søndag 28. februar 2016

Nr. 1388: Når Gud bærer oss på «flygeøglens-vinger»!

Nr. 1388:
Når Gud bærer oss på «flygeøglens-vinger»!
Bilde av en flygeøgel som hadde et vingespenn på de største fuglene på hele 18 meter. Ja, det står i skriften at Herren tar oss på sine ørnevinger, og det har jeg erfart mange ganger. Men det er også som Herren tar oss inn i en større og herlige dimensjonen ne før, da føles det som en vil bruke andre ord som er enda sterkere.

Det som jeg sier, det er at vi tjener en overnaturlig Gud. Der enkelte ganger så sprenger det våre dimensjon.

Vi skal også ri på hvite hester ned i fra himmelen i sammen med Jesus. 
Dette tar jeg for meg i mine bibelkommentarer fra JohannesÅpenbaring 19. 11 Da så jeg himmelen åpen, og se: Der var en hvit hest! Han som red på den, heter «Trofast og Sannferdig», for han dømmer og kjemper rettferdig.

Hvem er denne mannen på hesten? Det er Jesus Kristus, Guds Sønn og Gud selv! Han er uovervinnelig da han allerede har utkjempet den onde på Golgata og der er seieren vunnet og grunnlaget for alle andre slag er skyggeboksing å regne som mot Golgata og Getsemane kampen.
Kol. 2. 15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

12 Hans øyne er som flammende ild, og på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner.

Det er de samme trekka fordi det er samme person som vi møter i Åpenbarings boka 1.  At han har mange kroner taler om at han har vunnet og utkjempet flere slag. Det skjulte navn taler om at styrken kommer ikke fra andre mennesker men fra det skjulte liv med sin Fader.
Joh. e. 17. 21 Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. 24 Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg, være hos meg, så de får se min herlighet, som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem.

13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er «Guds Ord».

At det er den samme mann som hang på Golgata på det midterste treet kommer klart frem her. Hans navn er Guds ord. Vi kan ikke skille Jesus i fra Guds ord og hans lære og undervisning. Det er et og samme sak og person.

14 Himmelens hærskarer følger ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent.

Hvem er det som kommer med ham? Hans dyre- og blod kjøpte brud. Vi skal toge ned fra himmelen på hvite hester. At vi kommer på hvite hester bærer bud at vi kommer ikke med krig men fred. Men først må Satan og alle hans allierte overvinnes.

1. Mosebok 49. 10 Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige.

Elias’ endelig fortelles der, at han engang gikk fra Gilgal over Betel og Jeriko til Jordan sammen med Elisa, som bad om at få to tredjedeler af Eli­as’ ånd. Mens de taler sammen, kommer der en ildvogn med ildhester og borttager Elias i en storm. Hele tiden operer Gud men oss på en overnaturlig måte, slik før – slik i dag og i all fremtid!


2. Mosebok 19. 3 Moses gikk opp til Gud. Da ropte Herren til ham fra fjellet: «Dette skal du si til Jakobs hus og fortelle til israelittene: 4 Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg.  5 Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk; for hele jorden er min.  6 Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette er de ordene du skal si til israelittene.»

For meg så er kristenlivet – livet med Gud overnaturlig, godt og herlig!

Det er som enkelte ganger at ørnevinger blir for svakt.

Gud løfter oss opp så til de grader. Da bærer han oss på «flygeøglens-vinger» eller noe
som oppleves enda herligere enn det var før!


Ørne vinger er herlig, men livet med Gud er så sterkt og herlig, derfor tar jeg litt i, og nevner øgler eller «flygeøglens-vinger» (med et vingespenn på 18 m.).
Den største fuglen som har levd på jorden, det er den som må benevnes for å fortelle hvor herlig og rikt dette livet med Gud er. Men som sagt, dette er en illustrasjon fra min side.

Jeg vil snu denne teksten på hode. Her står det om Israels barn at Gud har båret de på ørnevinger, så får de enda en mulighet. Hvis de hører og adlyder Guds røst, holder hans pakt så skal de være hans eiendom fremfor alle. De skal være som Moses sier: «et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette er de ordene du skal si til israelittene.»

Når du da hører på Herrens røst, adlyder den og lever i hans pakt. Da er du som Apostelen Peter også sier det.

2. Pet. 2. 5 og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus.  6 For det heter i Skriften:
           Se, på Sion legger jeg en hjørnestein,
           utvalgt og dyrebar;
           den som tror på ham,
           skal ikke bli til skamme.

Med at vi i den nye pakt er blitt satt inn i en slik herlig og høy posisjon og stilling, så er det også formidable og herlige løfter som følger med. Faktisk de herligste og største løfter noen mennesker har fått og kommer til å få.

2. Pet. 1. 3 Ja, alt vi trenger for å leve i gudsfrykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt.  4 Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i guddommelig natur når dere har sluppet unna forfallet, som kommer fra lystene i verden.

Det er ganger der jeg synes at ørnevinger ikke strekker til, det er noe enda herligere. Dynesaurer vinger høres bedre ut, da dimensjonen på det Gud gjør er så vidunderlig og herlig. Langt overgår det som er mulig ut i fra vår menneskelige og naturlige forståelse og muligheter, selv om vi erfarer det hele som mennesker.

La meg ta noen eksempler fra mitt liv, og det kunne vært langt flere å nevne.

Her for noen dager siden hadde jeg sagt ja til å jobbe noen timer ekstra på jobb da behovet for hjelp var stort. Jeg avsluttet mitt eget skift og dro hjem for å spise litt før jeg dro ned på arbeid igjen. Der stor trafikken bom stille da det var den dagen begynt med tunnelarbeid. Hva skulle jeg gjøre? Jeg prøvde å finne på en løsning, men det gikk ikke. Så ba jeg, og alt plutselig åpnet seg da jeg fikk en idé om hvordan kjøre. Jeg kjørte rundt alt og der det aldri pleier heller være mulig å få parkert, var det også «plutselig» plass. Trafikken sto bom stille og ingen utvei var der. Men som sagt, jeg rakk jobben akkurat på minuttet og alt løste seg- det som var rent menneskelig som en umulighet, å kjøre gjennom Norges største by uten nesten hindringer, det ordnet Gud. Han bærer oss ikke bare på ørnevinger, men på dinosaurvinger.

Gud gjør hele tiden noe ekstraordinært, samtidig så er det på en slik måte at vi skal lære han bedre å kjenne. Derfor sprenger dette med Gud alle menneskelige grenser og fatteevner. Det er rett og slett større, herlige og bedre enn hva vi kan få til i egen kraft og for egen maskin. Apostelen Peter sier det som allerede sitert: «vi fått de største og mest dyrebare løfter.»

Eller som Apostelen Paulus skriver.

Efeserbrevet 3. 20 Han som virker i oss med sin kraft
          og kan gjøre uendelig mye mer
          enn det vi ber om og forstår.

Dette er Gud i et «nøtteskall», han kan, vil, og gjøre uendelige mye mer og herligere enn det vi ber og forstår. Bare vi holder oss nær han og ikke viker av fra hans vei med våre liv.

Lukas 8, 49-50: "mens han ennå talte, kom det en fra synagogeforstanderens hus og sa: "din datter er død. Bry ikke mesteren lenger!" Jesus hørte det og sa til faren: "frykt ikke, bare tro, så skal hun bli reddet." dette minner oss på at menneskers ord aldri må prioriteres fremfor guds ord. Selv ikke når det er åpenbart for alle og enhver at mennesker har "rett".

Sluttkommentar.

Samtidig, det å gå med Gud er ikke en konkurranse i å oppleve meste mulig. Men at Herren er med og dekker de behovene vi har til enhver tid.

Fil. 4. 19 Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus.

Legg merke til det står ikke av hans rikdom, men etter hans rikdom skal han fylle oss og våre behov.
Uansett hvor mye vi henter ut av våre Himmelske Far sin «konto» er han alltid like rik, og stor og herlig. Her er det ikke noe fattigdom og armod, men Gud er like konstant. Med andre ord, vi har ubegrenset med ressurser og muligheter i sammen med ham og de som tror på Gud og hans elskede sønn Jesus Kristus.

Vil du gjøre deg bruk av dette? Begynn å tro Gud og grip fatt i ham selv, hans ord og løfter. Dette har fungert for meg i 35 år, det har fungert for millioner før meg og det fungerer like herlig og godt i dag som det gjorde før!

Ingen kommentarer: