgradere Websiden, lage lydfiler, videoundervisning og skrive bibelkommentarer, legge ut artikkler og alt annet. Alt koster tid og penger, og støtte den Himmelske blogg, det er jeg overbevist er de mest anvendte penger det er mulig å gi!

Samtidig, så skal di bli velsignet ved å gi til andre, og fremfor alt til Herrens arbeid.

Jeg er frimodig her med å be om gaver fra KUN DE SOM ØNSKER Å GI! ØNSKER DU IKKE Å GI, SÅ GLEM DET, RESTEN ORDNER HERREN!

Ha en fortsatt fin dag!

True Calling from the Gods sa...

Hvem er du Jan Kåre?

Jan Kåre Christensen sa...

Du får ringe meg eller komme med et mer utfyllende spørsmål.

Du kan lese dette:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd