tirsdag 15. mars 2016

Nr. 1407: På Smyrna Oslos hjemmeside får du verdens herligste spilleliste med herlig lovsang og gledes-sanger om Gud fader og den Herre Jesus!

Nr. 1407:
På Smyrna Oslos hjemmeside får du verdens herligste spilleliste med herlig lovsang og gledes-sanger om Gud fader og den Herre Jesus!

Hvis du åpner vår hjemmeside, så får du verdens herligste spilleliste med herlig lovsang og gledes-sanger om Gud fader og den Herre Jesus!

Se her:
Ønsker å utvikle alt det arbeidet vi har, både på nettet og her hjemme i Oslo.
Da trenger vi din/deres støtte og forbønn.

         Smyrna Oslo

Menigheten som forkynner hele Guds råd til frelse,
ved Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo er en Menigheten for undervisning, åndelig fostring, disippelgjøring, felleskap og tilbedelse.

Møte Søndager kl. 18.00 - Les mer her! 

http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss

Bønnemøte hver tirsdag kl. 19.00.
Forkynnelse, sang, vitnesbyrd og samtale
v/Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen
Velkommen i den
Herre Jesu Kristi navn!
Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?
Takk!

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

Se her for hjemmesiden:

 

Ingen kommentarer: